ODLÉVÁNÍ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE KROK ZA KROKEM

Chcete si vyrobit vlastní stůl z pryskyřice? V naší nabídce naleznete ideální pryskyřici Veropal UV Plus 100, která je k odlévání stolů, dveří, čel postelí a luxusního nábytku přímo vyvinutá. Vytvořit dřevěný stůl s pryskyřicí je ale běh na dlouhou trať. Proto jsme si pro vás připravili podrobný návod, jak epoxidový stůl vytvořit. A to od úplného začátku - tedy od výběru dřeva, jeho předúpravou, až po finální úpravy povrchů již odlitého stolu. Spojení dřeva s epoxidovou pryskyřicí vznikne díky několika na sebe navazujících krokům:

Výběr, příprava a penetrace dřeva

Výběr a příprava dřeva

Prvním krokem při vytváření vlastního stolu s pryskyřicí je výběr správného a atraktivního kusu dřeva pro Váš projekt. Stůl můžete udělat z čehokoliv, ale Vy pravděpodobně budete chtít ten kus dřeva, který má zajímavé zbarvení, kresbu, tvar atd. Vybrané dřevo ovšem musí být řádně vyzrálé, suché (nejlépe pod 12 %, ideálně pod 10 %). Vlhkost dřeva se měří měřiči vlhkosti dřeva, a to buďto invazivními typy měřičů, kdy se do dřeva zabodávají měřící hroty, nebo neinvazivní, které se ke dřevu pouze přikládají a přístroj odečítá hodnotu vlhkosti z naměřených hodnot vodivosti. Měřičů je velké množství, různých kvalit - od levných hobby řádově od 300 Kč po profesionální řádově i nad 15 tis. Kč, nicméně je dobré nějaký hobby měřič mít, aby jste měli jasnou představu o tom, jestli Vámi zvolené dřevo je vhodné k okamžité práci s epoxidem, nebo jestli Vám na pile netvrdí něco jiného než prodávají. Na pilách mají měřiče vlhkosti a kupovanou fošnu si nechte na několika místech fošny proměřit. Vlhkosti dřeva pod 15 % dosáhnete pouze v sušičce. Při zalévání dřeva nad 12 % vlhkost způsobuje pnutí ve dřevě a může se stát (ale nemusí), že se dřevo bude prohýbat, kroutit nebo i praskat.

Dřevo by také mělo být pokud možno co nejvíce ploché, co nejvíce v rovině. Prohnutá dřeva nebo dřeva ve vrtuli by se měly před výrobou epoxidového stolu srovnat pomocí protahu nebo frézy do roviny, popř. když budeme chtít zachovat co nejvíce z tloušťky materiálu srovnat fošny pomocí speciálního postupu pryskyřicí Veropal Fixwood

Máte tedy dřevo, které je dostatečně suché, je zajímavé a je rovné. Nyní je třeba ho předupravit. Nejdříve dřevo ořežete do požadovaných rozměrů, zbavíte se volných částí, odstraníme nahnilé a zvětralé části dřevěné hmoty. V případě, že chcete zachovat kůru, měla by se zachovávat jen soudržná kůra. Musíte počítat s tím, že ji bude třeba jednak řádně penetrovat kvůli její poréznosti a následnému nebezpečí úniku bublin při vytvrzování pryskyřice, jednak ji také co nejvíce fixovat k dřevu (ať už např. hřebíčky s malou hlavičkou, nebo nízkoviskozní stabilizační pryskyřicí Veropal WSB E-LV) kůru se dřevem lokálně nastabilizovat (kůra i dřevo se prosytí a vytvrzený epoxid vytvoří velmi silnou vazbu a vše se zpevní). Fixace pryskyřicí se dělá tak, že ve vzdálenostech cca 7 cm vrtáme 3mm vrtáčkem pod mírným úhlem (aby vzduch mohl unikat pryč) skrz kůru do dřeva. Vyfoukáme prach a pak natířáme kůru Veropalem WSB E-LV. Do vyvrtaných otvorů se snažíme dostat co nejvíce pryskyřice. Pryskyřice poté v otvoru podél vláken dřeva vyvzlíná a po jejím vytvrzení vytváří takovou "hmoždinku nebo kotvu".

Před zaléváním je dobré dřevo zhruba obrousit s brusnými papíry zrnitosti 80-100, aby jste se zbavili možných uvolněných dřevěných vláken ("chlupů"), někdo ovšem nebrousí vůbec a nechává zcela přírodní vzhled, vše dle vkusu. Před další operací se musí dřevo očistit od prachu, pilin a dalších nečistot.

Uzavření dřeva – penetrace

Následná operace je velmi důležitá, chceme-li získat po vytvrzení pryskyřici s minimem bublinek nebo zcela bez bublinek. Ve dřevě se přirozeně nachází v pórech a mikropórech velké množství vzduchu, a aby se tento vzduch neuvolňoval v průběhu vytvrzení epoxidového systému a tím nevznikaly bublinky, musí se dřevo v místech, která budou ve styku s pryskyřicí, uzavřít. Jak může dopadnout zalití neuzavřeného dřeva se podívejte zde  https://www.youtube.com/watch?v=PBN3KbceUWY . Možností, jak to udělat je několik (např. použití laků), nicméně pro co nejlepší vytváření vazeb mezi epoxidem i dřevem doporučujeme použít i pro uzavření či penetraci epoxidový systém. Pro penetrování dřeva jsou tyto možnosti:

 1. Veropal PEN 10 – je kompatibilní a rychlá epoxidová pryskyřice s míchacím poměrem 100 : 40 a vytvrzující v tenké vrstvě po nanesení na dřevo za 4-5 hodin. Vhodná hlavně, když nemáte mnoho času, potřebujete ušetřit čas. Je vhodná jak pro silně nasákavé povrchy, pórovité povrchy či lehce zpráchnivělé dřevo, tak i pro pevné soudržné podklady. Penetraci nanášíme štětcem necháme na dřevě zaschnout a doporučujeme proces  provést 2x (u kůry či velmi porézních materiálů pečlivě i vícekrát). Penetraci VEROPAL PEN 10 si připravujte (odvažujte) po menších objemech např. 100 ml, abyste ji po cca 2 minutovém zamíchání ihned naaplikovali, občas při namáčení štětce mírně promíchejte. Míchejte v nádobě se širším dnem, aby byl sloupec pryskyřice co nejnižší (prodloužíte si tím o něco dobu zpracovatelnosti) a rychle štětcem nanášejte na dřevo. Při smíchání většího objemu a nechání stát ve sloupci může systém v kelímku nebo plechovce tzv. vyvřít - v centru objemu se odstartuje nekontrolovaná exotermní reakce, pryskyřice velmi rychle za uvolňování tepla vytvrdne, popraská a zežloutne. Teplota může dosáhnout teplotu přesahující 150 °C. V případě, že budete chtít štětec ještě někdy používat, pak ho vymyjte v xylenu nebo ve směsi xylen:aceton 2 : 1 a vytřete ho do hadru nebo papíru.
 2. Ideální možností je použití přímo licí pryskyřice, kterou budete odlévat. Jestliže nechvátáte a nebude Vám vadit, že vytvrzení bude trvat cca 1-2 dny, pak se používá tato možnost. Opět se nanáší štětcem na místa, která budou ve styku s vytvrzovanou pryskyřicí. Dostává se hlouběji než Veropal PEN 10 a tvoří takto i pevnější (hlubší) spojení.
 3. Stabilizační pryskyřici Veropal WSB E-LV. Používá se hlavně u nesoudržného, ztrouchnivělého, řídkého dřeva nebo v případech, kdy chcete co nejpevnější vazbu (např. kůra atd.). Díky své velmi řídké konzistenci se vsakuje hodně hluboko do dřeva, dřevo vzduchově uzavírá, zpevňuje a vytváří skvělý adhezní můstek pro licí pryskyřici.

 

Výroba formy a separace

Formu na lití epoxidové pryskyřice můžete vyrobit z různých materiálů – z oceli, plastu (např. polypropylenu, polyethylenu, polykarbonátu atd.), dřeva, mdf desek, lamina, silikonu, skla či plexiskla, nerezu. Nicméně jen velmi málo materiálů nepřilne k pryskyřici – a to polypropylen, silikon, teflon a panenský HDPE. Nejpoužívanější jsou polypropylen a silikon, přičemž silikon se používá hlavně pro velmi členité odlitky, sochy, šperky, orgonity a obecně menší věci.

Polypropylen (PP)

Nejlepším materiálem je polypropylen, protože nevyžaduje použití separátoru či separační pásky - epoxidové pryskyřice se na něj nelepí (stejně tak je na tom silikon, ale silikonové formy se na stoly používají pouze ojediněle). Polypropylen (PP) je poměrně drahý - počítejte na 1mm tloušťky desky a 1m2 plochy cca 80-100 Kč (záleží na dodavatelích). Ověřenými dodavately těchto materiálů jsou např. Omniplast nebo Multiplast. Nicméně plánujete -li odlévat opakovaně, určitě se investice do tohoto materiálu na formy vyplatí, minimálně alespoň jako materiálu pro dno formy. Ohledně tloušťky PP desky se bežně používají tloušťky od 2 mm do 10 mm. PP o tloušťce 2-4 mm se používá jednak tak, že se lepí na jiné materiály na formy jako je např. lamino, jednak jako materiál na dno formy (bočnice se pak dělají z levnějšího a rozměrově variabilnějšího dřeva, lamina atd.). V případě této tenké PP desky jako dna formy je odfomování odlitku jednodušší. Díky své pružnosti se při odformování odlitku vysune odlitek s formou přes hranu stolu a tlakem na PP desku směrem dolů k podlaze se odlitek snadno odformovává. Celopolypropylenové formy pak velmi usnadňují odlévací práci, nemusí se myslet na separátory atd. V nabídce e-shopu také máme již hotové formy z polypropylenu, které jsou určeny na opakovanén použití (popř. v případě vážného zájmu lze vyrobit formu i na míru).

Příprava materiálu na formu

V případě, že nechcete použít na formu polypropylen, tak se nejčastěji používají dřevěné desky nebo lamino. Tyto materiály je ovšem nutné v průběhu přípravy formy ošetřit separátorem nebo separačními polypropylenovými páskami. U dřeva jako materiálu na formu, dřevěné desky nejprve obrousíme (zrnitost P80 nebo P100). Učelem je zbavit se vyčnívajících vláken, aby dřevo nebylo "chlupaté" a dobře na něm držela separační páska. Páska musí perfektně přilnout ke dřevě, protože v případě že nepřilne a pryskyřice se dostane do dřeva formy, tak zafunguje jako lepidlo. Rozměry formy volíme vždy alespoň o 1 cm větší, než je rozměr, kterého chceme docílit. Větší rozměr volíme proto, aby se nám dřevo do formy dobře vkládalo, a také musíme počítat s tím, že se při odformování bude muset odříznout 5 mm z každé strany kvůli  lepšímu vzhledu hran.

Sestavení formy

Po očistění té strany desek, které bude uvnitř formy, se musíme rozhodnout, jakým způsobem zajistíme separaci odlitku od formy. Máme v podstatě dvě možnosti, a to buďto použít nějaký chemický separátor (na bázi vosku, teflonu, silikonu atd.) nebo použít polypropylenovou separační lepící pásku.

Forma s polypropylenovou separační páskou

Musí být ovšem polypropylenová, aby dobře separovala, polyetylenové pásky jsou loterie (50 na 50). Pozor také na použití potištěných separačních pásek, aby byl potisk kvalitní a měl přes potisk vrchní vrstvu, neboť v případě, že tomu tak nebude, se může stát, že se potisk obtiskne na odlitek (dá se ale obrousit). Při použití separační pásky se oblepí vnitřek formy polypropylenovou lepící páskou, a to jak dno, tak bočnice. Jednotlivé pásy se na dno pokládají vedle sebe s přesahem alespoň 5mm (po odformování tyto přesahy na dně odlitku obtisknou a budou vidět, ale odbrousí se). U bočnic se nejdříve jeden pás dává na spodní hranu bočnice po celé délce s lehkým přesahem, poté se s mírným přesahem oblepuje celá bočnice, hlavně vnitřní část, která bude ve styku s epoxidem. Na vnější části bočnice separační páska zase pomůže k nevsáknutí se tavného lepidla do dřeva a tím k jeho lepšímu sundávání z bočnice po odformování. Pak se začne forma sestavovat. Nejdříve se tavnou pistolí slepí v rozích jednotlivé bočnice a udělá se z nich rám. Poté se na spodek rámu nanese souvislá housenka silikonového nebo akrylového tmelu a rám se tímto tmelem přitiskne ke dnu formy. Následně tavnou pistolí z vnějšku bočnic naneseme tavné lepidlo po obvodu styku bočnic se dnem formy. Tavné lepidlo zabrání podtečení formy a ztuhlé se velmi dobře při rozebírání formy sundavá. Jakmile to máme, naneseme další vrstvu na právě nanešenou vrstvu a poté ještě jednu vrstvu, tu ale pokládáme spíše vedle první vrstvy s polovičním překrytím s první vrstvou. Dělá se to ve 3 vrstvách proto, že jedna vrstva ve většině případů nestačí a protéká. Lepší je spotřebovat raději jpár tavných tyčinek navíc, než když Vám pak začne pryskyřice protékat skrz formu a najdete ji pak vyteklou na zemi. Zároveň z vnějšku tavným lepidlem projdeme i jednotlivé spoje mezi bočnicemi (ale jen z vnějšku). Pro uzavření vnitřrních styčných ploch použijeme silikonový nebo akrylátový tmel (používejte bílý raději než transparentní, je lépe vidět, kde jste již dali a kde ne a jsou vidět i případné dírky atd.), kterým všechny vnitřní styčné plochy dna a bočnic či bočnic mezi sebou pěkně vytmelíme a uhladíme. Poté je nutné nechat silikonový tmel nebo akrylát vyzrát, což ve většině případů je cca 1 den.

Forma s chemickým separátorem

V případě, že nechcete použít polypropylenovou separační pásku, mohou se používat pro vytvoření separační vrstvy chemické separátory a to nejčastěji na bázi vosku, siloxanu, oleje, teflonu atd. Tyto separátory se nanáší přímo na již sestavenou formu (ať už sestavenou podobným způsobem jako je popsáno výše, nebo např. sešroubovanou). Separátor se nanáší nejlépe štětcem nebo hadříkem a na nesavých površích (lamino, tvrdé dřevo, ocel, sklo...) po jeho nanesení by měla zůstávat po chvíli souvislá mikrovrstvička, ve které pak dojde po vytvrzení epoxidu k odseparování odlitku od formy. Separátory se nanáší pouze na plochy, kde bude styk epoxidu s formou. Pracujte pečlivě a v celé potřebné ploše, neboť epoxid funguje jako lepidlo a nenaseparovaná část jím bude pevně přichycena. Nejpoužívanějšími separátory tohoto typu na bázi vosku je separátor V11, který je poměrně rychle aplikovatelný i schnoucí a vytváří kvalitní separační mikrovrstvu bílého vosku. Po aplikaci na povrch již nesahejte, neboť byste mohli porušit souvislou vrstvičku vosku a pryskyřice by se mohla přilepit.  Důležité je vždy před aplikací tyto voskové separátory v lahvičce protřepat, protože vosk se v nich usazuje na dno.

Ještě lepší separační účinky vykazuje Veropal RA 100, což je průmyslový separátor na bázi siloxanů, který se používá ve velkém měřítku třeba při odlévání velikých traf nebo izolátorů pro elektrárny. Připravili jsme ho do spreje pro lepší aplikaci. Při jeho použití ale dávejte velký pozor na nanášené množství. Když se jich nanese do formy moc a vy do formy nalijete epoxid, dojde k tomu, že přebytečné množství separátoru vyvzlíná na povrch odlitku a vytvoří mastnou hladinu. V některých případech se dokonce tento přebytečný olej stáhne jakoby do rohů nalité pryskyřice ve formě a vytvoří takové olejové kapsy. Po vytvrzení odlitku se olej vylije, ale v odlitku vám zůstane ta prázdná kapsa. Proto je vždy důležité po nastříkání Veropalu RA 100 vzít papírovou utěrku a kapénky rozetřít po povrchu formy tak, aby se na povrchu formy vytvořil souvislý lehce mastný film.

U sestavování formy a případném zajištění separace buďte velmi pečliví, ušetříte si spoustu problémů v případě protečení (pryskyřice na zemi + nepořádek + složité odformování v případě vytvrdnutí). Tyto licí pryskyřice jsou velmi tekuté a mají tendenci si nacházet svoji cestu, byť jen mikrotrhlinami, zejména v ranných stádiích lití. Postupem času, jak se vytváří epoxidové vazby a polymer síťuje, tak pryskyřice houstne a protečení je pak již méně pravděpodobné. Často i u zkušených lidí pracující v oboru roky se stává, že jim sem tam forma proteče, byť třeba málo. Proto je pečlivost vždy na místě. 

 

Výpočet spotřeby pryskyřice

Výpočet vnitřního objemu formy

Vnitřní objem formy Vf = délka (m) x šířka (m) x hloubka (mm). Výsledný objem je v (L).

Výpočet objemu dřeva

Objem dřeva: Vd = délka (m) x šířka (m) x tloušťka (mm). Od tohoto objemu dřeva ještě odečtěte přibližný objem dutin a mezer ve dřevě (v litrech).

Výpočet objemu pryskyřice

VP = Vf - Vd (v litrech) a získáte velmi dobrý odhad potřebného objemu pryskyřice.

Pryskyřice smícháme vždy o něco více než vypočítáme hlavně z důvodu smrštivosti pryskyřice při vytvrzování. Pokud byste pryskyřici tónovali, při případném domíchání extra dávky pro dolití propadlin už se vysoce pravděpodobně netrefíte do odstínu. Doporučujeme cca + 5 až 10 %. Hustota systému VEROPAL UV PLUS je velmi blízká hustotě vody, tak můžeme počítat že hmotnost směsi se přibližně rovná objemu směsi.

Velmi rychlé a snadné je využití této kalkulačky výpočtu potřebného množství, kterou jsme pro naše zákazníky připravili.

kalkulacka

Po vyplnění potřebných rozměrů vylévaného prostoru získáte přímo potřebné množství pryskyřice pro váš projekt a po vyplnění míchacího poměru použitého epoxidu získáte přímo množství složky A a složky B, které je třeba pro váš projekt navážit. Velmi dobrá pomůcka.

TIP: V případě, že dřevo je velmi členité a špatně se měří a odhaduje vylévaný prostor, lze tento prostor vysypat křemičitým pískem o zrnitosti 0,3-0,8 mm (písková filtrace do bazénu, dřevo pak od písku očistěte). Tímto získáte objem sypaného materiálu, který vynásobte faktorem 1,15 eliminující vzduchové kapsy mezi zrníčky a tak získáte objem kapaliny. Hustota licích pryskyřicí se pohybuje většinou mezi 1,05-1,13 kg/dm3, proto vynásobte výsledný objem průměrem 1,1 kg/dm3 a tím získáte hmotnost potřebné pryskyřice.

 

Míchání a lití pryskyřice

Teplota při odlévání by měla být nad 20 - 23 °C. Na tuto teplotu jsou měřeny parametry popsané v technických listech. Přibližně tuto teplotu by měla mít i pryskyřice a forma, proto se doporučuje dát pryskyřici do pracovní místnosti vytemperovat. Při nižší teplotě některé z částí systému vzniká nebezpečí špatného a nerovnoměrného vytvrzování, tvorby bublinek atd. Také místnost po dobu vytvrzování odlitku by měla být udržována při stálé teplotě. Při teplotě pod 19 °C dochází ke zpomalování tvrdnutí a každý stupeň směrem dolů tuto dobu výrazně navyšuje, nicméně pryskyřice vytvrdne. Na druhou stranu každý stupeň nahoru zase vytvrzování urychluje, nicméně je třeba dávat pozor, aby nedošlo k přehřátí pryskyřice, ke kumulaci tepla uvnitř ní a pak následnému vyvření pryskyřice. Teplotu pryskyřice je třeba monitorovat teploměrem a případně při nárůstu zvýšeném nárůstu teploty řešit její ochlazování. V truhlářských dílnách ale většinou není možné udržovat stálou teplotu po celou dobu vytvrzování, teplota tam, zejména v zimě, v průběhu dne kolísá od např. 8 °C do 18 °C. Když se bude teplota zvyšovat k 18 °C, polymerace, tedy vytvrzování se bude urychlovat, když bude klesat v noci k 8 °C, bude se zase zpomalovat. Vytvrzování bude probíhat v takové sinusoidě, nicméně, když porovnáme výrobek se stejnou dosaženou konverzí vazeb (% vazeb vytvořených) vytvrzovaný při podmínkách teploty v sinusoidě s odlitkem vytvrzovaným při konstantní teplotě, vlastnosti budou mít stejné. Jen to bude mnohem déle trvat. Pro představu - při odlévání v lednici při 4 °C nastala gelová fáze epoxidu, který jí má při 21 °C za 17-20 hodin, až za 6 dní!

Míchací poměr mezi složkou A a složkou B pro epoxidové systémy je vypočítaný pro dané vlastnosti systému a musí se striktně dodržovat (např. Veropal UV Plus 100 je 100 : 40 hmotnostně). Ve velké většině případů se pryskyřice váží, ne měří objemově. Upozornění: Při míchání se musí přesně dodržovat výrobcem nastavené míchací poměry. Je to čistá chemie. Jde o navázání přesného počtu volných skupin v pryskyřici s přesným počtem volných skupin v tvrdidle. V případě, že nedodržíte míchací poměr a některé složky bude více, v systému tedy bude více volných skupin nějakého typu a tím se může stát, že odlitek nesprávně či nerovnoměrně vytvrdne a může být např. trvale pružný nebo příliš křehký. Važte co nejpřesněji - ochylka by neměla být větší než 2 %, jinak se riskuje, že epoxid špatně vytvrdne, bude lepit nebo nevytvrdne vůbec.

Do připravené nádoby odpovídajícího objemu nejdříve nalijeme odvážené množství složky B a do ní i odpovídající odvážené množství složky A. Máme empiricky vyzkoušeno, že množství zamíchaných bublin je menší v případě, že se lije složka A do složky B než když se lije složka B do složky A. V případě pigmentování do směsi přidáváme pigmentový roztok Veropal PR nebo pigmentovou pastu Veropal PP v již námi odzkoušeném poměru, nebo použít metalický, perlescentní nebo alkoholový pigment v závislostí na tom, jakého chceme disáhnout efektu (viz. následující Pigmentace pryskyřice). 

Směs se potom opatrně promíchává buďto rovným míchátkem na epoxid ručně v případě malých objemů nebo pomocí míchadla na vrtačce s pomalými otáčkami v případě větších objemů. Toto míchadlo na epoxid by mělo mít správný tvar, aby tlačilo míchanou směs směrem ke dnu a bránit tak stříkání pryskyřice z míchané nádoby ven. Směs mícháme tak, aby se obě složky co nejvíce spojili a zaměřujeme se také hlavně na místa u stěn a u dna nádoby. Doporučujeme pak takto smíchanou směs ještě přelít do jiné nádoby a míchání zopakovat. Jde o to co nejvíce eliminovat možnost nedokonalého smíchání obou složek a vznik případných nevytvrdnutých nebo špatně vytvrdnutých míst v odlitku (na stěnách i na dně bývají stále nedomíchané složky pryskyřice nebo tvrdidla a ty potom způsobují nevytvrzená místa v jinak vytvrzeném odlitku nebo neustálé dolepování odlitku). 

Po zamíchání se nechává zamíchaná směs odstát (u Veropalu UV PLUS 100 klidně i 45 minut), během čehož velká většina zamíchaného vzduchu ve formě bublin vyprchá sama. (POZOR! U rychlejších epoxidů, např. pryskyřicí na tenké vrstvy nebo na šperky, se nemůžou tyto pryskyřice nechat stát 45 minut, protože by vyvřely, nechávají se max. 7-10 min.)

V případě, že máme vakuovou komoru, vložíme zamíchanou směs v nádobě do komory a necháme odvakuovat. Pozor, ve směsi bude spousta vzduchu a bude to pěnit, tak při zvedání pěny regulujte její výšku upouštěním vakua. Počkejte, až přestane pěnit.

Po odstátí do připravené formy s ukotveným dřevem dle vašich představ začneme opatrně a pomalu lít pryskyřičnou epoxidovou směs. Ideálně lijeme přes lakařké sítko 190my, které nám pomůže rozbíjet bubliny při lití nárazem na sítko (bublina je větší než 190my a o sítko se rozbije). Pomocí horkovzdušné pistole přejíždíme opatrně teplem po povrchu lité plochy. Tím se eliminují bublinky, neboť snižujeme povrchové napětí hladiny pryskyřice. Bublinky při kontaktu s proudem teplého vzduchu praskají. Nesmí se však teplým vzduchem nebo plamenem stát na jednom místě, ale stále s ním pohybovat po povrchu lité plochy, jinak můžete nastartovat exorermickou reakci pryskyřice a ta vám vyvře. Při lití počítejme se smrštěním materiálu a nalijme ho o něco více, smrštěním hladina vytvrzeného materiálu klesne cca o 1-4mm v závislosti na lité vrstvě.

TIP: Materiál se při tvrdnutí lehce smršťuje, proto doporučujeme odlít větší množství pryskyřice jako kompenzaci těchto ztrát (tyto ztráty jsou přímo závislé na tloušťce či objemu odlitku). Při odlitku tloušťky 3 cm bude přibližně 1 mm, při odlitku tloušťky 5-6 cm počítáme s 3 mm. V případě, že zaléváme mezery mezi dřevy a naším cílem je mít vytvrzenou pryskyřici v úrovni ohraničujících dřev, doporučujeme hrany ohraničujících dřev opatřit lemem z neutrálního akrylátu (vytvořit takovou hráz, aby se pryskyřice nerozlila na ohraničující dřeva) a pryskyřici odlít až po výšku akrylátové hráze.

První viditelné změny viskozity zesíťováním budou vidět přibližně asi po 6-10 hodinách (v závislosti na okolní teplotě). Takto dlouhá otevřená doba tuhnutí umožňuje další práce na efektech (další pigmentování, vmíchávání třpytek atd. dle fantazie).

Při použití rychlejších systémů, ať už Veropal UV Plus 121 (s míchacím poměrem mezi složkou A a rychlou složkou B pro Veropal UV Plus 121 je 100 : 20 hmotnostně) nebo Veropal UV Plus 130 (s míchacím poměrem mezi složkou A a B 100 : 30 hmotnostně), lze odlévat až do tloušťky 1,5 cm najednou (u 130 je to 5 cm) a takováto vrstva vytvrdne za 8-10 hodin (u 130 cca 1,5-2 dny). Následně lze na hladinu vytvrzeného systému skládat různé předměty a zalít další vrstvou (předměty se fixují nejlépe rychlým epoxidovým lepidlem – napřVeropal QUICK, Veropal RAPID). Tento postup se tedy používá v případě, že chceme vyrobit produkt s předměty fixovanými v různých výškách. Rozhraní mezi vytvrzenou a novou vrstvou zmizí při pohledu zvrchu (nutno ale zajistit co největší bezprašnost, neboť prach na povrchu vytvrzené vrstvy by odhalil, že materiál byl nalit na několikrát, při pohledu z boku ale bude rozhraní vidět (speciálně, když netrefíme ten samý odstín). Aby rozhraní z boku vidět nebylo, je nutné lít následující vrstvu opatrně v době gelace, aby se vrstvy pěkně propojily a rozhraní zmizelo i z boku (zase za předpokladu, že budeme mít stejný odstín).  


Tip na čtení:
Hrubý přehled, jaké nejrůznější pomůcky, potřeby a nástroje využijete při odlévání epoxidové pryskyřice, si můžete přečíst v naší Akademii. Vytvrdila se vám pryskyřice špatně? Zjistěte příčiny a co dělat jinak

Pigmentace pryskyřice

Epoxidové pryskyřice jsou čiré licí pryskyřice, které lze velmi dobře probarvit a pigmentovat. Pigment do pryskyřice (jeho typ a množství) se volí podle požadovaného efektu a požadované intenzitě zabarvení. Všechny barviva a pigmenty prodávané na www.epoxio.cz jsou dlouhodobě otestované, kompatibilní s licími pryskyřicemi, světlostálé a mohou se mezi sebou vzájemně míchat. V Synpu testujeme různé pigmenty a barviva dlouhodobě  vybírané z velkého množství vzorků od dodavatelů pigmentů z celého světa a velká řada z testovaných pigmentů neprošla díky barevné nestálosti po několika měsících.

Podle požadovaného efektu lze barviva a pigmenty rozdělit na:

 1. barevný průhledný efekt jako barevné sklo - Veropal PR, Veropal WSB PR, Stardust Candy barviva, alkoholové pigmenty. Maximální dávkování těchto barviv je 2 % hmot., ale ve velké většině odlitků stačí pouze několik kapek. Pigmentové roztoky lze i různě míchat mezi sebou pro vytváření jiných zajímavých barev. Sytost barvy v odlitku se reguluje množstvím pigmentového roztoku. TIP: Doporučujeme nejdříve do menšího množství např. 100 ml systému dávkovat po kapkách roztok a vždy promíchat a podívat se proti světlu, aby jsme odstín dobře viděli. Toto opakujeme až do požadované barevné sytosti. Přepočtem spotřebovaného množství barevného roztoku ve 100ml pak získáme poměrně přesně množství potřebného pigmentového roztoku pro objem celého odlitku. Pro případný přepočet lze využít empiricky získanou hodnotu objemu jedné kapky vody = 0,05 ml.
 2. barevný plný neprůhledný efekt (jako barevný plast) - Veropal PP, metalické prášky (odstavec 3) při dávkování 1,5-2 g/1 kg pryskyřice. Maximální dávkování těchto past je 2 % hmot., ale díky vysoké kryvost barevných past bude stačit mnohem méně. Základní a nejpoužívanější barvy pigmentových past Veropal PP jsou bílá a černá, k dispozici jsou ale i další barvy. Sytost barvy v odlitku se zajišťuje úplně stejným postupem jako v případě pigmentových roztoků.
 3. barevný metalický (neprůhledný/průhledný) efekt - metalické pigmenty Black Diamond Pigments, Eye Candy Pigments, Veropal Mica, Inked Factory. Nejoblíbenější typ pigmentů vytvářející krásné efekty. Lesklou metalickou složku v pigmentu tvoří drcená slída a důležitá je hlavně velikost částic slídy i pigmentu. Ta je přímo zodpovědná za schopnost pigmentu klesat ke dnu nebo se udržet ve vznosu pryskyřice, proto, aby se člověk vyvaroval problémů se sedáním pigmentu na dno, je třeba používat pigmenty, které jsou mnohokrát v aplikacích vyzkoušené a doporučované a jejich velikost částic se pohyboval mezi 5-60 µm. Dávkování u metalických pigmentů záleží na efektu, který chcete vytvořit. Při poloprůhledném vzhledu se dává pigmentu málo - např. 0,1 g/1 kg epoxidu. Nejčastěji se dávkuje mezi 0,5-0,75 g/1 g epoxidu, což dává efekt neprůhledný, ale lze ho prosvítit a pigment (ať už mícháním nebo i nemícháním samovolně) vytváří dobře viditelné efekty. 
 4. svítivý nebo-li fotoluminiscenční efekt - některé Eye Candy svítivé pigmenty. Svítivost těchto pigmentů se pohybuje mezi 4-8 hodinami.
 5. ghost (duchový) efekt - některé tzv. ghost pigmenty Black Diamond pigments. Tyto pigmenty jsou zdánlivě bílé barvy, ale po zamíchání do pryskyřice získávají zajímavé, dle druhu pigmentu, jednobarevné odlesky (namodralé, nazelenalé, narůžovělé...)

V rámci docílení falších různých efektů se mohou do pryskyřice přidávat i různé plniva, perletě, třpytky, zrníčka, práškové pigmenty, fosforeskující pigmenty atd. Dá se experimentovat s různou dobou jejich přidávání, s různým množstvím, různými kombinacemi, mícháním či nemícháním atd. Experimentujte, zkoušejte a výsledky si zapisujte.

 

Odformování

K odstranění formy je třeba přistupovat opatrně a přistoupíme k tomu nejdříve po 5-7 dnech od začátku lití (v případě Veropalu UV Plus 100), ale jestli nechvátáme, odformujeme až po 14 dnech. Opracování odlitku by mělo nastat až když je epoxid plně vytvrzený, kdy dosáhne co nejvyšších hodnot konverze vazeb (%vazeb vytvořených). Určitě se Vám to počkání vrátí v rychlosti broušení, v malé spotřebě brusného materiálu a v neposlední řadě i mnohem sjednocenějším a krásnějším povrchem po opracování.

V případě, že  jste použili naší polypropylenovou formu na opakované použití, tak odšroubujte všechny křídlové matky a pomocí gumové palice nebo kladivem přes špalík oddělejte bočnici. Poté lehce palicí poklepejte i ostatní bočnice, obraťte formu s odlitkem dnem vzhůru a 2-3 krát s ní bouchněte dnem vzhůru o stůl. Odlitek by se měl oddělit od dna formy i bočnic a měl by se dát lehce vyjmout.

V případě, že jste použili jinou formu s nutností separace, tak se nyní ukáže, jak poctivě jste formu natřeli separátorem, zda jste použili vhodnou metodu separace nebo zda jste uzavřeli všechny mezery silikonem a pryskyřice vám tedy nikde nepodtekla nebo neprotekla. Když se náhodou stane, že bočnice (např. z mdf) se nechce odseparovat, tak se bude muset použít dláto a kladívko, a trpělivě a opatrně bočnici odsekat tak, aby se nepoškodil odlitek (i proto jsme už při lití počítali s rezervou). Spodní deska se oddělí postupným páčením a ohýbáním desky, u pružnějšího dna vytáhneme oflitek s dnem formy přes okraj podkladného stolu a tlakem na dno formy směrem dolů se snažíme dno od odlitku oddělit. Máme-li kompresor, můžeme do udělané škvíry mezi odlitkem a dnem formy fouknout tlakový vzduch a odlitek od formy odskočí. Po odstranění z formy necháme odlitek ještě několik dní odpočívat. Všeobecně, jestli se bude odlitek dále opracovávat (frézovat, brousit, vrtat, leštit), je nutné nechat odlitek přirozeně plně dotvrdnout - cca 14 dní od odlití, jak již bylo zmíněno. Jde o to, aby konverze (míra zesíťování nebo míra vytvořených epoxidových vazeb v polymerním řetězci) byla co nejvyšší, protože pak se tento odlitek velmi dobře a rychleji opracovává, spotřeba brusiva je nižší a dosáhneme i hezčího vzhledu v porovnání s odlitky předčasně opracovávanými. Tato doba se dá zkrátit zvýšením temperační teploty prostředí do 45°C.

 

Frézování

V případě, že potřebujeme z vytvrzené desky odebrat materiál, abychom vyrovnali nerovnosti po odlití (např. díky smrštivosti epoxidu klesla při vytvrzování jeho hladina trochu pod úroveň dřeva, nebo pryskyřice podtekla pod desky, a my to tak nechceme), bude dobré desku jednostranně nebo oboustranně ofrézovat. Dalším důvodem může být i dosažení rovnoměrného přechodu mezi dřevem a epoxidem a né epoxidem zalité dřevo. V profesionálních dílnách s egalizační bruskou nebo protahem se tato věc vyřeší celkem elegantně a rychle, ale běžný kutil takový stroj ve své dílně nemá. V případě protahu je určitě lepší žiletkový protah (díky postavení žiletek ve šroubovici) oproti nožovému, protože žiletkový nevysekává epoxid a nedělá mikrotrhliny v materiálu. Špičkově dokáží ofrézovat odlitky i profesionální NC stroje s vhodně zvolenými frézovacími nástroji.

V hobby podmínkách pro tento účel lze celkem spolehlivě použít běžnou horní frézku. Nicméně je třeba si vyrobit jednoduché vedení horní frézky a pomocné vedení, po kterém se bude vedení horní frézky posouvat. Materiálů na výrobu takového vedení je mnoho, od ohoblovaného dřeva, přes hliníkové profily, kovové traverzy atd. Průměrně zručný člověk pracující s kovovými materiály nebo se dřevem by neměl mít problém takový rám vyrobit, důležitá u konstrukce je pevnost vodících lišt (nesmí se prohýbat) a jejich rovinnost. Existují již i stavebnicové systémy pro výrobu takových rámů a existují i firmy, které takové vedení vyrobí profesionálně na zakázku. 

Pomocné vedení připevníme k pracovnímu stolu stolařskými svorkami, odlitek k pracovnímu stolu upevníme také. Frézku umístíme do vedení horní frézky a to položíme na pomocné vedení, po kterém se dle potřeby vedení horní frézky posouvá. Do frézky upneme vhodný nástroj např. stopkovou frézku na dřevo např. o průměru 2-3 cm, nastavíme tloušťku ubírání materiálu (maximálně 1 mm) a pomalu (opravdu nechvátat) a trpělivě odfrézujeme povrch celé desku do roviny. Máte-li možnost odsávání, odsávejte piliny. Důležité je neubírat materiál celým průměrem frézky, ideálně tak poloměrem, protože při příliš velkém ubírání v jednom kroku se na povrchu dřeva i epoxidu mohou vytvořit nevzhledné prohlubně díky sekání se nástroje v materiálu. Při ubírání materiálu je třeba také velmi citlivě pracovat s posuvem frézky. Zejména při přechodu mezi dřevem a epoxidem musíme reagovat na změnu tuhosti materiálu změnou rychlosti posuvu. Ideální je pracovat s frézkou s elektronickou regulací na konstatní otáčky. Rychlost otáček nastavit na střední až mírně vyšší, nutné je kontrolovat, jestli se netvoří nějaká roztavená místa. Je to pomalé, ale nespěchejte.

TIP: Když už budete na konci, doporučujeme ještě jednou nebo dvakrát snížit úběr, tentokrát jen o 0,1mm a celý povrch tímto ofrézovat. Významně ho uděláte hladším a velmi to potom urychlí a usnadní hrubé broušení.

Buďte velmi opatrní - nezapomeňte na bezpečnost práce a ochranu sluchu, zraku a dýchacích cest!!!

 

Oprava stolu po broušení

Opravy dřeva

Po frézování většinou vystoupí na povrch drobné kazy způsobené z části rozkladem hlubších vrstev dřeva, které před tím nebyly vidět, a z části vytržením vláken dřeva frézkou. V případě, že se narazí na shnilé dřevo, je třeba toto dřevo odstranit. Všechny kazové díry se pak vytmelují nebo vyplňují pryskyřicí, někdy i několikanásobně. Používají se rychlé epoxidové systémy (5-30min), které jsou pigmentovatelné a dále brousitelné po cca 2 hodinách po aplikaci. Ideálně se smíchá prach z broušeného dřeva s takovým epoxidem a vytvoří se tmel v barvě dřeva, který se aplikuje špachtlí na vytržené místo. Lze použít i komerční tmely např. Osmo Holzpaste, kde se snažíme vybrat odstín tmelu co nejpodobnější našemu dřevu. Zajímavými novinkami jsou i tmely ve formě tavných tyčinek a aplikovatelné tavnou pistolí.

Opravy epoxidu

Po frézování mohou být někdy vytržená i místa v epoxidu. Nebo se na povrchu nachází otevřené vytvrzené bublinky, které nejdříve otevřeme ostrým dlátkem, pak začistíme okraje vzniklé dírky. Očistíme od prachu (ofoukneme vzduchem) a pak je můžeme opravit několika způsoby:

 1. opětovným zalitím stejným epoxidovým systémem, jaký byl použit při prvním lití. Nevýhodou je, že tento způsob opravy trvá dlouho, protože se musí zase počkat, až nová pryskyřice v opravovaných místech vytvrdne. Nejdříve je ovšem třeba poškozené místo řádně ofoukat od prachu, poté namíchaný systém naneseme bodově na poškozené místo a podle potřeby ofoukneme horkovzdušnou pistolí. Necháme vytvrdnout. Výhodou je stejný index lomu a díky tomu po vytvrzení je vizuálně vidět jen velmi tenká linka rozhraní obou pryskyřicí.
 2. použití i rychlejších opravných epoxidů s dobou zpracovatelnosti od kolem 10 minut, ať už Veropal Quick s brousitelností po 2 hodinách nebo Veropal Rapid s brousitelností po 30 minutách. Tyto systémy jsou rovněž pigmentovatelné, jen musíte pracovat rychle. Oprava na epoxidech bývá vidět jen málo, zase v podobě tenké linky mezi pryskyřicemi. 
 3. lze použít i kyanoakrylátová vteřinová lepidla Starbond, které lze také pigmentovat (zase se musí pracovat rychle), a které při použití urychlovače reakce velmi rychle tvrdnou do stavu brousitelnosti (za 2-3 minuty možno brousit). Nevýhodou je, že oprava může být více vidět (rozhraní mezi lepidlem a pryskyřicí bude silnější).
 4. v případě, že bublinek na povrchu nebo odštěpků epoxidu je ve velkém množství, je lepší po vyčištění celého povrchu od brusného prachu a po odmaštění odmašťovadlem LV PC 213, celý povrch přelít rychlým epoxidem na tenké vrstvy - Veropalem TOP COAT 600 
 

 

Broušení stolu z epoxidové pryskyřice

V naší Akademii najdete i článek věnovaný čistě jen broušení a leštění

 

Ruční broušení

Pro ruční broušení epoxidových povrchů (např. šperky, malé odlitky) doporučujeme používat brusné formáty brusných papírů o různých zrnitostech. Brusné formáty je nutné připevnit na brusné podložky, a to lze třemi možnými způsoby:

1) Použít malý Super Assilex ruční blok s mezivrstvou o rozměru 72 x 125 mm. Tento blok dobře sedí v ruce, je mírně pružný a brusný formát se připevňuje na tento blok jednoduše přímo pomocí integrovaného suchého mikro zipu. Pro broušení větších ploch se na ruční blok přidává ještě SUPER ASSILEX TVRDÁ MEZIVRSTVA s mikro zipem, která výborně zajišťuje udržení roviny, což v důsledku zajistí kvalitnější a rovnější plochu.

2) Použít pružnou Super Assilex ruční podložku. Díky své pružnosti je tato ruční podložka vhodná zejména pro opracování kulatých ploch, rádiusů, a různě členitých a tvarovaných odlitků. Formát brusiva se k ní připevňuje jednoduše přímo pomocí integrovaného suchého mikro zipu.

3) Použít tvrdou Super Assilex ruční podložku, která se používá zejména pro malé plochy. Brusné formáty se na ní připevňují opět přímo připevňují pomocí integrovaného suchého zipu.

Na základě kvality povrchu se rozhodujeme, na které nejnižší zrnitosti začneme brousit. Musíme brát v potaz dvě skutečnosti, a to že nižší zrnitost sice odebere větší množství z povrchu, pak je ale nutné učinit více následných kroků s dalšími zrnitostmi pro srovnání celého povrchu. Z produktů CRA KOVAX doporučujeme pro kombinované dřevěné a epoxidové povrchy použít osvědčené samolepící formáty Super Assilex, a to díky excelentně stejnosměrným a mělkým brusným rýhám tvořenými inovativní a jedinečnou strukturou zrn. V naprosté většině případu stačí začít brousit zrnitostmi K240 nebo K360. Důležité pro broušení je napnutí papíru. Brousíme rovnoměrným pohybem a tlakem ve směru vláken dřeva. Broušení napříč vláken se používá pouze ve zvláštních případech nebo pro dosažení zvláštního efektu. Při broušení malých předmětů použijeme obrácený způsob, brusný papír napneme na rovnou desku pracovního stolu a pohybujeme po něm broušeným předmětem. V průběhu broušení postupně střídáme brusné zrnitosti od nižšího čísla k vyššímu a nepřeskakujeme zrnitosti v řadě o více než jednu zrnitost.Základní doporučený postup je v těchto krocích pro formáty Super Assilex: K240-K320-K400-K500-K600-K800-K-1000-K1200-K1500. Pro efektivní jemné broušení a dolešťování následně použijeme suchým zipem připevněné Buflex Dry formáty se zrnitostí K2000, K2500 a následně K3000. V případě, že se nám brusivo zanese pilinami, zanešené brusivo a povrch čistíme utěrkou z mikrovláken nebo obyčejným čistým bavlněným hadrem a použijeme dále. Brusivo Super Assilex i Bufflex vyniká vysokou životností a rychlostí broušení jak dřeva, tak epoxidu.

 

Strojní broušení

Vliv zvolené povrchové úpravy na broušení

O tom, jak moc je nutné brousit, rozhoduje zvolená konečná povrchová úprava. Jestliže se plánuje chránit dřevo stolu povrchovou úpravou v podobě oleje nebo vosku, je nutné dřevo brousit do maximálně 320, aby se olej nebo vosk do dřeva vsákl. V případě, že bychom brousili dřevo až do 3000 jako epoxid, dosáhli bychom krásného lesku dřeva, ale po nanesení oleje či vosku by se do dřeva nic nevsáklo. Všechny póry a mikropóry by byly zanešeny mikroprachem po broušení a dřevo by nepojalo z oleje či vosku téměř nic, takže by v konečné fázi nijak chráněno nebylo (např. proti vodě stékající ze sklednice atd. - kolečka po sklenici). Proto celou plochu brousit do 320, a pak brousit s dalšími zrnitostmi již jen epoxid. Rozhraní mezi epoxidem a dřevem je lepší si oblepit maskovací páskou.Velmi členité tvary se musí dělat ručně. Další možností je obrácený postup, a to vše vybrousit do 3000 i se dřevem, a pak oblepit rozhraní epoxid-dřevo a dřevo zdrsnit přebroušením zrnitostí 240 nebo 320, ale zbytečně se tím produlužuje čas a opotřebovává brusivo.

Jestliže se rozhodneme stůl ochránit lakem (jedině lak je schopný ochránit jak dřevo, tak i epoxid), pak brousit stačí dřevo i epoxid do zrnitosti 600-800, poté povrch pořádně očistit (vysavač..), aby na něm nebyl žádný prach, ideálně i odmastit odmašťovadlem (např. odmašťovadlo na epoxidové a jiné povrchy LV PC 213) a pak lakovat (ideálně lak certifikovaný pro styk s potravinami  LV CC 250).

Vhodné stroje k broušení

Ke strojnímu broušení se používají excentrické brusky s kmitavým pohybem (pro efektivní využití brusiva rozkmit 5 mm), neboť tento typ broušení zajišťují dokonalý povrch broušené plochy a jednoduchou aplikaci. Na broušení hran odlitku se však více osvědčuje pásová bruska nebo ruční hoblík, nebo v případě, že tyto přístroje nejsou k dispozici, je třeba snížit u excentrické brusky otáčky a tím snížit úběr a zahřívání materiálu (je třeba dát pozor, abychom nevytvářeli broušením hrany excentrickou bruskou oblinu). Nezapomenout na ochranu sluchu, zraku a dýchacích cest!!!Používat vhodný vysavač. Vrtačku k broušení nedoporučujeme, u jejího rotačního pohybu dochází k horší kvalitě povrchu.

Vhodné brusivo pro broušení epoxidu

Vhodné brusivo a postup na broušení epoxidu jsme hledali intenzivně 8 měsíců. Nakonec jsme vyhodnotili jako nejlepší brusivo pro epoxid z hlediska výsledného povrchu, z hlediska životnosti brusiva a z hlediska úspory času a v konečné fázi i z hlediska komplexní ekonomiky procesu broušení japonské brusivo KOVAX. Z nich se osvědčilo hlavně brusivo s otvory, neboť otvory slouží pro odsávání prachových částic při broušení (ideální jsou kotouče Super Assilex s 15 otvory při průměru brusky 152 mm nebo se Super Assilex se 7 otvory při průměru brusky 125 mm). Nicméně, pokud brusivo otvory nemá, nebo bruska nemá odsávání, musí se častěji čistit broušená plocha i samotné brusivo. Většinou stačí obyčejný bavlněný hadr nebo utěrka z mikrovlákna. I zde použijeme pro efektivní broušení Super Assilex tvrdou mezivrstvi (15 otvorů pro průměr brusky 152 mm) s mikro suchým zipem (pro broušení se zrnitostí K240-K1500) nebo Super Assilex mezivrstvu 7 otvorů pro průměr brusky 125 mm. Na e-shopu najdete již celé sady tohoto brusiva i s mezivrstvami nebo mezivrstev.

Technika broušení epoxidu

Epoxidy by mely být pro broušení vytvrzeny, proto by se k broušení mělo přistoupit až po dostatečném čase. Čím delší doba uplyne od vytvrzení, tím jsou materiály tvrdší a lépe se opracovávají. Doporučujeme začít brousit epoxidové povrchy ideálně 14 a více dní po odlití. Epoxidy obecně nemají moc rády vysoké teploty při broušení, proto volíme rozumné otáčky a na brusku netlačit, aby nedocházelo k nadměrnému zahřívání. Tak jako netlačíme na pilu, neměli bychom příliš tlačit při broušení. Při vysoké teplotě opracované materiály měknou, více zanáší brusivo a hůře se brousí nebo leští, v extrémních případech dokonce začnout tahat vlákna polymeru. Důležité je při broušení pryskyřice nezůstávat na jednom místě příliš dlouho, protože hrozí nebezpečí přehřátí a následného tavení (pryskyřice se dostane zpět blízko přechodu do gelu), nadměrnému zanášení brusiva a táhnutí vláken tavené pryskyřice. Optimálně je třeba bruskou pohybovat nepřetržitě pomalými pohyby. Je třeba také dávat pozor na různorodost broušených materiálů a více setrvávat na tvrdším nebo tužším materiálu, v tomto případě dřevě. Nerespektováním toho mohou vznikat prolákliny v místě styku obou nesourodých materiálů. Při ucpání brusných papírů epoxidovými pilinami (hlavně u vyšších zrnitostí) lze tyto papíry občas otřít bavlněným hadrem, mikrovláknem nebo vyklepat.

Hrubé broušení

Vytvrzený epoxid brousíme v jednotlivých krocích od nejhrubější zrnitosti po nejjemnější. V první fázi hovoříme o hrubém broušení s brusivem (zde ideálně použít produkty řady TRI-PRO nebo Premium oboje s 15 otvory) o zrnitosti od P100 do P600 se základním postupem P100-P120-P240-P320-P400-P500-P600, excentrickou bruskou se suchým zipem. Jednotlivé kroky broušení volíme dle stavu povrchu, ale neskáčeme v zrnitosti o více jak 120, protože jinak budou vidět na povrchu stopy po předchozím kroku. Zlaté pravidlo je, čím více kroků při broušení, tím je kvalita opracování lepší. Vždy při přechodu na jemnější zrnitost brusiva je třeba si důkladně zkontrolovat broušený povrch, jestli někde nezůstala nějaká hlubší rýha, protože následné jemnější brusné papíry ho již nedokáží odstranit a po finálním leštění bude svítit ještě více.

Jemné broušení

V druhé fázi hovoříme o jemném broušení. Zde použijeme kotouče Super Assilex, opět s 15 otvory (pro brusky průměru 152 mm) nebo se 7 otvory (pro brusky průměru 125 mm), o zrnitosti K600, K800, K1200 a K1500 také se Super Assilex tvrdou mezivrstvu (15 otvorů) s mikro suchým zipem (v případě 125 mm mezivrstvu se 7 otvory). Následně vyměníme za měkkou Super Assilex měkou mezivrstvu (s 15 otvory 152mm nebo 7 otvory pro 125mm ) s mikro suchým zipem, abychom eliminovali vznik vrypů a odlitek jemně brousíme a leštíme pomocí připevněného Buflex Dry kotouče o zrnitosti K2000, K2500 a následně o zrnitosti K3000. Při tomto jemném broušení postupujeme stejnými principy jako při hrubém broušení. Výsledný odlitek se bude již velmi podobat průhlednému sklu, ale ještě nebude zcela čirý, bude takový opalescentní. Úplné průhlednosti a čirosti se dosáhne až leštěním.

 

Ochrana epoxidového stolu

Nejčastějšími povrchovými úpravami epoxidových stolů jsou oleje, vosky a laky. Při výběru těchto materiálů je důležité, aby materiály byly certifikované pro styk s potravinami, jedná se přeci jen o stoly, kde se bude manipulovat i s jídlem. Z těchto 3 typů produktů pouze lak chrání jak dřevo, tak i epoxid. Epoxid po vytvrzení je inertní materiál odolný vůči kyselinám, zásadám, olejům, chemikáliím atd., proto se používá např. na podlahy v chemických a potravinářských provozech, skladech atd. Díky této inertnosti se olej do epoxidu nevsákne a z povrchu se snadno setře, nicméně epoxid na chvilku pěkně rozjasní. Proto se oleje používají tedy na ošetření dřeva a na vytáhnutí krásné kresby dřeva. Vosky ve dřevě mají podobný efekt, jako oleje, na epoxidu sice vytvoří vrstvičku, která se ovšem rozleští (aby byl epoxid co nejprůhlednější nebo lesklejší), na povrchu epoxidu zůstane jen mikrovrstva, která se ovšem z povrchu velmi lehce sundává (leckdy i pouhým nehtem). Laky na povrchu dřeva i epoxidu vytvoří vrstvu vrstvu (tloušťka vrstvy záleží na způsobu aplikace - tlakový vzduch nebo váleček, štětec) a po vytvrzení tato povrchová vrstva chrání oba typy materiálů. Lak certifikovaný pro styk s potravinami (např. LV CC 250) by měl více ochránit epoxid proti poškrábání a navíc i prodloužit životnost stolu díky také zvýšení ochrany proti UV záření.

Ochrana dřeva olejem

Na trhu je celá řada produktů na bázi , olejů a záleží na každém, jaký povrch se mu líbí a na jaké dřevo je aplikován. Dobré je si také opět zjistit předem, jestli daný produkt je vhodný pro styk s potravinami a má na to certifikát. Mezi nejrozšířenější povrchové úpravy dřeva patří oleje, které se do povrchu dřeva vtírají nanášecími béžovými pady. Dřevo by se mělo tedy brousit do maximální zrnitosti 120 až 180, abychom do dřeva dostali dostatek oleje. Oddělení epoxidové a dřevěné plochy pro broušení se může praktikovat maskovacími páskami. Olej při kontaktu s epoxidovým povrchem nereaguje, do epoxidu se nevsakuje a stírá se z něj stíracím (leštícím) bílým padem nebo utěrkou z mikrovlákna. Olej se většinou nanáší v několika vrstvách s určitými intervaly, kdy se čeká, aby se olej vsákl co nejvíce do dřeva. Poté po uplynutí intervalu definovaném výrobcem (např. u oleje Howard je interval mezi vrstvami 20 minut) se nanáší vrstva další. Po poslední vrstvě oleje se přebytečný olej buďto přepaduje vhodným padem nebo se jen setře hadrem a naaplikuje se ochranný kondicionér, který dřevo uzavře a bude ho chránit. Výjimku tvoří velmi efektivní a na povrchovou úpravu dřeva asi nejlepší olej Rubio Monocoat 2C Oil, což je dvoukomponentní olej, který má plnou ochranu dřeva po jednoduché aplikaci v jedné vrstvě. Zároveň existuje ve 40 různých barevných variantách, takže lze při nanesení povrchové úpravy ještě doladit i odstín dřeva (zesvětlit, ztmavit atd.).

Důležitá věc po aplikaci všech olejů i vosků je, že veškeré hadry, houbičky, papíry, které jste použili při aplikaci oleje či vosku, vložte do igelitového sáčku a zavažte (zamezte přístupu vzduchu), aby nedošlo k jejich samovznícení.

Ochrana dřeva voskem

Ochrana dřeva voskem probíhá velmi podobně jako u oleje, jen intervaly mezi jednotlivými vrstvami jsou delší (leckdy i 24 hodin), jednotlivé vrstvy je dobré padovat a přebytečný vosk stírat pryč.

Lakování

U lakování je třeba zajistit co nejvyšší bezprašnost, neboť na povrchu laku toho moc neschováte. To je často velmi složité, ale né nerálné. Někdy je prostě lepší si takovou desku nechat profesionálně nalakovat v lakovně. U hobby lakování hodně záleží na konstrukci laku, která je přímo úměrná aplikační metodě (důležitá zejména viskozita). Ve velké většině povrchových laků pro tuto aplikaci se jedná o dvousložkové systémy a opět by to měl být lak pro styk s potravinami. Např. lak LV CC 250 s nanočásticemi křemíku pro zvýšenou otěruodolnost podmínku styku s potravinami splňuje, a jsou vyvinuty 2 varianty - varianta pro nástřik a varianta pro štětec nebo váleček. Protože se jedná o poslední operaci, jejíž výsledek vlastně prodává, měla by být bezchybná, a proto pro velké stoly a odlitky doporučujeme a preferujeme nástřik laku, protože takto se lak nanese velmi rovnoměrně v celé ploše. Aplikace válečkem se spíše hodí na menší odlitky či výrobky, neboť i když je stékavost laku velmi dobrá, na velké ploše bývají v detailním pohledu vidět stopy po tazích štětce nebo válečku. Kdo ještě nikdy nelakoval nástřikem, bude lepší tuto činnost někomu zkušenějšímu, protože by si jste mohli výrobek nakonec pokazit. Aplikace nástřikem se dělá ve 2 vrstvách po 25-30my s tím, že druhý nástřik se aplikuje tzv. mokrý do mokrého - tj. po nástřiku první vrstvy se čeká cca 15 minut na odtěkání rozpouštědel a poté se do ještě mokré vrstvy aplikuje vrstva druhá. Pak se nechá lak vytvrdnout.

 

Leštění stolu z epoxidové pryskyřice

Leštění epoxidového stolu je velmi důležitý krok, neboť je to zhodnocení celé té snahy. Navíc povrchová úprava prodává, tak je k tomuto kroku třeba také přistupovat. 

Pro leštění je nejlepší, aby povrch odlitku byl dříve broušen papírem jemnou zrnitostí.  V případě, že jsme jemně nebrousili až do hrubosti 3000 a skončili jsme před zrnitostí 1500, musíme pokračovat v jemném broušení. Použijeme brusivo Buflex 2000 na měkké mezipodložce. Je nutné občas brusivo otřít od prachu utěrkou z mikrovlákna nebo hadrem z bavlny, nebo použít odsávání. Po tomto broušení vyměníme brusivo na Buflex 3000 na měkké mezipodložce a opět odsáváme nebo utíráme brusivo. Tím připravíme plochu pro konečné leštění.

Dále je nutné mít vhodný nástroj - tedy rotační leštičku s tlumící mezi vrstvou a leštícím kotoučem. Výběr z velmi dobrých leštiček najdete i na našem eshopu zde: https://www.epoxio.cz/lesticky/. Pro leštění se nepoužívá excentrická bruska, protože za sebou zanechává stopy mikro škrábanců i v případě leštících past - vzhled je pak "holografický" právě díky drobným pravidelným mikro škrábancům. Je možno v nouzovém případě použít i vrtačku s nástavcem na leštění , ale práce je pak mnohem namáhavější, nemanipuluje se s ní nejlépe, a také se hůře reaguje s přítlakem a otáčkami. Pokud to jde, je lepší si půjčit leštičku. Při výběru leštících past je lepší zvolit mastnější bázi s co nejjemnějším zrnem, protože pomaleji zasychávají. Výběr nepodcenit. Doporučujeme použít leštící pastu Finixa POL10, což je jednokroková pasta upravená nanotechnologií, která leští od nejhrubšího zrna po nejjemnější a dosahuje vysokého lesku 95 %. Další velkou výhodou této pasty je, že zůstává vlhká po dlouhou dobu a snižuje nebezpečí vzniku suchých zbytků prášků. Pastu Finixa POL10 naneseme ideálně na nízký beránek nebo alespoň na oranžový leštící kotouč POP 714 o průměru 150 mm s nastavenými otáčkami maximálně 700 ot./min, ale lépe je méně, a rozetřeme ji po leštěném povrchu. Nižšími otáčkami (do 700 ot./min) krásně kontrolujeme i teplotu povrchu a zamezujeme případnému lokálnímu změknutí. Tlačíme pouze mírně a postupujeme pomalým a rovnoměrným pohybem po celé ploše stolu.  Rozhodně se nezastavovat na místě. Na závěr leštění povrch ještě očistíme buďto leštící utěrkou nebo černým kotoučem POP 914 s průměrem 150 mm nalepeným suchým zipem asymetricky, abychom získali tzv. orbitální pohyb. Pak ještě otřít utěrkou z mikrovlákna.

 

Údržba stolu z epoxidové pryskyřice

UV záření, přímé slunce

Epoxidový systém Veropal UV Plus je systém, který se vyznačuje excelentní odolností proti UV záření, a to zejména v porovnání s jinými epoxidovými systémy a v dlouhodobém horizontu. Nicméně, výrobky z tohoto systému jsou určeny pro interiéry a doporučuje se, aby byly umístěny mimo přímý dosah slunečního světla - prodlužuje se tím vzhledová krása výrobku.

Horké předměty

V případě použití systému Veropal UV Plus na desky stolu či barové pulty, doporučujeme potenciálně horké předměty pokládat na podložky odolávající teplu, jinak by mohlo dojít k poškození pryskyřice v místě styku s horkým předmětem (změna barvy, vypálené kolečko atd.).

Poškrábání

V případě, že vznikne poškrábání při styku s ostrým předmětem, vždy se tento škrábanec dá lokálně opravit opětovným lokálním zalitím pryskyřicí a poškozené místo opět doleštit na původní vzhled. Přebroušení a přeleštění se zvolí i v případě, že mikroškrábance při běžném opotřebení v průběhu používání již vzalo stolu původní lesk.

Zajímá vás téma odlévání a práce s epoxidovou pryskyřicí, chcete nastudovat i další praktické tipy nebo se podívat na to, jak si začátečník poradil s prvním odlíváním stolkuNenechte se pobízet a přečtěte si další skvělé příspěvky v naší Akademii.

Mohlo by vás ještě zajímat:

30 rad začátečníkům s epoxidovou pryskyřicí

Zásady bezpečné práce s epoxidovou pryskyřicí