Zalévání transparentními epoxidovými pryskyřicemi VEROPAL má svoje specifika a abychom získali správně vytvrzený odlitek dle našich představ (což ve většině případů znamená bez bublinek), je třeba vědět co nejvíce o faktorech, které ovlivňují vytvrzovací proces a následný vzhled odlitku.

Jsou to hlavně:

  • Teplota při odlévání a vytvrzování
  • Penetrace zalévaného podkladu
  • Správné míchání složek epoxidového systému
  • Odvzdušnění
  • Správný postup lití
  • Podmínky při tuhnutí
 

Teplota

Důležitou zásadou je, že teplota formy, pryskyřice, míchacích nádob, pigmentů, nástrojů, místnosti kde se odlévá, by měla být stejná. Pokud má nějaká součást výrazně rozdílnou teplotu, vede to ke vzniku bublin v zamíchané pryskyřici, neboť ochlazovaná část směsi houstne, tuhne pomaleji a v místě styku vznikají bublinky. Rovněž teplota při odlévání i při vytvrzování by neměla příliš kolísat a udržovat se co možná nejstálejší. Profesionální výrobci epoxidového nábytku mají své pracovní prostory klimatizované a někteří z nich, kteří odlévají ve větších tloušťkách najednou, vlastní i vodou či vzduchem chlazené licí stoly (pro odvod tepla). Obecně platí, že optimální rozmezí teplot pro práci s licími pryskyřicemi se pohybuje mezi 20-25 °C.

 

Penetrace

Proces penetrace    Proces penetrace | Epoxio 
Správně napenetrovaná kůra   Správně napenetrovaná kůra | Epoxio

 

Před samotným litím je nutné zalévaný porézní materiál (dřevo, vápenec, kámen...) napenetrovat v místech styku s pryskyřicí buďto samotnou licí pryskyřicí nebo jinou penetrací na bázi epoxidu. U penetrování licí pryskyřicí se musí počítat s delší dobou vytvrzení penetrované vrstvy. Pro urychlení penetrace se používá kompatibilní rychlý epoxidový systém Veropal PEN, který vytvrzuje během 3 hodin. Proč se musí penetrovat? Většina zalévaných materiálů jsou materiály porézní a v mikro pórech se nachází vzduch, který by se mohl při zalití nekontrolovaně uvolňovat v podobě bublin, které by buďto zůstaly viset v pryskyřici nebo těsně pod hladinou pryskyřice. Někdy tyto bubliny nevadí, ale ve většině případů zákazníci chtějí bezbublinkové odlitky. Penetrace ať už ve formě licí pryskyřice nebo VEROPAL PEN zajistí uzavření vzduchu v podkladu tak, aby se nemohl v průběhu vytvrzování uvolňovat.

Co budete potřebovat:
 
 

Míchání

Obě složky epoxidového systému VEROPAL se musí míchat míchadlem, které nevhání vzduch do směsi míchaných pryskyřic. Pro malé objemy se používají plastová pravítka nebo ocelové nůžky, které držíme za střižnou část v ruce a v míchané směsi se pohybujeme rotačním pohybem. Tvar částí, které při stříhání držíme v ruce zajistí minimální vmíchání bublin do systému. Na míchání větších objemů se používá speciálních míchadel, které jsou svými tvary uzpůsobeny na míchání lepivých materiálů a hlavně minimalizuje vhánění vzduchu do míchané hmoty. Důležité je míchat pomalu, ale důkladně, stírat v průběhu materiál ze stěn i ze dna, po dobu cca 2-3 min.

Co budete potřebovat:
 

Plastové pravítko na míchání epoxidu

Pravítko na míchání

Pravítko vhodné na ruční míchání. Dobře přilne ke stěnám míchacích nádob.

Cena: 3,00 Kč

Míchadlo na epoxid do vrtačky

Plastové míchadlo

Míchadlo na epoxid se speciálně přizpůsobeným tvarem, aby se vytvářelo v míchaném epoxidu co nejméně bublinek a aby kapalina nestříkala z nádoby ven.

Cena: od 103,90 Kč

 
 

Jednotlivé možnosti pro odvzdušnění pryskyřice

1. Odstátí zamíchané směsi

Otevřená doba zpracování, tedy doba, po kterou lze s pryskyřicí pracovat, je různých systémů různá a je důležité ji vědět. U VEROPALU UV PLUS 100 je 6-8 hodin. Výhodou takto dlouhé doby je, že se systém velmi dobře samoodvzdušňuje. I při sebeopatrnějším míchání vždy vmícháme nějaký vzduch do směsi, nicméně po smíchání necháme směs odvzdušnit prostým stáním v klidu přibližně 30 minut až 45 minut. Po této době velká většina bublin ze systému zmizí. Pokud ovšem pracujeme v chladnějším prostředí blížícímu se 15 °C (snažte se takových případů vyvarovat) nebo smícháváme větší objem materiálu, doba odvzdušňování úměrně narůstá. V tomto případě si pomůžeme rozdělením směsi do více nádob, abychom snížili výšku (tloušťku) materiálu - a systém se odvzdušní podstatně rychleji. Při teplotách nižších se stává, že se materiál neodvzdušní ani po 60 minutách.

2. Lití přes nylonové sítko 190 µm

Ještě existuje jeden zajímavý trik pro případ, že se pryskyřice z jakéhokoliv důvodu nestihne odvzdušnit. Vezmeme tedy směs a lijeme ji do formy přes jednorázové lakovací sítko s velikostí oka kolem 190 µm. Použitím sítka se většina bublinek rozruší a zároveň se v něm zachytí případné nečistoty, které se mohly do směsi dostat při míchání. Používá se i u metalických pigmentů, protože mikročástice slídy v metalických pigmentech mají velikost 10-60 µm a sítkem s otvory 190 µm bez problémů projdou. 

Co budete potřebovat:

Nylonové sítko na eliminaci bublin 190 µm

Cena: 5,00 Kč

 

3. Horkovzdušná pistole

Po odstátí směsi a odvzdušnění můžeme odlévat. Tloušťky kolem 3 cm můžeme vylít na jeden krok a následně ihned odstranit vystupující bubliny ofoukáním horkovzdušnou pistolí, které okamžitě praskají. Lze použít fén nebo flambovací pistoli – ale pozor! – u fénu snížit proud vzduchu na minimum a flambovací pistole je otevřený oheň a to z bezpečnostních důvodů osobně při práci s chemikáliemi nedoporučuji (např. můžete mít v blízkosti rozpouštědla atd.). Při vylévání pryskyřice do formy se stává, že samotným litím se vpravuje do směsi opětovně vzduch. Při použití horkovzdušné pistole doporučujeme větší tloušťky do 10 cm odlévat postupně po 3 cm a vystupující bubliny ihned odstraňovat horkovzdušnou pistolí. Následně po pořádném vyfoukání lijeme ihned další vrstvu směsi, a opětovně vyfoukáme a tak dokola až do požadované tloušťky. Formu pak přikrýt. Zde se projevuje výhoda dlouhé otevřené doby zpracování VEROPALU UV PLUS 100. Pokud bychom při vyšší tloušťce odlévání tento postup vynechali, je možné, že bychom po vytvrdnutí viděli v průřezu odlitku nějaké malé bublinky. Jak již bylo psáno, závisí to také na teplotě při zpracování (čím chladnější pryskyřice, tím vrstvy na horkovzdušné ofoukání volit menší).

4. Použití spreje Veropal Bubble Off

Místo použití horkovzdušné pistole nebo po použití horkovzdušné pistole (V tomto případě pouze na finální povrch, ne mezi jednotlivými vrstvami. POZOR! Je to směs specifických hořlavých rozpouštědel, po nastříkání již neaplikovat horkovzdušnou pistoli nebo otevřený plamen.) se používá sprej Veropal Bubble Off. Po odstátí a nalití směsi do formy povrch epoxidu postříkáme sprejem Veropal Bubble Off (podobným stylem jako se lakují vlasy nebo blatník u auta), který odstraní nežádoucí bubliny snížením povrchového napětí nalité pryskyřice a necháme stát do vytvrzení (doporučujeme přikrýt vylitou formu kvůli prachu). Další nepopíratelnou výhodou aplikovaného Veropalu Bubble Off je, že velmi dobře eliminuje projevy smrštění pryskyřice při vytvrzování (povrchové malé vlnky při pohledu proti světlu). Odlitky po jeho aplikaci jsou krásně hladké.

Co budete potřebovat:

Odbublinkovácí sprej Veropal Bubble Off

Cena: 234,00 Kč

 

5. Vakuová nebo tlaková komora

V případě, že se chcete litím pryskyřice zabývat opakovaně, částečně komerčně nebo profesionálně, uvažujte o pořízení si vakuové soupravy nebo tlakové komory. Cenově vychází vakuový systém i s vývěvou již od 4000 Kč v závíslosti na objemu nádoby. Principem požití vakuové komory je, že po zamíchání směsi se celá míchací nádoba vloží do vakuové komory a po spuštění se odsaje zamíchaný vzduch z celého systému. Je dobré objem pryskyřice neplnit po okraj míchací nádoby, neboť tím, jak se ze systému vytahuje vakuem vzduch, pryskyřice pění a mohla by vytéci z nádoby. Je dobré pěnění monitorovat a případně vždy lehce vakuum upouštět, aby hladina pěny klesla. Po čase, kdy na hladině není žádná pěna nebo již jen pár bublin, upustíme vakuum, vyrovnáme tlaky a získáme směs kompletně bez zamíchaného vzduchu. Tlaková komora pracuje na jiném principy, tam se vzduch stlačuje (tlak kolem 4 barů) a bublinky jsou stlačovány do velikosti, kdy nejsou vidět, nicméně v systému zůstanou, i když neviditelně.

Tuhnutí a vytvrzování

V závislosti na typu pryskyřice, tloušťky odlitku a okolní teploty při tuhnutí dojde k želatinaci systému (u Veropalu UV PLUS 100 např.v rozmezí 8-20 hod). Vizkozita pryskyřice se zvyšuje, pryskyřice houstne. Při ponoření např. párátka se začíná pryskyřice při vytažení párátka za ním táhnout. V tomto okamžiku již nejde odstranit vzduchové bubliny, na druhou stranu tato fáze je nejvhodnější pro vytváření různých uměleckých efektů. Při tuhnutí se nedoporučuje již směs ve formě míchat, neboť by se již nemusela stihnout vyčeřit a také by po vytuhnutí mohl v průřezu odlitku vzniknout zvlnění. Tohoto účinku zvlnění se využívá při pigmentaci několika pigmenty současně (zamezí se tímto efektem rozlévání pigmentových roztoků do celého objemu) za vzniku zajímavých barevných variací a efektů. Po želatinaci lze odlitek temperovat při vyšší teplotě až do 50 °C pro urychlení celkového dotvrzení (při 50 °C cca 24 hodin). Každopádně před finálním broušením a leštěním povrchu je vhodné nechat odlitek odstát cca 7 dní. Jde o to, že po 7 dnech je materiál již 100% zesíťován (chemicky navázané funkční skupiny epoxidu s funkčními skupinami tvrdidla). Po vytvrzení se jemné zvlnění na povrchu a smrštění po obvodu odlitku vybrušuje a leští do naprosto hladkého povrchu.

 

Závěrečné doporučení

Optimální teplota pro práci s pryskyřicí VEROPAL UV PLUS 100 je 20-25 °C. Při nižší teplotě kolem 15 °C systém tuhne velmi pomalu a hůře se odvzdušňuje. Při teplotách kolem 30 °C lze také pracovat, ale nástup želatinace systému začne dříve. Při teplotách 35 °C a více hrozí po smíchání složek reálně velmi rychlá exotermická reakce (ve větších objemech) a k následnému "vyvření", změně barvy systému, prasknutí vytvrzeného systému a celkovému znehodnocení pryskyřice a i dřeva. Po dokončení želatinace lze teplotu zvýšit až na 50 °C a tím lze urychlit dotvrzování systému do konečného stavu.

Zajímá vás téma odlévání a práce s epoxidovou pryskyřicí nebo si chcete nastudovat přesný postup krok za krokem? Nenechte se pobízet a přečtěte si další skvělé příspěvky v naší Akademii. Najdete tam i hrubý přehled nejrůznějších pomůcek, potřeb a nástrojů, které při odlévání využijete