SADURIT Z1 - PROFI ODOLNÝ OCHRANNÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA BETONOVÉ PODLAHY

SADURIT Z1 je vysoce kvalitní dvousložkový epoxidový nátěr navržený speciálně pro betonové povrchy. Tento výrobek je známý pro svou výjimečnou odolnost vůči chemikáliím a ropným produktům, zároveň je esteticky velmi příjemný s mnoho kreativními možnostmi, což jej činí ideálním řešením pro ochranu a zlepšení vzhledu betonových ploch. 

Výhody SADURIT Z1

 • Snadná aplikace a údržba: Jedním z hlavních benefitů produktu SADURIT Z1 je jeho jednoduchá aplikace a nízká náročnost na údržbu. Tento systém lze snadno aplikovat, což umožňuje rychlé a efektivní pokrytí betonových povrchů. Dokonce i uživatelé bez předchozích zkušeností s epoxidovými nátěry budou schopni s tímto produktem pracovat.
 • Široká barevná škála: SADURIT Z1 je k dispozici ve široké škále barevných odstínů, které odpovídají standardu RAL. Tato variabilita v barvách umožňuje volbu nátěru, který nejen chrání povrch, ale také se ladí s okolím.
 • Vhodnost pro různé aplikace: Tento epoxidový nátěr je vhodný pro různé typy prostorů. Může být použit v prostředích, kde existuje riziko kontaktu s ropnými produkty, jako jsou garáže, sklepy a autodílny. Navíc je také bezpečný pro použití v potravinářských provozech a skladech, což znamená, že odolává náročným podmínkám průmyslového prostředí.
 • Dobrá chemická odolnost a mechanické vlastnosti: SADURIT Z1 nabízí vynikající chemickou odolnost a mechanické vlastnosti. To znamená, že má vysokou pevnost a odolnost vůči opotřebení a nárazům, což zajišťuje dlouhou životnost povrchu.

Použití SADURIT Z1

SADURIT Z1 je vhodný pro širokou škálu aplikací na betonových površích. Mezi hlavní použití patří:

 • Obchodní domy: SADURIT Z1 se používá pro ochranu a zdokonalení betonových podlah v obchodních domech, což zahrnuje obchody a nákupní centra.
 • Sklady: Podlahy skladový prostor mohou často zaznamenávat těžký nápor. SADURIT Z1 chrání betonové podlahy před opotřebením a pomáhá udržovat prostor čistý.
 • Garáže, parkovací domy, sklepy a autodílny: V těchto prostředích, kde dochází k kontaktu s ropnými produkty a chemikáliemi a SADURIT Z1 je ideálním řešením pro ochranu jejich betonových podlah.
 • Výstavní pavilony, předváděcí či obchodní centra: Výstavní prostory a centra, kde je důležitý vizuální vzhled, mohou využít různé barevné odstíny SADURIT Z1 pro estetické zdůraznění.
 • Výrobní haly: Prostory s průmyslovým (i potravinářským) provozem vyžadují odolné podlahy, což činí SADURIT Z1 vhodným výběrem.

Důležité technické informace

 • Míchací poměr: Složka B se smíchá se složkou A v poměru 100 : 25 hmotnostních dílů. Důkladné míchání obou složek by mělo probíhat po dobu 2-3 minut.
 • Doba zpracovatelnosti v závislosti na teplotě: 1 hodina při teplotě 20°C, 30 minut při teplotě 30°C.
 • Doba vytvrzení do stavu pochozí v závislosti na teplotě: 24 hodin při teplotě 20°C, 20 hodin při teplotě 30°C.
 • Doba plného (chemického) vytvrzení v závislosti na teplotě: 7 dní při teplotě 20°C, 6 dní při teplotě 30°C.

Postup aplikace SADURIT Z1

 1. Příprava podkladu: Před aplikací SADURIT Z1 musí být betonový podklad pevný, nosný, suchý a vyzrálý nejméně 28 dní. Podklad by měl být bez volných částic, nečistot, prachu, mastnoty a zbytků starých odlupujících se nátěrů.
 2. Základní mechanická úprava podkladu: Podklad se může připravit otryskáním pískem nebo ocelovými kuličkami. Také je možné použít ofrézování nebo přebroušení diamantovou technikou k zdrsnění povrchu. Pro nové plochy je potřeba odstranit cementové mléko. U starších povrchů je nezbytné odstranit všechny volné částice.
 3. Oprava poškozených míst: Praskliny, výtluky, nerovnosti a další poškozená místa by měla být vhodným způsobem opravena tak, aby byla zajištěna pevnost v odtrhu minimálně 1,5 N/mm2.
 4. Penetrace podkladu: Pokud podklad splňuje požadované parametry, naneste penetraci na podklad minimálně 24 hodin před nanesením samotného SADURIT Z1. Penetrace pomáhá vytěsnit vzduch z povrchu betonu, uzavřít a sjednotit povrch, zakotvit prachové částice a vytvořit adhezní můstek. Jako vhodné penetrace se používají CHS EPOXY 474 PRIMER nebo CHS EPOSTYL 200V.
 5. Smísení složek: Složka B se smíchá se složkou A v poměru 100 : 25 hmotnostních dílů. Míchání obou složek by mělo probíhat po dobu 2-3 minut pomocí míchadel na vrtačce.
 6. Úprava konzistence směsi: Před aplikací lze konzistenci směsi SADURIT Z1 upravit přidáním zhruba 10 % CHS-ŘEDIDLA Z nebo CHS-ŘEDIDLA 223, v závislosti na teplotě podkladu a okolí.
 7. Vlastní aplikace: Namíchaný materiál se rovnoměrně nanese na povrch pomocí válečku. Tloušťka jednoho nátěru by neměla přesáhnout 100-200 µm (maximálně 0,2 kg/m2). POZOR!!! Při vyšší tloušťce vrstev k horšímu odpařování rozpouštědel a prodlužuje se doba potřebná k dokonalému vytvrzení. V extrémním případě může dojít i k tvorbě trhlinek na povrchu podlahy nebo k mramorování povrchu nerovné podlahy v důsledku rozvrstvení pigmentů o různé hustotě v prohlubních. Nátěr se aplikuje ve dvou vrstvách, přičemž technologická přestávka mezi první a druhou vrstvou je min. 24 hodin.
 8. Dodatečný posyp (volitelný): Pro zlepšení protiskluzných vlastností povrchu lze po prvním nátěru provést dodatečný posyp jemným suchým křemenným pískem. Po vytvrzení by měl nepřilnavý posyp být odstraněn zametením.

Čištění nářadí a údržba podlahy

 • Čištění nářadí: Po použití je nutné okamžitě čistit nářadí a všechny pracovní pomůcky ředidly na bázi acetonu. V případě, že nátěr ztuhne, lze zbytky kompozice odstranit mechanickým způsobem.
 • Doporučená údržba: Pro čištění podlahy pokryté nátěrem SADURIT Z1 je vhodný běžný saponátový roztok s obsahem 1-3 % vlažné vody. Suchým způsobem můžete podlahu čistit až po 3 dnech od aplikace, kdy je plně vytvrdlá.

Velikost balení SADURIT Z1 a jeho skladování

 • Balení: SADURIT Z1 je k dispozici v balení o hmotnosti 25 kg, což zahrnuje 20 kg složky A a 5 kg složky B. Toto množství je dostatečné pro aplikaci na plochu cca 62 m2 ve dvou vrstvách.
 • Skladování: Před smícháním je třeba dodržovat doporučené skladovací podmínky. Uchovávejte produkt při teplotách mezi 5°C až 25°C v suchém prostředí. Dbejte na to, aby byl produkt chráněn před mrazem a vystavením vysokým teplotám.

SADURIT Z1 je tedy výjimečný epoxidový nátěr, který nabízí jednoduchou aplikaci, vynikající odolnost a široké spektrum použití. Jeho vlastnosti a jednoduchost aplikace ho činí vhodným pro širokou škálu prostorů, od obchodů a garáží po výstavní haly a výrobní haly. Během aplikace a údržby je důležité dodržet jednotlivé kroky aplikačního postupu, aby byly dosaženy optimální výsledky.