JAK VYPOČÍTAT SPOTŘEBU EPOXIDU PRO VÁŠ PROJEKT?

Výpočet spotřeby epoxidové pryskyřice

Kolik je potřeba pryskyřice pro váš projekt? Je to prostá matematika 5. třídy, kdy se odčítá od objemu formy objem dřeva:

Výpočet vnitřního objemu formy

Vnitřní objem formy Vf = délka (m) x šířka (m) x hloubka (mm). Výsledný objem je v (L).

Výpočet objemu dřeva

Objem dřeva: Vd = délka (m) x šířka (m) x tloušťka (mm). Od tohoto objemu dřeva ještě odečtěte přibližný objem dutin a mezer ve dřevě (v litrech).

Výpočet objemu pryskyřice

VP = Vf - Vd (v litrech) a získáte velmi dobrý odhad potřebného objemu pryskyřice.

Nicméně, takto získáme objem v litrech a pryskyřice se se prodává v kg, protože se musí vážit. Na hmotnost se přepočítá přes hustotu. Hustota systémů VEROPAL (kromě Veropal ART 430) je velmi blízká hustotě vody (jejich hustota je mezi 1,05-1,13 kg/dm3) , takže když chceme velmi hrubě odhadnout potřebu materiálu, můžeme počítat, že hmotnost směsi se přibližně rovná objemu směsi. V případě, že jsou tvary pro odlévání komplikované a složité, doporučujeme buďto plochu rozdělit na jednodušší části a vypočítávat pak objem pro ně, nebo použít např. velmi jemný písek a prostor, který chceme vylévat epoxidem, vysypat tímto pískem. Získaný objem písku pak vynásobit koeficientem 1,15 (eliminace vzduchu mezi zrníčky písku) a získáme přibližný objem, který budeme vylévat.

Pryskyřice smícháme vždy o něco více než vypočítáme hlavně z důvodu smrštivosti pryskyřice při vytvrzování, podtečení dřeva, obtečení dřeva ve formě, částečné vsáknutí pryskyřice do dřeva, plus potřeba pryskyřice pro zkoušku pigmentu nebo odstínu pryskyřice. Doporučujeme přídavek cca + 5 až 10% k vypočítanému objemu.

Pro zákazníky i pro sebe jsme udělali kalkulačku spotřeby epoxidové pryskyřice. Skládá se ze 2 tabulek. V horní tabulce se musí zadat naextrapolované rozměry  a hned se spočítá, kolik je potřeba epoxidového systému pro daný projekt. Toto výsledné číslo již obsahuje 10% navíc (obtečení dřeva, podtečení dřeva, částečné vsáknutí do dřeva, smrštění při vytvrzování atd). V případě, že navíc 10% nechcete, lze to eliminovat zaškrtnutím. Výsledné číslo z první tabulky pak dosadíme do druhé tabulky a zároveň vložíme správný míchací poměr podle epoxidového systému, který používáme. Ihned dostame výsledek, kolik navářit složky A a kolik navážit složky B.