Exotermní reakce

Exorermní reakce u epoxidů je bouřlivá reakce způsobená rychlým uvolněním tepla při vytvrzování pryskyřice. Většinou se děje při nedodržení max. licí vrstvy daného epoxidu nebo při nedodržení maximálního objemu lití pryskyřice. Projevuje se náhlým zvýšením teploty (přes 100-200 °C), rychlým ztuhnutím pryskyřice, zežlotunutím, kouřem. Při následném chladnutí může odlitek díky velkému pnutí v materiálu popraskat.