30 RAD ZAČÁTEČNÍKŮM S EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ

 
1. Nejdříve je důležité porozumět názvosloví a slovníku oboru kolem lití epoxidových pryskyřicí. Používané termíny jsou velmi důležité, abyste chápal/a, o čem se lidé v oboru baví a co říkají, a abyste se dokázal/a i přesně zeptat.
 
2. Pečlivě si vybírejte pryskyřici, kterou chcete použít. Ujistěte se, že používáte správnou pryskyřici pro správný projekt. Některé pryskyřice se lépe hodí pro stoly a velké odlitky, zatímco jiné pro šperky a některé jsou zase nejvhodnější pro umělecká díla. Zároveň použijte i kompatibilní barviva a pigmenty, nejeden odlitek byl zničen použitím nesprávných či nekompatibilních barviv a pigmentů (neboj se zeptat).
 
3. Seznamte se s bezpečnostními listy (SDS) pryskyřice, které používáte. Obsahují správná bezpečnostní opatření, která byste při práci s ní měl/a dodržovat. Minimálně budete muset nosit rukavice, ochranný oděv a pracovat v dobře větraném prostředí. Více o bezpečnosti v článku: Bezpečná práce s epoxidovou pryskyřicí
 
4. Nepřeceňujte své schopnosti. Určitě napoprvé nedopadne vše jak má, proto začněte v malém měřítku. Získejte důležité dovednosti a znalosti, jak se pryskyřice chová v čase, uvědomte si postup a nutné pomůcky a nářadí, "upatlej si ruce". Tyto zkušenosti jsou k nezaplacení.
 
5. Epoxidovou pryskyřici skladujte podle informací v aplikačním listu. Obecně se epoxidy skladují na tmavším, suchém místě, pokud možno ne s příliš kolísavou teplotou. Nemají rády moc velké teplo, ani zimu, přímé sluneční světlo a vlhko. Špatným skladováním zkracujete životnost své pryskyřice.
 
6. Připravte se na chyby. Každý je udělal a dělá. Je to součást procesu učení. Důležité je se z nich poučit a neopakovat je. Nenechte se jimi odradit.
 
7. Než začnete s pryskyřicí cokoliv dělat, důkladně si přečtěte aplikační list pryskyřice a věnujte se i jejím parametrům. Musíte vědět míchací poměry, maximální míchané množství najednou, dobu zpracovatelnosti, čas, kdy můžeš začít s odformováním, dobu vytvrzení a hlavně, na co se daná pryskyřice hlavně používá.
 
8. Dopřejte si dvakrát tolik času, než kolik si myslíte, že budete na práci s pryskyřicí potřebovat. Pokud jste začátečník, dopřejte si raději třikrát tolik času. Nespěchejte, protože spěch vede k častějším chybám.
 
9. Veďte si deník. Zapisujte si důležité věci o tom, co jsi v tom procesu dělal. Kolik jste navažovali a jak dlouho jste míchali, kolik jste přidali pigmentu a jiných přísad. Tyto informace vám budou užitečné, abyste věděli, co jste jak udělali a jaký byl výsledek. Deník vám zároveň pomůže k dalšímu pokusu, protože se můžete zpětně podívat na jaké chyby jste narazili a vyvarovat se jim.
 
10. Vyberte si správné pracovní místo, kde budete pryskyřici odlévat a kde může dílo zůstat nerušeně po několik dní. A pozor, při odlévání se může stát, že vytvoříte nepořádek (občas něco ukápne, něco se přilepí), tak ať to je opravdu pracovní místo. Mělo by být co nejvíce bezprašné.
 
11. Obecně je ideální pokojová teplota pro odlévání pryskyřice kolem 21-25 °C s minimální vlhkostí. Pokud je váš prostor studený, zvažte jeho zahřátí na takovou teplotu. Teplota je důležitá pro správné odléváni (bublinky) a pro správné tvrdnutí.
 
12. Podlahu v místnosti je nejlépe ochraňte nějakým přikrytím (papír, karton, igelit...) proti případnému pokapání či nenadálému vylití mimo formu.
 
13. Teplota pryskyřice a teplota licí formy by před litím měla mít tu samou teplotu jako je v místnosti. Proto pryskyřici s tvrdidlem nechte temperovat v místnosti, ideálně přenést večer na noc do místnosti a nechat tam. Formu i s podložkou dejte "do vodováhy".
 
14. Seznamte se s tím, jak fungují separátory, které chcete použít při své práci, ať už jde o polypropylenové pásky, chemické separátory atd.
 
15. K vážení pryskyřice používejte přesné váhy. Važte přesně (zejména v  nízkých hmotnostech), dodržení přesného míchacího poměru je velmi důležité pro následné vytvrzování pryskyřice (více informací zde: Proč epoxidová pryskyřice po odlití nevytvrdla nebo lepí?). V případě, že by to přesně nebylo, hrozí špatné vytvrzení nebo dokonce nevytvrzení vůbec. POZOR! Určitě neplatí, že přidáním více tvrdidla do pryskyřice rychleji vytvrdne nebo bude tvrdší!
 
16. Důkladně pryskyřici s tvrdidlem promíchejte alespoň 3 minuty a snažte se škrábat boky a dno míchací nádoby. Míchej důkladně, ale ne rychlými otáčkami, ať do pryskyřice nevháníte zbytečně vzduch.
 
17. Nepředpokládejte, že do pryskyřice můžete přidat cokoli. Přidávejte jen důvěryhodné a osvědčené kompatibilní pigmenty a barviva. Zajímat by Vás měla mimo jiné světlostálost přidávaného barviva či pigmentu. Důležité také je zmínit, že pryskyřice nemá ráda vlhkost, která jí zmléčňuje a ovlivňuje vytvrzování.
 
18. Jakmile zamícháte pryskyřici s tvrdidlem, není již cesty zpět. Ještě před tím se vždy ujistěte, že máte vše připraveno (formu, separátor, spotřební materiál, nástroje, nářadí....).
 
19. Před vlastním litím po zamíchání, přelijte obsah míchací nádoby do jiné míchací nádoby. Teď můžeš ještě nádobu vyškrábat do prostředka druhé nádoby. Přelitý obsah v druhé nádobě opět míchej alespoň 2 minuty. Tímto manévrem homogenizujete celý objem míchací nádoby včetně materiálu u boků a dna.
 
20. Při lití do formy vždy lejte smíchanou směs tvrdidla a pryskyřice přes něco - např. míchací dřívko - lépe tak můžete ovládat tok pryskyřice na plochu formy nebo výtvoru. Pro eliminaci bublinek při lití nalévejte pryskyřici do formy přes lakařské sítko 190 µm - pomůže rozbít a eliminovat bubliny při nalévání.
 
21. Pokud chcete vidět, jak vaše pryskyřice vytvrzuje, aniž byste se dotkl/a nalitého povrchu, nechte si trochu pryskyřice v míchacím kelímku a během vytvrzování jej držte vedle projektu. Kontrolujte konzistenci pryskyřice v kelímku. Díky tomuto tipu nebudete narušovat povrch svého odlitku.
 
22. Pryskyřicí neplýtvejte. Vždy mějte připravenou řadu i menších projektů nebo experimentů, na které případně použijete právě zbytky z odlévání hlavního projektu. Například vyzkoušejte nový typ pigmentu, který zamíchejte do zbytku a pozorujte jejich kompatibilitu. Nebo také můžete zkusit vmíchávat pigment v různých fázích vytvrzování pro různé efekty.
 
23. Pro odhalení bublinek v odlitku prosviťte odlitek jasným světlem (nejlépe LED).
 
24. K eliminaci bublin použijte horkovzdušnou pistoli, flambovací pistoli, vysoušeč vlasů nebo nástroj na propíchnutí bublinek. Vylitý povrch horkým vzduchem kontinuálním pohybem "přejeďte" - snížíte tím tak povrchové napětí na hladině odlité pryskyřice a umožníte bublinám prasknout.
 
25. Jako levnou teplovzdušnou pistoli lze použít i vysoušeč vlasů, jen se musí nastavit na nízký průtok vzduchu, jinak by vám síla proudícího vzduchu mohla vyfukovat pryskyřici z formy.
 
26. Bublinky po odlití se postupně dostávají na povrch. Kontrolujte občas svůj odlitek a pomocí horkovzdušné pistole pomáhejte jejich eliminaci.
 
27. V případě, že chcete vložit nějaký předmět do pryskyřice (hlavně při výrobě šperků), nejdříve před vložením tento předmět namočte do epoxidového systému. Tím se změní povrchové napětí a sníží se pravděpodobnost zavedení bublin. Předmět do pryskyřice vkládejte pod úhlem, tím se vyhnete zachycení bublin pod vkládaným předmětem.
 
28. Pokud se nějakou epoxidovou pryskyřicí potřísníte na pokožce, použijte dětské mokré ubrousky, velmi dobře fungují na odstranění pryskyřice z pokožky.
 
29. Pro odstranění nežádoucích kapek z pokapaných povrchů (např. pracovní stůl), použijte xylenem nebo acetonem navlhčené papírové utěrky. Popřípadě můžete nechat kapky vytvrdnout a pak pomocí horkovzdušné pistole a špachtle pryskyřici jednoduše odloupnete.
 
30. Když se něco pokazí, pryskyřice se vytvrdí špatně nebo se nevytvrdí vůbec, neobviňujte z toho hned pryskyřici. Z 99 % je to téměř vždy chyba obsluhy. Nebojte se přiznat si chybu, neboj se zeptat a neboj se požádat o pomoc. A hlavně se nenechte nezdarem nebo chybou odradit, byla by to škoda. Nikdo učený z nebe nespadl a všichni dělají chyby. 
 
Zajímá vás téma odlévání a práce s epoxidovou pryskyřicí nebo si chcete nastudovat přesný postup krok za krokem? Nenechte se pobízet a přečtěte si další skvělé příspěvky v naší Akademii.
 
Mohla by se vám líbit například tato témata: