NÁVOD: JAK BROUSIT A LEŠTIT EPOXIDOVOU PRYSKYŘICI?

Jak brousit a leštit epoxidovou pryskyřici?

Typy broušení

 • 1. Ruční broušení
 • 1A. Rozlehlejší plochy
 • 1B. Ruční broušení drobností
 • 1C. Ruční broušení členitých předmětů
 • 2. Strojní broušení 150 mm
 • 3. Strojní broušení 125 mm
 • 4. Ruční leštění
 • 5. Strojní leštění

Obecné zásady u broušení

 • Obecně doporučujeme začít brousit epoxidové povrchy ideálně 14 a více dní po odlití, nejméně však 10 dní. Důvodem je fakt, že odlitek musí být maximálně dotvrzen. Čím je dotvrzenější, tím se lépe brousí, je menší spotřeba brusiva a i délka broušení je podstatně kratší. Broušením nevytvrzeného odlitku nikdy odlitek nevybrousíme ideálně.
 • Jenotlivé zrnitosti se nepřeskakují, brousí se vždy od nejhrubších k jemnějším.
 • Na světle se kontroluje jednolitost broušeného povrchu a na další hrubost se jde až když je povrch pěkně jednolitý. Každá hlubší rýha se vyšší zrnitostí vybrousí velmi špatně a zdlouhavě.
 • Pro zrcadlový lesk brousíme až do zrnitosti 3000  a pak leštíme pastou Finixa na molitanové oranžové podložce. Pro matný vzhled můžeme skončit kdykoliv od K240 podle toho, kdy se nám bude míra matu na epoxidu líbit.
 • V průběhu broušení se otírá plocha brusiva a i plocha broušené plochy utěrkou z mikrovlákna. Pokud bruska nemá odsávání, je potřeba v průběhu broušení obě plochy čistit častěji.
 • Na brusivo se v průběhu broušení netlačí (tlakem na brusivo mohou vzniknout škrábance, které se objeví třeba až po finálním leštění - poté je nutné se vrátit v zrnistosi zpět k vybroušení škrábance).
 • V průběhu broušení nezapomeňtě na ochran uzraku a dýchacích cest! 

1. Ruční broušení ploch

Po srovnání roviny odlitku na fréze, CNC, v protahu nebo na egalizační brusce budeme mít připravený polotovar k broušení. Stopy na povrchu odlitku po takovém rovnání bychom ideálně měli dolaďovat do roviny brusným papírem hrubostí cca P80. K dokončení výrobku do finální podoby pak můžeme použít ruční broušení. Nicméně ho doporučujeme použít jen u meších výrobků.

Pro ruční broušení epoxidových povrchů doporučujeme používat brusné formáty brusných papírů o vhodných zrnitostech.

Jak brousit a leštit epoxidovou pryskyřici?

1A. Rozlehlejší plochy

Pro ruční broušení formáty brusiva Super Assilex se použije ruční blok Super Assilex s mezivrstvou 9710094 pro zrnitosti K240, K320, K360, K400 a K600. Pro jemnější broušení se zrnitostmi K800, K1000, K1200 a K1500 se použije měkká mezivrstva 9710025. Pro jemné broušení pomocí formátů brusiva Buflex Dry K2000, K2500 a K3000 se pak použije měkká velurová Kovax Buflex Dry mezivrstva 9710060. V průběhu broušení otírejte plochu brusiva a i plochu broušené plochy. Při broušení na brusivo netlačte.

1B. Ruční broušení detailů a drobností

Použije se malé formátované samolepící brusivo Tolecut na brusné podložce Toleblock. Aplikuje se zejména na broušení detailů u stolů s členitým dřevem (např. očkové dřevo s epoxidem), dále na prstýnky, náušnice, náramky, ale i na chyby v laku  atd. Použijeme samolepící brusivo Toleblock na kostičce Toleblock. K dispozici jsou zrnitosti P800, P1200, P1500, P2000, P2500, P3000. Na Toleblock se nalepí z každé strany jinou hrubost brusiva (jednodušeji se pak eventuálně vrací k předchozí zrnitosti) a za sucha brousíme a otíráme prach utěrkou jak z odlitku, tak z brusného bloku. Důležité je netlačit, nespěchat a nepřeskakovat jednotlivé hrubosti.

1C. Ruční broušení ploch, rádiusů, a různě členitých a tvarovaných odlitků

Pro opracování kulatých ploch, rádiusů, a různě tvarovaných odlitků je nutné použít měkkou podložku Super Assilex 9710025. Formát brusiva se k ní připevňuje jednoduše přímo pomocí integrovaného suchého mikro zipu. Při broušení postupujeme od nejhrubších formátů brusiva Super Assilex K240, dále 320, 360, 400, 600, 800, 1000, 1200 až po K1500 po jednotlivých hrubostech. Pro velmi jemné broušení s brusivem Buflex Dry o zrnitostech 2000, 2500 a 3000 použijeme podložku Kovax Buflex Dry mezivrstvu 9710060, kam se brusivo na měkkou stranu přichycuje pomocí mikrozipu. 

2. Strojní broušení - 150 mm

Doporučujeme začít brousit epoxidové povrchy ideálně 14 a více dní po odlití, nejméně však 10 dní. Po srovnání roviny odlitku na fréze, CNC, v protahu nebo na egalizační brusce budeme mít připravený polotovar k broušení. Stopy na povrchu odlitku po takovém rovnání bychom ideálně měli dolaďovat do roviny brusným papírem Tri-Pro P80.K hrubému broušení epoxidového stolu či servírovacího prkénka lze použít širokopásová bruska (pokud k ní máme přístup) nebo ve většině případů excentrická bruska s kmitavým pohybem a výkmitem 5mm. Pětimilimetrový výkmit ve spojení s brusivem Kovax je lepší, rychlejší, účinější a s lepším výsledkem než s výkmitem 3mm. Doporučujeme nepoužívat vibrační brusku, která vibruje pouze jedním směrem, velmi zanáší brusivo, nevybrousí epoxid tak, jak by měla, a také výběr brusiva na tuto brusku je limitovaný. Také nedoporučujeme brousit vrtačkou nebo úhlovou bruskou, protože u rotačního pohybu dochází k horší kvalitě povrchu (zvlnění).

Pro efektivní využití brusiva a dokonalý výsledek při práci s brusivem Kovax nastavíme na excentrické brusce brusnou rychlost cca polovinu rychlostního spektra (většinou se jedná o 3. stupeň z 6).  Snížíte tím otáčky, úběr a zahřívání materiálu (epoxid nemá rád vysoké teploty). Hlavně na brusku netlačte (velkým tlakem na brusku vzniknou škrábance které se objeví třeba až po finálním leštění - poté by bylo nutné se vrátit se zrnitostí a začít celé broušení téměř od znova - např. od hrubosti 240). Brusku držte v místě, kudy jí prochází osa - je třeba si dát pozor, aby se na nějaké straně bruska nezdvihala nebo naopak a nevytvářely se tak broušením chyby v podobě vlnění. Je třeba brousit rovnoměrně celou plochou. 

Pracovní postup:

Začněte hrubostí brusiva, kterým máte výrobek předpřipravený - obroušený (př: pokud je výrobek obroušen širokopásovou bruskou na zrnitost 120, brousíme jako první hrubostí brusiva 120).

Jestli začněte brousit brusivem Kovax Tri-Pro, brušte bez mezivrsty v pořadí hrubostí 80, 100, 120, 150, 180, 220. V průběhu broušení otírejte hadříkem povrch výrobku i povrch brusiva. Po celou dobu kontrolujte, zda je brusivo dostatečně ostré. Pokud budete pokračovat ekonomickou cestou dále s brusivem Tri-Pro 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, zase nepoužívejte žádnou mezivrstvu. V případě, že chcete brousit rychleji, přesněji a rovnoměrněji, použijte kvalitnější brusivo Kovax Super Assilex 240, 320, 360, 400, 600 s tvrdou mezivrstvou Super Assilex s označením 9710057. Mezivrstvy jsou nutné k tomu, aby háčky na brusce neprorazili velmi eleastické brusivo na latexu a neškrabaly pak broučený povrch.

Pro jemnější broušení brusivem Super Assilex 800, 1000, 1200 a 1500 je třeba vyměnit mezivrstvu za měkkou s označením 9710091. Mezivrstva má na sobě mikrozip, kterým se brusivo na mezivrstvu přichysuje a drží. Opět nezapomínejte brusivo i povrch utírat, kontrolovat povrch pod světlem na potnciálně vystupující škrábance a na jednolitost broušeného povrchu. 

Pro vysoký lesk epoxidu je třeba v broušení pokračovat. Opět se vymění mezivrstva, tentokrát za superměkkou velurovou Buflex Dry 9710065 s mikrozipem a použijte brusivo Kovax Buflex Dry 2000, 2500 a 3000. 

3. Strojní broušení - 125 mm

Doporučujeme začít brousit epoxidové povrchy ideálně 14 a více dní po odlití, nejméně však 10 dní. Po srovnání roviny odlitku na fréze, CNC, v protahu nebo na egalizační brusce budeme mít připravený polotovar k broušení. Stopy na povrchu odlitku po takovém rovnání bychom ideálně měli dolaďovat do roviny brusným papírem Tri-Pro P80.K hrubému broušení epoxidového stolu či servírovacího prkénka lze použít širokopásová bruska (pokud k ní máme přístup) nebo ve většině případů excentrická bruska s kmitavým pohybem a výkmitem 5 mm. Pětimilimetrový výkmit ve spojení s brusivem Kovax je lepší, rychlejší, účinější a s lepším výsledkem než s výkmitem 3 mm. Doporučujeme nepoužívat vibrační brusku, která vibruje pouze jedním směrem, velmi zanáší brusivo, nevybrousí epoxid tak, jak by měla, a také výběr brusiva na tuto brusku je limitovaný. Také nedoporučujeme brousit vrtačkou nebo úhlovou bruskou, protože u rotačního pohybu dochází k horší kvalitě povrchu (zvlnění). 

Pro efektivní využití brusiva a dokonalý výsledek při práci s brusivem Kovax nastavíme na excentrické brusce brusnou rychlost cca polovinu rychlostního spektra (většinou se jedná o 3. stupeň z 6).  Snížíte tím otáčky, úběr a zahřívání materiálu (epoxid nemá rád vysoké teploty). Hlavně na brusku netlačte (velkým tlakem na brusku vzniknou škrábance které se objeví třeba až po finálním leštění - poté by bylo nutné se vrátit se zrnitostí a začít celé broušení téměř od znova - např. od hrubosti 240). Brusku držte v místě, kudy jí prochází osa - je třeba si dát pozor, aby se na nějaké straně bruska nezdvihala nebo naopak a nevytvářely se tak broušením chyby v podobě vlnění. Je třeba brousit rovnoměrně celou plochou. 

Pracovní postup:

Začněte hrubostí brusiva, kterým máte výrobek předpřipravený - obroušený (př: pokud je výrobek obroušen širokopásovou bruskou na zrnitost 120, brousíme jako první hrubostí brusiva 120).

Jestli začněte brousit brusivem Kovax Tri-Pro, brušte bez mezivrsty v pořadí hrubostí 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400 a 500. V průběhu broušení otírejte hadříkem povrch výrobku i povrch brusiva. Po celou dobu kontrolujte, zda je brusivo dostatečně ostré. Dále použijte brusivo Kovax Super Assilex 600, 800, 1 200, 1 500 s měkkou mezivrstvou Super Assilex s označením 9710044. Mezivrstvy jsou nutné k tomu, aby háčky na brusce neprorazili velmi eleastické brusivo na latexu a neškrabaly pak broučený povrch. Opět nezapomínejte brusivo i povrch utírat, kontrolovat povrch pod světlem na potnciálně vystupující škrábance a na jednolitost broušeného povrchu. 

Pro vysoký lesk epoxidu je třeba v broušení pokračovat. Opět se vymění mezivrstva, tentokrát za superměkkou velurovou Buflex Dry 9710067 s mikrozipem a použijte brusivo Kovax Buflex Dry 2000 a 3000. 

4. Ruční leštění

Malé věci např. šperky leštíme ručně pomocí malé oranžové pěnové podložky 80 mm, na kterou naneseme trochu leštící pasty Finixa. Podložku si položíme na stůl a šperk krouživými pohyby na ní leštíme, dokud se neleskne jak sklo. Přebytečnou pastu pak setřeme a šperk doleštíme do sucha utěrkou z mikrovlákna. V případě leštění malých ploch postupujeme stejně s rozdílem, že kroužíme celou podložkou s pastou po leštěném povrchu.

5. Strojní leštění

Leštění epoxidového stolu a jiných výrobků je velmi důležitý krok, u kterého se pozná kvalita odvedeného předchozího broušení. Pro leštění je vhodné použít rotační leštičku s leštícím kotoučem. Excentrická bruska je na leštění nevhodná - bruska neleští. V nouzovém případě lze použít i vrtačku s nástavcem na leštění, ale práce je pak mnohem namáhavější, nemanipuluje se s ní nejlépe, a také se hůře reaguje s přítlakem a otáčkami, proto tento nouzový postup moc nedoporučujeme.  Může nám to zkazit veškeré naše dosavadní snažení. Pokud leštičku nemáte, je lepší si někde zapůjčit.

Pro leštění doporučujeme leštící pastu Finixa, což je jednokroková pasta upravená nanotechnologií dosahující vysokého lesku 95 %. Další velkou výhodou této pasty je, že zůstává vlhká po dlouhou dobu a snižuje nebezpečí vzniku suchých zbytků prášků, které mohou dílo poškrabat. Pastu Finixa naneseme na oranžový leštící kotouč POP 714  o průměru 145 mm s nastavenými otáčkami 700 ot./min, maximálně 1000 ot./min, a rozetřeme ji po leštěném povrchu. Ještě vhodnější leštící podložkou se jeví nízký leštící beránek. Nižšími otáčkami (do 700 ot./min) krásně kontrolujeme i teplotu povrchu a zamezujeme případnému lokálnímu změknutí. Tlačíme pouze mírně a postupujeme pomalým a rovnoměrným pohybem po celé ploše stolu. Rozhodně se nezastavovat na místě(hrozí přehřátí epoxidu, které se projeví nerovným povrchem). Na závěr leštění povrch ještě očistíme utěrkou z mikrovlákna

Zajímá vás téma odlévání a práce s epoxidovou pryskyřicí, chcete prozkoumat základní techniky a návody, schází vám návod na odlévání epoxidu krok za krokem nebo si nevíte rady s pomůckami, nástroji a potřebami, které na odlévání potřebujete? Nenechte se pobízet a přečtěte si další skvělé příspěvky v naší Akademii.