VYTVÁŘENÍ EFEKTU PETRIHO MISKY V PRYSKYŘICI VEROPAL ART 430

Co je potřeba?

Upozornění! Pracujte v dobře větraném prostoru a vezměte si rukavice. Vyrovnejte pracovní stůl, abyste měli pryskyřici po nalití do formy hladinu všude stejně vysoko.

Vytváření efektu Petriho misky v pryskyřici Veropal ART 430

Vytváření efektu Petriho misky v pryskyřici Veropal ART 430
Čirá epoxidová pryskyřice pro lití tenké povrchové vrstvy, pro vytváření epoxidových obrazů, geode art, umění, zalévání fotografií, drobných předmětů atd. Pryskyřice je dodávána s tvrdidlem.
 
Vytváření efektu Petriho misky v pryskyřici Veropal ART 430

Alkoholové inkousty 

Alkoholové inkousty MyResin jsou kvalitní alkoholová barviva kompatibilní s epoxidovými pryskyřicemi. Používají se hlavně na epoxidové obrazy, geode art, probarvování a tonování pryskyřicí před odléváním.  
 
Vytváření efektu Petriho misky v pryskyřici Veropal ART 430

Nitrilové rukavice

Pevné nitrilové rukavice na ochranu rukou při lití pryskyřic.
Vytváření efektu Petriho misky v pryskyřici Veropal ART 430

Transparentní míchací kelímek

Transparentní kelímky na míchání a lití pryskyřice.

Postup krok za krokem:

1. Do kelímku odvažte přesné množství Veropalu ART 430 složky A a přidejte přesné množství složky B. Hmotnostní poměr A : B je 100 : 30.

2. Důkladně obě složky promíchejte po dobu nejméně 3 minut. Nemíchejte rychle, ať do směsi nevpravíte bublinky vzduchu. Během míchání seškrabujte dno a boky kelímku pro správný poměr A : B.

3. Směs pryskyřice a tvrdidla najilte do formy. Povrch nalité pryskyřice lehce ofukujte horkovzdušnou pistolí. Neustále pistolí pohybujte, nezdržujte se na jednom místě. Vmíchané bublinky tímto popraskají. 

POZOR: v případě, že používáte na eliminaci bublinek flambovací pistoli nebo jakýkoliv otevřený oheň, nepoužívejte ji po přidání alkoholového inkoustu, který je vysoce hořlavý. Hrozí zapálení pryskyřice. V případě, že máte vakuovou komoru nebo exsikátor, nemusíte používat horkovzdušnou pistoli a formu s pryskyřicí jednoduše krátce vakuujte.

4. Viskozitu pryskyřice vyzkoušej položením dřevěné tyčinky a sledováním toku pryskyřice z tyčinky. Pokud protéká pomalu, pryskyřice je připravena. Pokud proudí rychle, počkej několik minut. Do pryskyřice kápni bílý alkoholový inkoust. Pokud se rozšíří okamžitě, pryskyřice je stále dost tekutá. Pokud se příliš nerozšíří, pryskyřice začíná síťovat a je připravena.

5. Na povrch nakapaných bílých kapek přidejte 5-10 kapek další barvy MyResin alkoholového inkoustu (např. růžové).

6. Na růžové/bílé kapky z kroků 4 a 5 a na zbytek pryskyřice nakapejte 10-20 kapek např. zlatého MyResin alkoholového pigmentu.

7. Nakapej 10-15 kapek na povrch předešlých kapek (např. růžové) nebo po pěti kapkách bílé, růžové a červené.

8. Nechte vytvrdnout.

9. Po vytvrdnutí odloupněte silikonovou formu z vytvořené Petriho misky z pryskyřice VEROPAL ART 430.

 

Zajímá vás téma odlévání a práce s epoxidovou pryskyřicí nebo chcete prozkoumat základní techniky a návody? Nenechte se pobízet a přečtěte si další skvělé příspěvky v naší Akademii.

Mohlo by vás například zajímat: