Stabilizační pryskyřice

Stabilizační pryskyřice – čirá nízko-viskózní pryskyřice na stabilizaci dřeva. Pryskyřice jsou velmi tekuté, zabíhavé, velmi dobře se vsakují do dřeva. Mohou být na bázi akrylátů nebo epoxidů. Akryláty se používají pro tvrdší, kompaktnejší dřeva bez prasklin nebo s malými prasklinami. Epoxidy se používají pro měkčí dřeva s většími prasklinami, suky, dírami atd.