CHS EPOSTYL 521-01: LITÁ EPOXIDOVÁ PODLAHOVINA PRO TRVANLIVÉ A ESTETICKÉ PODLAHY

V dnešní době hledáme u podlah stále více způsobů, jak spojit estetický vzhled s trvanlivostí. A právě to nám nabízí produkt, kterému věnujeme tento článek: CHS EPOSTYL 521-01, neboť tato dvousložková epoxidová probarvená litá podlahovina přináší spoustu zajímavých vlastností s velikými dekoračními možnostmi. V tomto článku se podrobně podíváme na složení, použití a výhody tohoto produktu, stejně jako na aplikaci či postup implementace, abychom vám pomohli lépe porozumět jeho potenciálu pro vaše projekty, a popsat vám, jak může přinést estetiku do vašeho prostoru, aniž byste museli obětovat funkčnost.

CHS EPOSTYL 521-01 je dvousložková epoxidová probarvená litá podlahovina, která je navržena tak, aby poskytovala trvanlivou a dekorativní povrchovou úpravu pro různé typy prostor, které vyžadují odolnost a estetický vzhled. Jedná se o bezespáré podlahy s vysokou odolností vůči UV záření

Jeho složení je klíčové pro jeho úspěch. Složka A obsahuje pečlivě vybraná plniva, pigmenty a modifikovanou nízkomolekulární epoxidovou pryskyřici, zatímco složka B tvoří tvrdidlo, které reaguje s pryskyřicí A a vytváří tak pevnou ochrannou vrstvu. To umožňuje aplikaci na vhodné podklady v tloušťce od pouhých 0,3 mm až po robustní 3 mm, což zajišťuje maximální flexibilitu při výběru vhodné tloušťky, a tím i spotřeby, pro konkrétní projekt.  

CHS EPOSTYL 521-01 je určen pro následující použití:

 1. Obchodní domy a předváděcí obchodní centra: Tento produkt může být použit pro vytvoření odolných a dekorativních podlah v obchodních prostorách, kde je vysoký provoz a potřeba estetického vzhledu.
 2. Výstavní pavilóny: Je vhodný pro použití na podlahách výstavních pavilónů, kde je třeba vytvořit atraktivní a odolnou povrchovou úpravu.
 3. Domácí designové moderní interiéry: Může být použit pro tvorbu moderních a designových podlah v interiérech domů a bytů.
 4. Velkokapacitní garáže: Díky své odolnosti je vhodný pro použití v garážích s vysokou zátěží a nároky na trvanlivost.
 5. Skladovací haly: Lze ho použít v průmyslových prostorách a skladovacích halách, kde je potřeba odolná podlaha.
 6. Školní zařízení: Tento produkt může být použit i ve školních budovách, kde je třeba odolných podlahových povrchů.

Pokyny před aplikací a pro míchání materiálu

Před aplikací systému CHS EPOSTYL 521-01 je nezbytné dodržovat několik důležitých kroků, abyste dosáhli optimálního výsledku. Tento inovativní produkt je dodáván v přesně určeném poměru složky A a B, což znamená, že je nutné smíchat množství složky A s odpovídajícím množstvím složky B. V případě potřeby menšího množství materiálu je třeba odvážit část složky A a k ní přesně dopočítat odpovídající množství složky B. Je důležité připravovat pouze tolik materiálu, kolik jste schopni zpracovat během doby zpracovatelnosti, abyste předešli problémům spojeným s tuhnutím směsi.

Optimální teplota pro zpracování obou složek by se měla pohybovat v rozmezí +15 až +25 °C. Při nižší teplotě by mohl materiál být obtížně míchatelný a zpracovatelný, zatímco při vyšší teplotě by mohlo dojít k rychlému nástupu exotermické reakce, což je nežádoucí. Dbejte na minimální a maximální teploty vzduchu a podkladu (+15 °C / +10 °C; maximální teplota vzduchu a podkladu:+30 °C / +30 °C ), které by měly být v souladu s uvedenými hodnotami, abyste zajistili optimální podmínky pro aplikaci.

Pro míchání materiálu doporučujeme použít míchadlo s rychlostí otáček mezi 300 a 400 za minutu. Důkladné smíchání složky B s složkou A je klíčové a mělo by trvat alespoň 3 minuty. Mějte na paměti, že nepromíchané zbytky jednotlivých složek materiálu by mohly ulpět na stěnách nádoby, takže po skončení míchání je vhodné hmotu přelít do čisté nádoby a ještě krátce, asi 1 minutu, pokračovat v míchání. Tímto způsobem se předejde vzniku drobných nevytvrzených míst při konečné aplikaci materiálu na podklad.

Tato pečlivá příprava materiálu a dodržování doporučených postupů vám pomůže dosáhnout optimálního výsledku při aplikaci systému CHS EPOSTYL 521-01 na vaše podklady.

Příprava podkladu a jeho penetrace

Příprava podkladu je klíčovým krokem před aplikací systému CHS EPOSTYL 521-01, který zajistí optimální výsledek a dlouhou trvanlivost podlahoviny. Následující postupy a doporučení by měly být pečlivě dodržovány:

 1. Podkladový povrch: Podklad musí být pevný, nosný, suchý a musí vyzrát nejméně 28 dní od jeho dokončení. Dále by neměl obsahovat žádné volné částice, nečistoty, prach, mastnotu ani zbytky starých odlupujících se nátěrů, čisticích prostředků nebo stopy po pneumatikách a podobně.
 2. Mechanická úprava podkladu: Základní mechanická úprava podkladu zahrnuje otryskání pískem nebo ocelovými kuličkami, případně ofrézování nebo přebroušení diamantovou technikou, což pomáhá zdrsnit povrch a zvýšit přilnavost nátěru.
 3. Odstranění cementové mléko: U nových ploch je nutné odstranit z povrchu cementové mléko, což lze provést mechanickým očištěním.
 4. Oprava poškozených míst: Pokud na povrchu existují praskliny, výtluky, nerovnosti, dutiny nebo jiná poškozená místa, je třeba je vhodným způsobem opravit. Výsledkem přípravy podkladu by měla být přídržnost a pevnost v odtrhu minimálně 1,5 N/mm2.
 5. Penetrace podkladu: Pokud podkladový beton splňuje všechny požadované parametry, naneste na něj penetraci nejméně 24 hodin před samotnou aplikací nátěru. Penetrace má za cíl vytěsnit vzduch z povrchu betonu, zakotvit prachové částice a vytvořit adhezní můstek pro nátěr.
 6. Doporučené produkty: Pro penetraci doporučujeme vodouředitelný penetrační nátěr EPOSTYL 200 V. V případě nerovností na podkladu je vhodné použít adhezní můstek, a to doporučeně bezrozpouštědlový epoxidový systém CHS EPODUR 474 PRIMER.

Aplikace lité podlahy

Aplikace lité podlahoviny systému CHS EPOSTYL 521-01 vyžaduje pečlivou přípravu podkladu a postupnou aplikaci, aby dosáhla optimálního výsledku. Následující pokyny zahrnují všechny důležité kroky a doporučení pro správnou aplikaci:

Příprava podkladu: Před aplikací nátěrového systému je nezbytná příprava podkladu, která by měla být provedena podle uvedených pokynů v části "Příprava podkladu". Nátěr by měl být aplikován na napenetrovaný a čistý povrch, a to nejpozději 24 hodin po penetračním nátěru.

Smísení složek: Nejprve důkladně promíchejte celý obsah složky A výrobku CHS EPOSTYL 521-01 tak, aby se pigmenty na dně nádoby dobře promíchaly. Poté složku A smíchejte s tvrdidlem složkou B v předepsaném mísícím poměru (A : B) 100 : 30 hmotnostních dílů. Míchání obou složek by mělo trvat přibližně 2-3 minuty pomocí míchadel na vrtačce.

Aplikace materiálu: Namíchaný materiál se rovnoměrně nanese na povrch pomocí kovových zubových stěrek nebo nivelační hrazdy. Tloušťka vrstvy může být nastavena v rozmezí od 0,3 mm do 3 mm. Spotřeba pryskyřice je přibližně 4,2 kg/m2 při vrstvě tloušťky 3 mm. Pokud jde o vyrovnávací stěrky, měří se spotřeba jako 1,4 kg/m2 na každý 1 mm tloušťky. Tento produkt je k dispozici v balení o celkové hmotnosti 26 kg, které se skládá z 20 kg složky A a 6 kg složky B. Při aplikaci s tloušťkou vrstvy 1 mm jedno balení postačuje na plochu přibližně 16,5 metru čtverečního. V případě, že plánujete aplikovat tloušťku vrstvy 3 mm, bude spotřeba vyšší a jedno balení pokryje plochu přibližně 6,2 metru čtverečního.

Odvzdušnění a zpracování: Ihned po nalití a roztažení materiálu po ploše je doporučeno použít odvzdušňovací válec a v případě potřeby i jehlové boty. Důrazně upozorňujeme, že při větší tloušťce vrstev může docházet ke zpomalenému odpařování rozpouštědel a prodlužuje se doba potřebná k dokonalému vytvrzení. Extrémní tloušťka vrstev může vést k tvorbě trhlinek na povrchu nebo k nerovnoměrnému vzhledu povrchu.

Přidání křemenného písku (volitelné): Pro aplikace, které budou vystaveny vysokým zátěžím, je možné do natuženého materiálu přidat praný, tříděný, sušený křemenný písek frakce 0,3-0,8 mm. Maximální plnění je 25 % hmotnostních na natuženou směs.

Doba zpracovatelnosti: Doba zpracovatelnosti materiálu závisí na teplotě okolí:

 • Při teplotě 10°C: 50 minut zpracovatelnosti.
 • Při teplotě 20°C: 40 minut zpracovatelnosti.
 • Při teplotě 30°C: 20 minut zpracovatelnosti.

Doba vytvrzení do stavu pochozí a doba plného (chemického) vytvrzení také závisí na teplotě okolí, jak je uvedeno níže:

 • Při teplotě 10°C: Doba do stavu pochozí je 30 hodin, doba plného vytvrzení je 9 dní.
 • Při teplotě 20°C: Doba do stavu pochozí je 24 hodin, doba plného vytvrzení je 7 dní.
 • Při teplotě 30°C: Doba do stavu pochozí je 20 hodin, doba plného vytvrzení je 6 dní.

Je důležité dodržovat tyto časové údaje a doporučení pro zpracování a vytvrzení materiálu, aby byla zajištěna optimální kvalita podlahoviny.

Čištění nářadí

Po dokončení aplikace je důležité okamžitě očistit veškeré nářadí a pracovní pomůcky, které byly použity během procesu. Pro čištění se doporučuje použít ředidla na bázi acetonu. Tímto způsobem lze efektivně odstranit zbytky materiálu a zabránit jeho vytvrdnutí na povrchu nářadí.

V případě, že dojde k vytvrdnutí kompozice na nářadí, lze zbytky odstranit mechanicky. Je třeba být opatrný, aby nedošlo k poškození nářadí při odstraňování vysušených zbytků.

Pokud dojde k náhodnému kontaktu kompozice s pokožkou, je důležité okamžitě opláchnout postiženou oblast teplou vodou s mýdlem. Tím lze minimalizovat riziko podráždění a zajistit, aby se kompozice nevstřebala do kůže.

Doporučená údržba podlahy CHS EPOSTYL 521-01

Pro správnou údržbu podlah, které byly zakončeny aplikací nátěru CHS EPOSTYL 521-01, doporučuje se použití běžného saponátového roztoku s koncentrací 1-3 % a vlažnou vodou. Je důležité poznamenat, že použití horké vody pro čištění je vhodné až po dokonalém vytvrzení povrchu podlahoviny.

Suchou metodu čištění, což zahrnuje například vytírání nebo zametání, lze zahájit tři dny po aplikaci nátěru, což odpovídá době potřebné k zatvrdnutí materiálu. Tím se zajistí, že podlaha zůstane čistá a esteticky příjemná, aniž by došlo k poškození nátěru.

Dodržování těchto doporučení pro údržbu je klíčové pro udržení dlouhodobého vzhledu a výkonu podlahy CHS EPOSTYL 521-01.