PŘÍČINY ŠPATNĚ VYTVRZENÉ NEBO NEVYTVRZENÉ PRYSKYŘICE

spatnezachazenisepoxidem

Pokud vaše čirá epoxidová pryskyřice nevytvrdla správně, znamená to, že chemická reakce mezi pryskyřicí a tvrdidlem neproběhla nebo proběhla špatně. Lepkavá pryskyřice je obvykle způsobena nepřesným měřením nebo nedostatečným mícháním.

Mezi 3 nejběžnější problémy s vytvrzením patří:

1. Tekutá pryskyřice

Příčiny mohou zahrnovat nedodržení správného míchacího poměru pryskyřice a tvrdidla nebo přidání příliš velkého množství barviva.

Co udělat? Tekutou pryskyřici budete muset seškrábnout a nalít čerstvou pryskyřici ve správném míchací poměru.

2. Lepkavá pryskyřice

Často způsobená nepřesným měřením, nedůkladným mícháním nebo nízkou teplotou pro vytvrzování.

Co udělat? Zkuste přesunout svůj odlévaný kus na teplejší místo. Pokud i teď nevytvrdne, seškrábněte a zalijte čerstvou pryskyřicí ve správném míchacím poměru.

3. Měkká a lepkavá místa

Pokud máte lokální lepkavá místa na jinak dokonale vytvrzeném povrchu, je to způsobeno patrně nalitím vyšrábávaných zbytků z míchací nádoby, kde u stěn a u dna byly nedokonale smíchané části pryskyřice a tvrdidla.

Co udělat? Odstraňte lepkavou pryskyřici, jak nejlépe umíte – odbroušením, odškrábáním. Následně velmi pečlivě a důkladně odstraňte zbytky po broušení, prach atd. Potom vylijte čerstvou pryskyřicí ve správném poměru.

Zásady pro správné míchání a lití

  1. Bezpodmínečně dodržujte daný míchací poměr z aplikačního listu nebo z etikety produktu! Poměr je přesně vypočítaný, aby se volné skupiny v pryskyřici přesně navázaly na volné skupiny v tvrdidle. Přidání více tvrdidla nezrychlý vytvrzování pryskyřice ani neudělá odlitek tvrdší, ale naopak, vytvoří špatně vytvrzená místa (lepkavá místa) nebo pryskyřice nevytvrdne vůbec.
  2. Vždy zkontrolujte, jestli míchací poměr je váhový, nebo objemový!
  3. Pozor na to, abyste nemíchali např. pouze 2 díly pryskyřice nebo jen 2 díly tvrdidla!
  4. Pozor na velké přídavky pigmentů nebo barviv. Velké přídavky těchto látek mohou zásadně ovlivnit míchací poměr mezi jednotlivými složkami a mít za následek špatné vytvrzení.
  5. Teplota okolí pro lití a vytvrzování by se měla pohybovat ideálně mezi 21-25 °C.
  6. Směs opatrně promíchávejte buďto dřevěným míchadlem ručně v případě malých objemů nebo pomocí vrtačky s pomalými otáčkami a s pásovým míchadlem v případě větších objemů (pomalu, aby se vneslo co nejméně bublinek). Míchejte tak, aby se obě složky co nejvíce spojili a zaměřujte se také hlavně na místa u stěn a u dna nádoby. Míchejte minimálně 3 minuty.
  7. Poté přelejte do jiné míchací nádoby a míchejte 2 minuty znova (eliminují se tím špatně rozmíchaná místa u dna a u stěn a tím lepkavé nebo špatně vytvrzené pryskyřice). V případě přidávání pigmentů, zejména metalických, perlescentních nebo práškových, je třeba míchat déle (kvůli sedání pigmentu na dno).

Více informací ohledně míchání a lití čiré epoxidové pryskyřice Veropal najdete na Odlévání a práce s epoxidovou pryskyřicí nebo volejte na 737 108 685.

Mohlo by vás ještě zajímat: