JAK VYROBIT FORMU NA LITÍ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE?

Doporučené čtení z naší Akademie: Odlévání epoxidové pryskyřice krok za krokem

Materiály na formu

Formu na lití epoxidové pryskyřice můžete vyrobit z různých materiálů - z oceli, plastu (např. polypropylenu, polyethylenu, polykarbonátu atd.), dřeva, mdf desek, lamina, silikonu, skla či plexiskla atd.

Polypropylen (PP)

Nejlepším materiálem je polypropylen, protože nevyžaduje použití separátoru či separační pásky - epoxidové pryskyřice se na něj nelepí (stejně tak je na tom silikon, ale silikonové formy se na stoly používají pouze ojediněle). Polypropylen (PP) je poměrně drahý - počítejte na 1mm tloušťky desky a 1m2 plochy cca 80-100 Kč (záleží na dodavatelích). Ověřenými dodavately těchto materiálů jsou např. Omniplast nebo Multiplast. Nicméně plánujete-li odlévat opakovaně, určitě se investice do tohoto materiálu na formy vyplatí, minimálně alespoň jako materiálu pro dno formy. Ohledně tloušťky PP desky se bežně používají tloušťky od 2 mm do 10 mm. PP o tloušťce 2-4mm se používá jednak tak, že se lepí na jiné materiály na formy jako je např. lamino, jednak jako materiál na dno formy (bočnice se pak dělají z levnějšího a rozměrově variabilnějšího dřeva, lamina atd.). V případě této tenké PP desky jako dna formy je odfomování odlitku jednodušší. Díky své pružnosti se při odformování odlitku vysune odlitek s formou přes hranu stolu a tlakem na PP desku směrem dolů k podlaze se odlitek snadno odformovává. Celopolypropylenové formy pak velmi usnadňují odlévací práci, nemusí se myslet na separátory atd. V nabídce e-shopu také máme již hotové formy z polypropylenu, které jsou určeny na opakovanén použití (popř. v případě vážného zájmu lze vyrobit formu i na míru).

polypropylenove_desky

V nabídce e-shopu máme již hotové formy z polypropylenu, které jsou určeny na opakované použití. Nabízíme také možnost výroby PP formy dle Vašich představ a rozměrů. 

separatory_a_formy

 

Výroba dřevěné formy

Příprava materiálu na formu 

V případě, že nechcete použít na formu polypropylen, tak se nejčastěji používají dřevěné desky nebo lamino. Tyto materiály je ovšem nutné v průběhu přípravy formy ošetřit separátorem nebo separačními polypropylenovými páskami. U dřeva jako materiálu na formu, dřevěné desky nejprve obrousíme (zrnitost P80 nebo P100). Učelem je zbavit se vyčnívajících vláken, aby dřevo nebylo "chlupaté" a dobře na něm držela separační páska. Páska musí perfektně přilnout ke dřevě, protože v případě že nepřilne a pryskyřice se dostane do dřeva formy, tak zafunguje jako lepidlo. Rozměry formy volíme vždy alespoň o 1 cm větší, než je rozměr, kterého chceme docílit. Větší rozměr volíme proto, aby se nám dřevo do formy dobře vkládalo, a také musíme počítat s tím, že se při odformování bude muset odříznout 5 mm z každé strany kvůli  lepšímu vzhledu hran.

priprava_a polypropylenova_paska

Sestavení formy

Po očistění té strany desek, které bude uvnitř formy, se musíme rozhodnout, jakým způsobem zajistíme separaci odlitku od formy. Máme v podstatě dvě možnosti, a to buďto použít nějaký chemický separátor (na bázi vosku, teflonu, siloxanů atd.) nebo použít polypropylenovou separační lepící pásku.

Forma s polypropylenovou separační páskou

Musí být ovšem polypropylenová, aby dobře separovala, polyetylenové pásky jsou loterie (50 na 50). Pozor také na použití potištěných separačních pásek, aby byl potisk kvalitní a měl přes potisk vrchní vrstvu, neboť v případě, že tomu tak nebude, se může stát, že se potisk obtiskne na odlitek (dá se ale obrousit). Při použití separační pásky se oblepí vnitřek formy polypropylenovou lepící páskou, a to jak dno, tak bočnice. Jednotlivé pásy se na dno pokládají vedle sebe s přesahem alespoň 5mm (po odformování tyto přesahy na dně odlitku obtisknou a budou vidět, ale odbrousí se). U bočnic se nejdříve jeden pás dává na spodní hranu bočnice po celé délce s lehkým přesahem, poté se s mírným přesahem oblepuje celá bočnice, hlavně vnitřní část, která bude ve styku s epoxidem. Na vnější části bočnice separační páska zase pomůže k nevsáknutí se tavného lepidla do dřeva a tím k jeho lepšímu sundávání z bočnice po odformování. Pak se začne forma sestavovat. Nejdříve se tavnou pistolí slepí v rozích jednotlivé bočnice a udělá se z nich rám. Poté se na spodek rámu nanese souvislá housenka silikonového nebo akrylového tmelu a rám se tímto tmelem přitiskne ke dnu formy. Následně tavnou pistolí z vnějšku bočnic naneseme tavné lepidlo po obvodu styku bočnic se dnem formy. Tavné lepidlo zabrání podtečení formy a ztuhlé se velmi dobře při rozebírání formy sundavá. Jakmile to máme, naneseme další vrstvu na právě nanešenou vrstvu a poté ještě jednu vrstvu, tu ale pokládáme spíše vedle první vrstvy s polovičním překrytím s první vrstvou. Dělá se to ve 3 vrstvách proto, že jedna vrstva ve většině případů nestačí a protéká. Lepší je spotřebovat raději jpár tavných tyčinek navíc, než když Vám pak začne pryskyřice protékat skrz formu a najdete ji pak vyteklou na zemi. Zároveň z vnějšku tavným lepidlem projdeme i jednotlivé spoje mezi bočnicemi (ale jen z vnějšku). Pro uzavření vnitřrních styčných ploch použijeme silikonový nebo akrylátový tmel (používejte bílý raději než transparentní, je lépe vidět, kde jste již dali a kde ne a jsou vidět i případné dírky atd.), kterým všechny vnitřní styčné plochy dna a bočnic či bočnic mezi sebou pěkně vytmelíme a uhladíme. Poté je nutné nechat silikonový tmel nebo akrylát vyzrát, což ve většině případů je cca 1 den.

priprava_formy

Forma s chemickým separátorem

V případě, že nechcete použít polypropylenovou separační pásku, mohou se používat pro vytvoření separační vrstvy chemické separátory a to nejčastěji na bázi vosku, siloxanů, oleje, teflonu atd. Tyto separátory se nanáší přímo na již sestavenou formu (ať už sestavenou podobným způsobem jako je popsáno výše, nebo např. sešroubovanou). Separátor se nanáší nejlépe štětcem nebo hadříkem a na nesavých površích (lamino, tvrdé dřevo, ocel, sklo...) po jeho nanešení by měla zůstávat po chvíli souvislá mikrovrstvička, ve které pak dojde po vytvrzení epoxidu k odseparování odlitku od formy. Separátory se nanáší pouze na plochy, kde bude styk epoxidu s formou. Pracujte pečlivě a v celé potřebné ploše, neboť epoxid funguje jako lepidlo a nenaseparovaná část jím bude pevně přichycena. Nejpoužívanějšími separátory tohoto typu se používají separátory na bázi vosku a doporučujeme separátor V11, který je poměrně rychle aplikovatelný i schnoucí a vytváří kvalitní separační mikrovrstvu bílého vosku. Důležité je vždy před aplikací tyto voskové separátory v lahvičce protřepat, protože vosk se v nich usazuje na dno. Jako další oblíbenou a účinnou variantu separátoru ve spreji nabízíme Veropal RA 100 na bázi siloxanů. Při jeho aplikaci dávejte velký pozor na nanášené množství. Když se jich nanese do formy moc a vy do formy nalijete epoxid, dojde k tomu, že přebytečné množství separátoru vyvzlíná na povrch odlitku a vytvoří mastnou hladinu. V některých případech se dokonce tento přebytečný olej stáhne jakoby do rohů nalité pryskyřice ve formě a vytvoří takové olejové kapsy. Po vytvrzení odlitku se olej vylije, ale v odlitku vám zůstane ta prázdná kapsa. U separátorú tohoto typu stačí nanášet málo a ideálně hadříkem.

Pečlivost je nutná!!!

U sestavování formy a případném zajištění separace buďte velmi pečliví, ušetříte si spoustu problémů v případě protečení (pryskyřice na zemi + nepořádek + složité odformování v případě vytvrdnutí). Tyto licí pryskyřice jsou velmi tekuté a mají tendenci si nacházet svoji cestu, byť jen mikrotrhlinami, zejména v ranných stádiích lití. Postupem času, jak se vytváří epoxidové vazby a polymer síťuje, tak pryskyřice houstne a protečení je pak již méně pravděpodobné. Často i u zkušených lidí pracující v oboru roky se stává, že jim sem tam forma proteče, byť třeba málo. Proto je pečlivost vždy na místě. 

 

Zajímá vás téma odlévání a práce s epoxidovou pryskyřicí, chcete prozkoumat základní techniky a návody nebo hledáte přehled pomůcek a potřeb, které při odlévání epoxidové pryskyřice budete potřebovat? Nenechte se pobízet a přečtěte si další skvělé příspěvky v naší Akademii.

Zajímat by vás mohlo například: