JAK PRACOVAT S EPOXIDEM ZA HORKÉHO POČASÍ

Práce s epoxidem za horkého počasí

Kromě míchacího poměru je teplota jedním z klíčových důvodů, proč jsou epoxidové projekty úspěšné – nebo ne. A není to jen teplota epoxidu, na čem záleží – je to také teplota povrchu, na který jej naléváte, a okolní teplota vaší pracovní místnosti.

Když smícháte složky pryskyřice a tvrdidla, dojde k reakci, která vytváří teplo. To, kolik tepla, a kdy se generuje, závisí na typu epoxidu, rychlosti tvrdidla, objemu, který je smíchán, a teplotě. Například větší objem s rychlým tvrdidlem se zahřeje rychleji a bude teplejší než malý objem s rychlým tvrdidlem.

Jakékoli nadměrné teplo v místnosti nebo na povrchu ovlivní dobu zpracovatelnosti a dobu vytvrzování a může také ovlivnit mechanicko-fyzikální vlastnosti epoxidového odlitku, takže odlitek může pak být pevnostně slabší, křehčí nebo žlutší, pokud se během vytvrzovacího cyklu příliš zahřeje.

Jak vyšší teploty ovlivňují pryskyřici

Nejlepší teplotní rozsah pro práci s epoxidem je přibližně 18-25 °C, v závislosti na typu, který používáte. Tento teplotní rozsah je míněn pro pracovní prostředí, pryskyřici, dřevo, tvrdidlo a formu. Při teplotách nad 25 °C se namíchaný materiál uvolňováním tepla při tvorbě vazeb zahřívá rychleji, což vám poskytne méně času na míchání a nalévání, než začne tuhnout. Nejen, že se zkrátí doba zpracovatelnosti (doba, po kterou můžete bezproblémově s epoxidem pracovat po smíchání obou složek), ale také se výrazně zkrátí doba vytvrzení.

TIPY, jak se rozhodovat a odlévat epoxid při vyšších teplotách prostředí:

  • Použijte pomalejší tužidlo, pokud je k dispozici pro daný epoxidový systém, který používáte. Např. Máte pryskyřici Veropal UV PLUS 130 (která má míchací poměr 100 : 30), která je rychlejší, verzí Veropalu UV PLUS 100 (má jiné, pomalejší tvrdidlo a míchací poměr 100 : 40). Když je příliš horko a chcete odlévat vrstvu 5cm (hraniční vrstva pro Veropal UV PLUS 130), pak raději volte Veropal UV PLUS 100 (nebo vezměte složku A z UV PLUS 130 a smíchejte jí s tvrdidlem (složka B) ze systému UV PLUS 100 v poměru 100 : 40 – POZN.: složka A je u těchto systémů stejná, systémy se liší tvrdidlem a tudíž i míchacím poměrem).
  • Chcete-li udržovat doporučenou teplotu a zároveň regulovat úroveň vzdušné vlhkosti, použijte k chlazení místnosti klimatizaci.
  • Před dávkováním nechte složky pryskyřice a tvrdidla v chladu tím, že uzavřené nádoby dočasně umístíte do lázně se studenou vodou.
  • Aby se teplo více rozptýlilo, a aby se účinněji chladilo, smíchejte složky pryskyřice a tvrdidla v širší nádobě, která vytvoří větší plochu. Nebo složky důkladně promíchejte v menší a tu umístěte na led nebo do studené vody.

Proč je vysoká vlhkost pro epoxidovou pryskyřici špatná

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud je vzdušná vlhkost v prostředí pod 60 %, Vyšší vlhkost znamená více vlhkosti ve vzduchu, což může způsobit zakalení povrchové vrstvy epoxidu při vytvrzování, nebo se na povrchu vytvoří mikrokrystalky uhličitanu (hlavně u rychlejších systémů, kde je v u rychlejších tvrdidel obsažena jedna velmi hygroskopická látka ochotně vázající vodu ze vzduchu) mající takový „ledový vzhled“. Mikrokrystalky jsou velmi jednoduše odbrousitelné, ale je to práce navíc a lidi, kteří se s tím setkávají poprvé, jsou z toho nepříjemně překvapeni. Že se něco takového děje vidíte někdy již v průběhu tvrdnutí, kdy se se na povrchu vytváří jakoby škraloup podobný škraloupu při chladnutí kakaa. Většinou to popřípadě uvidíte po vytvrzení pryskyřice. Je tedy dobré sledovat během procesu teplotu a vlhkost.

Jak dosáhnout nejlepších výsledků při vytvrzování epoxidu v horkém počasí

  1. Během celého procesu vytvrzování je důležité udržovat stabilní pokojovou teplotu a vlhkost. Teplota by neměla překročit 25 °C a v ideálním případě by vlhkost měla být pod 60 %. Vždy však zkontrolujte stanovené teploty pro produkt, který používáte, abyste dosáhli nejlepších výsledků.
  2. K udržení místnosti v doporučeném rozsahu teploty a vlhkosti použijte klimatizaci. Dávejte pozor, abyste místnost příliš neochladili, jinak by se prodloužila doba vytvrzení.
  3. Pokud k chlazení místnosti používáte klimatizaci nebo ventilátory, dbejte na to, abyste nevytvářeli příliš silný vánek, aby se na povrchu neusazoval prach.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se práce s našimi produkty v teplejších teplotních podmínkách, nebo naopak v chladnějších podmínkách, kontaktujte náš přátelský tým technické podpory Epoxio.cz na čísle +420 737 108 685 pro odpovědi. 

Zajímá vás téma odlévání a práce s epoxidovou pryskyřicí nebo chcete prozkoumat základní techniky a návody? Nenechte se pobízet a přečtěte si další skvělé příspěvky v naší Akademii.

Sdílejte své kreativní projekty tím, že nás označíte na Instagramu pomocí @epoxio, #epoxio a #myepoxio  a na Facebooku epoxio.cz – nemůžeme se dočkat, až uvidíme, co děláte!

Doporučené čtení z naší Akademie: