VEROPAL MAK-24: TIXOTROPNÍ LEPIDLO PRO PROFESIONÁLNÍ LEPENÍ PLASTŮ

VEROPAL MAK-24 je inovativní 2K-lepidlo, které využívá akrylátové polymery a reaktivní akrylátové monomery k vytvoření silného a trvanlivého spoje mezi kompaktními polyakrylátovými a tvrdými plastovými materiály. Toto lepidlo bylo primárně vyvinuto pro lepení polykarbonátových koupelnových van a sanitární techniky, ale je navrženo i s ohledem na širokou škálu aplikací, kde je klíčovým faktorem nízká roztékavost a vysoká UV odolnost spoje.

Charakteristika a mísící poměr

VEROPAL MAK-24 se vyznačuje tixotropní konzistencí, což znamená, že je tekuté při míchání, ale zahustí se po nanesení, což umožňuje snadnou aplikaci a minimalizuje riziko odtékání. Hlavními složkami jsou akrylátové polymery, reaktivní monomery a katalyzátor, doplněné aditivy pro optimalizaci reologických vlastností. Správný mísící poměr je klíčem k dosažení optimálních výsledků. Poměr mezi složkou A a složkou B by měl být:

Hmotnostní: 100 (složka A) k 10 (složka B)

Objemově: 100 (složka A) k 10 (složka B)

Při míchání je důležité zajistit důkladné smísení obou složek, aby vznikla homogenní směs.

Lepené materiály

VEROPAL MAK-24 je ideální pro lepení a dosahuje dobré pevnosti spoje s několika typy tvrdých plastů, včetně:

 • PMMA (Polymethylmethacrylate)
 • PC (Polycarbonate)
 • PC-PET (Polycarbonate-Polyethylene Terephthalate)
 • ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
 • Tvrde PVC (Rigid Polyvinyl Chloride)

Toto lepidlo je optimální volbou pro aplikace, kde jsou tyto materiály klíčovými složkami. Díky vynikající adhezi a pevnosti spoje lze dosáhnout trvanlivých výsledků.

Je třeba poznamenat, že VEROPAL MAK-24 není vhodné na lepení některých materiálů, včetně:

 • PE (Polyethylene)
 • PP (Polypropylene)
 • PTFE (Polytetrafluoroethylene)
 • Měkčené PVC

Pro tyto materiály se doporučuje použití jiných lepidel, která jsou specificky navržena pro jejich povrchové vlastnosti a složení.

Vlastnosti systému

 • Barva: Bílá pasta
 • Viskozita při 25°C: 30 – 600 Pa.s (tixotropní)
 • Hustota: 1.3 g/cm³
 • Doba zpracovatelnosti (10 g/25°C): 5 min
 • Doba vytvrzení (10 g/25°C): 15 min

Viskozita může záviset na teplotě, době míchání a rychlosti aplikace.

Aplikace a mechanické vlastnosti

VEROPAL MAK-24 lze aplikovat ručně aplikační pistolí (ideálně manuální profi pistole Mixpac Dual 50ml (10:1)) nebo pomocí robotů na připravené a suché povrchy. Po nanesení lepidla je vhodné spoj fixovat tlakem, aby nedocházelo k posuvu lepených substrátů během procesu vytvrzení.

Mechanické vlastnosti vytvrzeného spoje jsou impresivní: https://www.epoxio.cz/synpo-konstrukcni-lepidla/mixpac-dual-50ml-10-1-profipistole/

 • Tvrdost: 87 Shore D
 • Mez pevnosti v odtrhu: 15 ± 3 MPa (EN 15 870)
 • Mez pevnosti ve smyku (PMMA substrát): 4,5 MPa (ISO 4587)
 • Mez pevnosti ve smyku (ABS substrát): 3,5 MPa (ISO 4587)
 • Mez pevnosti ve smyku (PC substrát): 3,5 MPa (ISO 4587)
 • Mez pevnosti ve smyku (PC-PET substrát): 2,5 MPa (ISO 4587)
 • Mez pevnosti ve smyku (tvrdé PVC substrát): 3,0 MPa (ISO 4587)

Balení, bezpečnost a skladování

VEROPAL MAK-24 je k dispozici v různých baleních, včetně kartuší o objemu 50 ml, 1 L, 5 L a 20 L. Balení lze upravit podle potřeb zákazníka.

Při práci s VEROPAL MAK-24 je nutné dodržovat bezpečnostní opatření, včetně nošení ochranného oblečení, rukavic, a ochranných brýlí nebo obličejového štítu. Pracovníci by neměli jíst, pít nebo kouřit během práce a měli by dodržovat zásady osobní hygieny. Lepidlem znečištěné ruce je třeba po práci důkladně umýt.

Produkt by měl být skladován v uzavřených obalech v suchých prostorách při teplotách mezi 5 a 25°C. Je důležité zabránit vystavení produktu přímému slunečnímu záření a tepelným zdrojům. Záruka kvality je 6 měsíců od data výroby.

Shrnutí

VEROPAL MAK-24 je vynikajícím tixotropním 2K-lepidlem s širokým spektrem aplikací. Jeho vlastnosti, včetně vysoké pevnosti spoje a odolnosti proti UV záření, ho činí ideálním pro lepení kompaktních polyakrylátových a tvrdých plastových materiálů. Bezpečnostní opatření a správný mísící poměr jsou klíčovými faktory pro dosažení optimálních výsledků. Toto lepidlo je vhodné pro PMMA, PC, PC-PET, ABS a tvrdé PVC, ale není vhodné pro PE, PP, PTFE a měkčené PVC.

Inspiraci a další tipy nejen pro práci s lepidly, ale také o odlévání epoxidové pryskyřice najdete v naší Akademii.

Zajímat by vás mohla tato témata: