Kontrola kvality – nabídka služeb SYNPO

Chcete se přesvědčit o kvalitě některého z výrobků nebo otestovat hotové výrobky z nejrůznějších pohledů? SYNPO nabízí služby akreditovaných laboratoří.

Akreditované laboratoře vám mohou vystavit protokoly, které jsou použitelné v rámci nejrůznějších správních a soudních řízení.

 

Analytická laboratoř

Stanovujeme například obsah funkčních skupin (epoxidy, aminy, hydroxyly…), molekulovou hmotnost, složení materiálů na polymerní bázi.

Seznam služeb a kontakty naleznete na webu SYNPO.

 

Oddělení hodnocení a zkoušení 

Vyhodnocujeme vlastnosti nátěrových hmot a dalších polymerních materiálů v tekutém i suchém stavu. Vyzkoušíme pro vás například přilnavost, mechanické vlastnosti, odolnost UV záření nebo na povětrnosti. V mechanické zkušebně umíme stanovit vlastnosti pevných těles v tahu, ohybu a torzi.

Seznam služeb a kontakty naleznete na webu SYNPO.

 

Laboratoř viskozimetrie

Stanovujeme tokové vlastnosti nejrůznějších kapalin a charakterizujeme jejich chování při smyku.

Kontakt na webu SYNPO.