Pro broušení a leštění epoxidových stolů jsme po mnoha zkouškách různého brusiva od různých výrobců a dodavatelů dosáhli nejlepších výsledků s produkty firmy CRA Kowax. S firmou CRA KOWAX jsme doladili detailní postup, jak brousit a leštit povrchy epoxidů a dřeva, abychom dosáhli výjimečný vzhled výrobku.

 

Ruční broušení

Pro ruční broušení epoxidových povrchů doporučujeme používat brusné formáty brusných papírů o různých zrnitostech. Brusné formáty je nutné připevnit na brusné podložky, a to lze třemi možnými způsoby:

1) Použít malý SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOK s mezivrstvou o rozměru 72x125mm. Tento blok dobře sedí v ruce, je mírně pružný a brusný formát se připevňuje na tento blok jednoduše přímo pomocí integrovaného suchého mikro zipu. Pro broušení velkých a rozlehlých ploch se na ruční blok přidává ještě SUPER ASSILEX TVRDÁ MEZIVRSTVA s mikro zipem, která výborně zajišťuje udržení roviny, což v důsledku zajistí kvalitnější a rovnější plochu.

2) Použít PRUŽNOU SUPER ASSILEX RUČNÍ PODLOŽKU. Díky své pružnosti je tato ruční podložka vhodná zejména pro opracování kulatých ploch, rádiusů, a různě členitých a tvarovaných odlitků. Formát brusiva se k ní připevňuje jednoduše přímo pomocí integrovaného suchého mikro zipu.

3) Použít TVRDOU SUPER ASSILEX RUČNÍ PODLOŽKU, která se používá zejména pro malé plochy. Brusné formáty se na ní připevňují opět přímo připevňují pomocí integrovaného suchého zipu.

Na základě kvality povrchu se rozhodneme, na které nejnižší zrnitosti začneme brousit. Nižší zrnitost sice odebere větší množství z povrchu, pak je ale nutné učinit více následných kroků s dalšími zrnitostmi pro srovnání celého povrchu. Z produktů CRA KOWAX doporučujeme pro kombinované dřevěné a epoxidové povrchy použít osvědčené samolepící formáty SUPER ASSILEX, a to díky excelentně stejnosměrným a mělkým brusným rýhám tvořenými inovativní a jedinečnou strukturou zrn. V naprosté většině případu stačí začít brousit zrnitostmi K240 nebo K360. Důležité pro broušení je napnutí papíru. Brousíme rovnoměrným pohybem a tlakem ve směru vláken dřeva. Broušení napříč vláken se používá pouze ve zvláštních případech nebo pro dosažení zvláštního efektu. Při broušení malých předmětů použijeme obrácený způsob, brusný papír napneme na rovnou desku pracovního stolu a pohybujeme po něm broušeným předmětem. V průběhu broušení postupně střídáme brusné zrnitosti od nižšího čísla k vyššímu a nepřeskakujeme zrnitosti v řadě o více než jednu zrnitost.Základní doporučený postup je v těchto krocích pro FORMÁTY SUPER ASSILEX: K240-K320-K400-K500-K600-K800-K1200-K1500. Pro efektivní jemné broušení a dolešťování následně použijeme suchým zipem připevněné BUFLEX DRY FORMÁTY se zrnitostí K2000 a následně K3000. Pilinami zanešené brusivo a povrch čistíme utěrkou z mikrovláken nebo obyčejným čistým bavlněným hadrem.

Strojní broušení

Ke strojnímu broušení se používají excentrické brusky s kmitavým pohybem (pro efektivní využití brusiva rozkmit 5 mm), neboť zajišťují dokonalý povrch leštěné plochy a jednoduchou aplikaci.

Na broušení hran odlitku se však více osvědčuje pásová bruska nebo ruční hoblík, nebo v případě, že tyto přístroje nejsou k dispozici, je třeba snížit u excentrické brusky otáčky a tím snížit úběr a zahřívání materiálu (je třeba dát pozor, abychom nevytvářeli broušením hrany excentrickou bruskou oblinu). Nezapomenout na ochranu sluchu, zraku a dýchacích cest!!!Používat vhodný vysavač. Vrtačku k broušení nedoporučujeme, u jejího rotačního pohybu dochází k horší kvalitě povrchu. Velmi vhodné je používat brusivo s otvory, neboť otvory slouží pro odsávání prachových částic při broušení (ideální jsou kotouče SUPER ASSILEX s 15 otvory při průměru brusky 152MM nebo se SUPER ASSILEX se 7 otvory při průměru brusky 125MM). Pokud brusivo otvory nemá, nebo bruska nemá odsávání, musí se častěji čistit broušená plocha i samotné brusivo. Většinou stačí obyčejný bavlněný hadr nebo utěrka z mikrovlákna. I zde použijeme pro efektivní broušení SUPER ASSILEX MEZIVRSTVU TVRDOU (15 otvorů pro průměr brusky 152MM) s mikro suchým zipem (pro broušení se zrnitostí K240 - K1500) nebo SUPER ASSILEX MEZIVRSTVU 7otvorů pro průměr brusky 125MM.

Epoxidy by mely být pro broušení vytvrzeny, proto by se k broušení mělo přistoupit až po dostatečném čase. Čím delší doba uplyne od vytvrzení, tím jsou materiály tvrdší a lépe se opracovávají. Doporučujeme začít brousit epoxidové povrchy ideálně 14 a více dní po odlití, nejméně však týden. Epoxidy obecně nemají moc rády vysoké teploty při broušení, proto volíme rozumné otáčky a tlak, aby nedocházelo k nadměrnému zahřívání. Tak jako netlačíme na pilu, neměli bychom příliš tlačit při broušení. Při vysoké teplotě opracované materiály měknou, více zanáší brusivo a hůře se brousí nebo leští, v extrémních případech dokonce může začít tahat vlákna polymeru. Důležité je při broušení pryskyřice nezůstávat na jednom místě příliš dlouho, protože hrozí nebezpečí přehřátí a následného tavení (pryskyřice se dostane zpět blízko přechodu do gelu), nadměrnému zanášení brusiva a táhnutí vláken tavené pryskyřice. Optimálně je třeba bruskou pohybovat nepřetržitě pomalými pohyby. Je třeba také dávat pozor na různorodost broušených materiálů a více setrvávat na tvrdším nebo tužším materiálu, v tomto případě dřevě. Nerespektováním toho mohou vznikat prolákliny v místě styku obou nesourodých materiálů. Při ucpání brusných papírů epoxidovými pilinami (hlavně u vyšších zrnitostí) lze tyto papíry občas otřít bavlněným hadrem, mikrovláknem nebo vyklepat.

Vytvrzený epoxid brousíme v jednotlivých krocích od nejhrubější zrnitosti po nejjemnější. V první fázi hovoříme o hrubém broušení s brusivem (zde ideálně použít produkty řady TRI-PRO nebo PREMIUM oboje s 15 otvory) o zrnitosti od P120 do P600 se základním postupem P120-P240-P320-P400-P500-P600, excentrickou bruskou se suchým zipem. Jednotlivé kroky broušení volíme dle stavu povrchu, ale neskáčeme v zrnitosti o více jak 120, protože jinak budou vidět na povrchu stopy po předchozím kroku. Zlaté pravidlo je, čím více kroků při broušení, tím je kvalita opracování lepší. Vždy při přechodu na jemnější zrnitost brusiva je třeba si důkladně zkontrolovat broušený povrch, jestli někde nezůstala nějaká hlubší rýha, protože následné jemnější brusné papíry ho již nedokáží odstranit a po finálním leštění bude svítit ještě více.

V druhé fázi hovoříme o jemném broušení. Zde použijeme kotouče SUPER ASSILEX, opět s 15 otvory, o zrnitosti K600, K800, K1200 a K1500 také se SUPER ASSILEX MEZIVRSTVU TVRDOU (15 otvorů) s mikro suchým zipem. Následně vyměníme za měkkou SUPER ASSILEX MEZIVRSTVU MĚKKOU (s 15 otvory) s mikro suchým zipem, abychom eliminovali vznik vrypů a odlitek jemně brousíme a leštíme pomocí připevněného BUFLEX DRY KOTOUČE o zrnitosti K2000 a následně o zrnitosti K3000. Při tomto jemném broušení postupujeme stejnými principy jako při hrubém broušení.

Leštění

Leštění epoxidového stolu je velmi důležitý krok, neboť je to zhodnocení celé té snahy. Navíc povrchová úprava prodává, tak je k tomuto kroku třeba také přistupovat. 

Pro leštění je nejlepší, aby povrch odlitku byl dříve broušen papírem jemnou zrnitostí.  V případě, že jsme jemně nebrousili až do hrubosti 3000 a skončili jsme před zrnitostí 1500, musíme pokračovat v jemném broušení. Použijeme brusivo Buflex 2000 na měkké mezipodložce. Je nutné občas brusivo otřít od prachu utěrkou z mikrovlákna nebo hadrem z bavlny, nebo použít odsávání. Po tomto broušení vyměníme brusivo na Buflex 3000 na měkké mezipodložce a opět odsáváme nebo utíráme brusivo. Tím připravíme plochu pro konečné leštění.

Dále je nutné mít vhodný nástroj - tedy rotační leštičku s tlumící mezi vrstvou a leštícím kotoučem. Pro leštění se nepoužívá excentrická bruska, protože za sebou zanechává stopy mikro škrábanců i v případě leštících past - vzhled je pak "holografický" právě díky drobným pravidelným mikro škrábancům. Je možno v nouzovém případě použít i vrtačku s nástavcem na leštění, ale práce je pak mnohem namáhavější, nemanipuluje se s ní nejlépe, a také se hůře reaguje s přítlakem a otáčkami, proto tento nouzový postup moc nedoporučujeme, protože nám může zkazit veškeré naše dosavadní snažení. Pokud to jde, je lepší si půjčit leštičku. Při výběru leštících past je lepší zvolit mastnější bázi s co nejjemnějším zrnem, protože pomaleji zasychávají. Výběr nepodcenit. Doporučujeme použít leštící pastu Finixa POL10, což je jednokroková pasta upravená nanotechnologií, která leští od nejhrubšího zrna po nejjemnější a dosahuje vysokého lesku 95%. Další velkou výhodou této pasty je, že zůstává vlhká po dlouhou dobu a snižuje nebezpečí vzniku suchých zbytků prášků. Pastu Finixa POL10 naneseme na oranžový leštící kotouč POP 714 o průměru 150 mm s nastavenými otáčkami maximálně 700 ot/min, ale lépe je méně, a rozetřeme ji po leštěném povrchu. Nižšími otáčkami (do 700 ot/min) krásně kontrolujeme i teplotu povrchu a zamezujeme případnému lokálnímu změknutí. Tlačíme pouze mírně a postupujeme pomalým a rovnoměrným pohybem po celé ploše stolu.  Rozhodně se nezastavovat na místě. Na závěr leštění povrch ještě očistíme buďto leštící utěrkou nebo černým kotoučem POP 914 s průměrem 150 mm nalepeným suchým zipem asymetricky, abychom získali tzv. orbitální pohyb. Pak ještě otřít utěrkou z mikrovlákna.