Nový nábytkový trend - spojení dřeva a epoxidové pryskyřice

článek vydaný v časopise Barvy PROFI

MODERNÍ NÁBYTKOVÝ TREND – KREATIVNÍ SPOJENÍ DŘEVA SE SPECIÁLNÍ LICÍ PRYSKYŘICÍ VEROPAL UV PLUS 100

V dnešní dynamické době, uprostřed věku Instagramu, Facebooku, Pinterestu atd., hrají estetika a styl čím dál větší roli téměř ve všem, co lidé vyrábějí, nakupují a prodávají. Každý rok se objevují nové myšlenky a trendy, a v designu interiéru a nábytku to platí dvojnásobně. Některé z těchto myšlenek i trendů však zmizí stejně rychle, jak se objevily, některé ovšem zůstávají a stávají se nadčasovými.  V posledních 2 letech v designu nábytku dynamicky vzrostla poptávka po speciálních licích pryskyřicích. Tato poptávka byla iniciována a rychle akcelerována právě prezentacemi na sociálních sítích, a to velmi originálních, designově chytlavých a luxusně vypadajících materiálově kombinovaných nábytkových kusů. V drtivé většině se jednalo o kombinaci dřeva s epoxidovou pryskyřicí, ať už pigmentovanou, nebo čirou, a v drtivé většině tyto prezentace pocházely ze zámoří.

Synpo a.s. na to tuto poptávku zareagovalo tak, že jeden z vývojových týmů soustředěný kolem Ing. Františka Sochy, PhD. na začátku roku 2017 vyvinul dle poptávky trhu produkt VEROPAL UV PLUS 100, který je svými vlastnostmi jedinečný a vyhovuje požadavkům na něj kladených. "Na trhu jsme neustále naráželi na dotaz, jestli náhodou nemáme ve svém portfoliu pryskyřici pro technologii lití, která by měla nízkou viskozitu a po vytvrdnutí by se svým vzhledem blížila sklu, tj. byla by čirá, tvrdá a také UV stabilní, a aby hned nežloutla", říká vedoucí vývojového týmu Ing. František Socha, PhD. "V našem portfoliu taková pryskyřice nebyla, nicméně jsme s kolegy nad tímto zadáním popřemýšleli a ujasnili si směr a cestu, jakou by takový produkt byl realizovatelný. Nakonec se nám naše úvahy a předpoklady potvrdily, a tak jsme mohli představit velmi zajímavý a jedinečný produkt, kterému předpovídám určitě zajímavou budoucnost. Jedná se o nízko viskózní, velmi tekutý, dobře zabíhavý systém, který po vytvrzení má stejný index lomu jako sklo.“

Použití Veropalu UV Plus 100 (https://www.epoxio.cz/eshop/veropal-uv-plus-100) směřuje hned od počátku do oblasti nábytkářského průmyslu pro výrobu unikátních, originálních a luxusních stolů a první testy a realizace potvrdily jedinečnost tohoto systému i oproti americké konkurenci. Největším rozdílem je ten, že VEROPAL UV PLUS 100 se nemusí lít po několika maximálně 2 cm vrstvách, aby se dosáhla tloušťka 10 cm, ale můžeme lít objem až 50 litrů do tloušťky 10 cm, což bylo několikrát při různých speciálních realizacích ověřeno. Díky pomalému vytvrzování nedojde k extrémním exotermním reakcím a následné změně barvy či prasknutí celého odlitku. Tento licí systém je navíc prioritně koncipován již od začátku s myšlenkou co největší UV ochrany a dlouhodobé testy na odolnost proti UV záření v porovnání s jinými epoxidovými systémy zcela jasně prokazují jeho výjimečnost i právě v této oblasti. Systém je také vyvážen tak, aby byl maximálně houževnatý a tvrdý zároveň. Je to kompromis 2 proti sobě jdoucích parametrů, neboť čím je epoxid tvrdší, tím bývá i křehčí (nebo naopak, čím je epoxid měkčí, tím bývá houževnatější). Zde se povedlo najít správné ekvilibrium maximálních hodnot parametrů. Tvrdost je důležitá kvůli otěruvzdornosti nebo odolnosti proti běžnému poškrábání, houževnatost je zase důležitá pro absorpci různého pnutí zalévaného dřeva a tím znemožnění praskání vytvrzené desky.

Práce s tímto materiálem je poměrně jednoduchá, nicméně vyžaduje dodržování technologické kázně a určitých pravidel, při výběru dřeva počínaje až po povrchové úpravy odlitku konče. Velmi důležitá je čistota při práci a co největší bezprašnost v místnosti, kde se materiál odlévá (důležité zejména, když se lije na několik vrstev). Systém je pomalý a v závislosti na okolní teplotě v místnosti může vytvrzovat i 3-4 dny (čím teplejší okolí, tím systém vytvrzuje rychleji) a prach ulpívá na povrchu vytvrzované směsi. Nicméně při následném opracování (broušení, leštění) dojde k odstranění tohoto prachu z povrchu. Zásadní je dodržování správného míchacího poměru mezi pryskyřicí a tvrdidlem. Vyplývá to čistě a jednoduše z prosté chemie. Jde o navázání přesného počtu volných skupin v pryskyřici s přesným počtem volných skupin v tvrdidle. V případě, že se nedodrží míchací poměr a některé složky bude více, v systému tedy bude více volných skupin nějakého typu a tím se může stát, že odlitek nesprávně či nerovnoměrně vytvrdne a jeho vlastnosti pak nemusí být podle představ. Nelze podceňovat ani další důležité aspekty jako např. důkladné penetrování dřeva kompatibilní penetrací (uzavřou se tím veškeré póry a mikro póry ve dřevě a zamezí se uvolňování vzduchu z těchto pórů při procesu tvrdnutí a tím tvorbě nežádoucích bublinek), dále např. zajištění co nejjednoduššího oddělení formy od odlitku pomocí vhodného separátoru či dodržování správných postupů s navazujícími kroky pro následné broušení a leštění povrchů atd.

Jak již bylo zmíněno, odlévání s VEROPALEM UV PLUS 100 není nikterak složité, nicméně před tím, než by se člověk měl pustit do odlévání nějakého většího nábytkového kusu, vždy doporučujeme si vzít např. 1,4kg vzorek epoxidového systému a zkusit si něco malého. Například si zalít vizitku, dřívka, kamínky atd. Jde o to, aby si člověk prošel procesem krok za krokem, uvědomil si sled jednotlivých operací, ujasnil si seznam potřebného nářadí k jednotlivým operacím, zjistil na vlastní oči a ruce, jak se materiál chová a zároveň, když by něco v průběhu zkoušky nevyšlo, aby hned nezničil cenné dřevo a větší množství pryskyřice k tomu. Toto doporučení se osvědčilo již nesčetněkrát.

Téměř se 100 %-ní jistotou jsme přesvědčeni, že jakmile si práci s tímto materiálem osvojíte a probudíte svoji fantazii, že nezůstane pouze u jednoho zrealizovaného projektu, neboť si tuto kreativní práci oblíbíte a zamilujete, a jedinečné výsledky vašich projektů budou vzbuzovat u vás uspokojení a u ostatních obdiv. Úspěšný spisovatel Zdeněk Hanka kdysi řekl, že „Fantazie je semínkem tvořivosti, tvořivost hybnou silou pokroku a pokrok je hybnou silou pro fantazii.“. VEROPAL UV PLUS 100 je ideálním nástrojem k probuzení fantazie, proto ji probouzejme a tvořme!!!!

 

Ing. Jiří Kubín

jiri.kubin@synpo.cz

www.epoxio.cz

www.synpo.cz