CHS EPOXY 474 a TELALIT 0492 – penetrace na beton

Kód: 8008/15K
od 3 968 Kč / sada od 3 279,34 Kč bez DPH od 89,54 Kč / 1 m2

Zvolte variantu

Pryskyřice CHS EPOXY 474 s tvrdidlem TELATIT 0492 je epoxidový systém vhodný jako kombinace penetračního nátěru a jemné vyrovnávací stěrky (polymerbeton) pro betonové podklady. Tímto způsobem se vytvoří adhezní můstek pro vrchní nátěrový systém nebo litou podlahu.

 

Detailní informace

Velikost balení: 15kg
Skladem (3 sada) | 8008/15K
Můžeme doručit do: 26.6.2024
3 968 Kč / sada
3 279,34 Kč bez DPH
Velikost balení: 61,5kg
Skladem (1 sada) | 8008/61-
Můžeme doručit do: 26.6.2024
13 699 Kč / sada
11 321,49 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

CHS-EPOXY 474 (složka A) spolu s tvrdidlem TELALIT 0492 vytváří kvalitní dvousložkový epoxidový systém pro vynikající povrchů. Transparentní a nízkoviskózní složení tohoto bezrozpouštědlového epoxidu nabízí širokou škálu využití, od penetračního nátěru po adhezní můstek a vyrovnávací stěrku.

Tento systém exceluje v adhezi k cementovým povrchům a dalším materiálům, s výjimečnými mechanickými vlastnostmi a odolností vůči chemikáliím. S minimálním zápachem a jednoduchou aplikací je CHS-EPOXY 474 ideální volbou pro profesionální i DIY projekty. A co víc, lze ho aplikovat i na mladý beton a beton s vlhkostí do 10 %

Možná použití CHS-EPOXY 474 zahrnují:

 1. Penetrační nátěr. Systém lze použít jako penetrační a uzavírající nátěr, který proniká do podkladních vrstev a zajišťuje pevné spojení s podkladem.

 2. Adhezní můstek. CHS-EPOXY 474 může sloužit k vytvoření adhezního můstku, který zlepšuje přilnavost mezi podkladem a následnými vrstvami.

 3. Vyrovnávací stěrka. Je možné jej použít jako vyrovnávací vrstvu, která vyrovnává povrch a připravuje ho pro další aplikace.

 4. Pojivo pro polymermalty a polymerbetony. Tento systém může být použit jako pojivo pro směsi polymermalt a polymerbetonů.

Některé výhody tohoto epoxidového systému zahrnují:

 • Nízká viskozita. Systém má nízkou viskozitu a výbornou zabíhavost, což usnadňuje jeho aplikaci.
 • Dobrá schopnost penetrace. Systém má schopnost proniknout do podkladních vrstev, což přispívá k vytvoření pevného spojení.
 • Vynikající adheze. Dobře se přilne k různým povrchům, včetně cementových podkladů, což je důležité pro zajištění dlouhodobého spojení mezi epoxidovým materiálem a podkladem.
 • Nízký zápach. Při práci s materiálem vykazuje minimální zápach. Tato vlastnost je výhodná zejména při aplikaci v uzavřených prostorách, kde může být důležité minimalizovat nepříjemné zápachy.
 • Výborné mechanické vlastnosti. Materiál má dobré mechanické vlastnosti, jako je pevnost a odolnost vůči opotřebení a nárazům.
 • Odolnosti vůči chemikáliím. Má dobrou odolnost vůči ropným produktům, zředěným kyselinám, solným roztokům a podobně.
 • Jednoduchá aplikace. Systém je snadno aplikovatelný. To znamená rychlejší a efektivnější zpracování i pro různé uživatele, včetně těch, kteří nemají předchozí zkušenosti s těmito systémy.
 • Možnost aplikace na "mladý beton" a beton s vlhkostí do 10 %. Lze jej aplikovat na čerstvý beton nebo beton s mírně zvýšenou vlhkostí - je schopen dobře se přilnout na povrchy, které obsahují určité množství vlhkosti

APLIKAČNÍ INFORMACE

Pokyny před aplikací

 1. Systém CHS-EPOXY 474 s tvrdidlem TELALIT 0492 je dodáván v přesně určeném poměru složky A a B. tzn. je potřeba smíchat celé množství složky A s celým množstvím složky B, nebo v případě potřeby menšího množství materiálu se odváží část množství složky A a k němu se dle stanoveného mísicího poměru dopočítá a odváží odpovídající množství složky B.
 2. Připravujeme vždy pouze takové množství materiálu, které jsme schopni zpracovat během tzv. doby zpracovatelnosti .
 3. Optimální teplota obou složek by se před zahájením zpracování měla pohybovat v rozmezí +15 až +25 °C. Při nižší teplotě je materiál obtížně míchatelný a zpracovatelný, při vyšších teplotách hrozí rychlý nástup exotermické reakce. Toto nebezpečí hrozí rovněž při skladování namíchaného materiálu ve větším množství, kdy se hmota po 5-10 minutách stání opětovně promíchá, proto tak nečiňte!
 4. Doporučené aplikační nářadí
  - míchadlo s rychlostí otáček 300-400 za minutu,
  - rakle s pěnovou, gumovou či zubovou stěrkou,
  - plechové hladítko s rovnou a zubovou hranou,
  - váleček pro aplikaci epoxidových systémů.

Pokyny pro míchání materiálu

 1. Složka B se ve stanoveném poměru důkladně smíchá se složkou A za použití vhodného míchadla s rychlostí otáček cca 300-400 za minutu. Při vyšších otáčkách se do hmoty může vmíchat nadbytek vzduchu, což je nežádoucí.
 2. Pro důkladné promíchání obou složek je potřeba míchat po dobu 3 minut.
 3. Dbáme na důkladné promíchání kolem stěn a u dna nádoby. Zde i tak částečně ulpí nepromíchané zbytky jednotlivých složek materiálu, je tedy potřeba po skončení míchání hmotu přelít do čisté nádoby, zde ještě krátce cca 1 min. v míchání pokračovat a pak teprve lze přistoupit k samotné aplikaci. Tímto se předejde nebezpečí vzniku drobných nevytvrzených míst při konečném vykapávání materiálu z nádoby na podklad.

Příprava podkladu

 1. Podklad před aplikací musí být pevný, nosný, suchý, bez volných částic, nečistot, prachu, mastnoty, zbytků starých odlupujících se nátěrů, zbytků čisticích prostředků, stop po pneumatikách apod.
 2. Základní mechanická úprava podkladu spočívá v otryskání pískem či ocelovými kuličkami, případně ofrézování či přebroušení diamantovou technikou, zdrsnění povrchu.
 3. U nových ploch je potřeba odstranit z povrchu cementové mléko, u starých povrchů je nezbytné dostat se na zdravé jádro s odsátím všech volných částic.
 4. Praskliny, výtluky, nerovnosti, dutiny či jiná poškozená místa je potřeba vhodným způsobem opravit. Výsledkem přípravy podkladu musí být přídržnost resp. pevnost v odtrhu min. 1,5 N/mm2.

Čištění nářadí

 1. Nářadí a všechny pracovní pomůcky okamžitě po použití očistit ředidly na bázi acetonu.
 2. V případě vytvrdnutí lze nářadí od zbytků kompozice očistit mechanicky.
 3. V případě kontaktu kompozice s pokožkou okamžitě omýt teplou vodou s mýdlem

APLIKACE 1 - PENETRAČNÍ NÁTĚR, ADHEZNÍ MŮSTEK

 1. Příprava podkladu viz část Příprava podkladu.
 2. Smísení složek. Před vlastním zpracováním se CHS EPOXY  0474 - složka A smísí se s tvrdidlem TELALIT 0492 - složkou B v předepsaném mísícím poměru (A : B) 100 : 23 hmot. dílů. Mísení obou složek probíhá cca 2-3 minuty pomocí míchadel na vrtačce.
 3. Namísený materiál se rovnoměrně nanese na plochu pomocí válečku. Rovněž je možné rozprostřít hmotu pomocí gumové stěrky s následným převálečkováním. Spotřeba pryskyřice: cca 0,3-0,5 kg/m2 (dle charakteru podkladu)
 4. Pokud je vytvrzený povrch hladký, je potřeba před aplikacemi následných vrstev provést přebroušení povrchu brusným papírem (zmatnění, zdrsnění)
 5. Pro zvýšení adheze následných stěrkových vrstev doporučujeme provést do čerstvě nanesené penetrace posyp sušeným křemičitým pískem frakce 0,3-0,8 mm až 0,6-1,2 mm tzv. způsobem „zrno vedle zrna“ (nikoli v přebytku). Tímto se na povrchu vytvoří jemné pískové krupky, čímž se zvětší plocha pro nakotvení následné vrstvy. Spotřeba písku: cca 1 kg/m2.

APLIKACE 2 - PENETRAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA (TZV. ZÁŠKRAB)

 1. Příprava podkladu viz část Příprava podkladu.
 2. Smísení složek. Před vlastním zpracováním se CHS EPOXY  0474 - složka A smísí se s tvrdidlem TELALIT 0492 - složkou B v předepsaném mísícím poměru (A : B) 100 : 23 hmot. dílů. Mísení obou složek probíhá cca 2-3 minuty pomocí míchadel na vrtačce.
 3. Namísený materiál se před aplikací na plochu naplní sušeným křemičitým pískem frakce 0,1-0,3 mm až 0,3-0,8 mm v poměru 1 : 0,5 hmotnostních dílů. Po důkladném promíchání se hmota vylije na plochu a roztáhne se gumovou stěrkou nebo hranou plechového hladítka. Spotřeba pryskyřice: cca 0,6-1,2 kg/m2 (dle charakteru podkladu)
 4. Hladký povrch je potřeba před aplikacemi následných vrstev přebrousit brusným papírem (zmatnění, zdrsnění). Do čerstvě aplikované stěrky lze provést posyp sušeným křemičitým pískem frakce 0,3-0-8 mm tzv. způsobem „v přebytku“. Po vytvrzení se neukotvený písek odmete a plocha se přebrousí brusným papírem s následným odsátím. Spotřeba písku: cca 3 kg/m2.
 5. Při potřebě odstranění větších nerovností v podkladu se tento postup opakuje.

APLIKACE 3 - POLYMERBETON, POLYMERMALTA

 • Používá se při opravách povrchů (nerovnosti, výtluky, praskliny), aplikace celoplošných vyrovnávkových a nosných stěrek.
 1. Příprava podkladu viz část Příprava podkladu.
 2. Smísení složek. Před vlastním zpracováním se CHS EPOXY  0474 - složka A smísí se s tvrdidlem TELALIT 0492 - složkou B v předepsaném mísícím poměru (A : B) 100 : 23 hmot. dílů. Mísení obou složek probíhá cca 2-3 minuty pomocí míchadel na vrtačce.
 3. Namísený materiál se před aplikací na plochu naplní sušeným křemičitým pískem. Polymermalta – plnění pryskyřice křemičitým pískem v poměru 1 : 1-4, směs písků např.: 10 % křemenné moučky, 45 % frakce 0,1-0,3 mm (nebo 0,2-0,5 mm), 45 % frakce 0,3-0-8 mm (nebo 0,6-1,2 mm), konzistence namíchaného materiálu je dle množství písku a teploty pryskyřice od tekuté samonivelační hmoty až po hustší, ale stále tekoucí materiál. Polymerbeton – plnění pryskyřice křemičitým pískem v poměru 1 : 4 a více, nejčastěji 6-8, max. cca 12-14, dle možností míchacího zařízení, směs písků např.: třetina frakce 0,1-0,2 mm, třetina 0,3-0,8 mm a třetina 0,6-1,2 mm, konzistence namíchaného materiálu je dle množství písku a teploty pryskyřice od husté polotekoucí hmoty až po sypký, pryskyřicí zavlhlý materiál.
 4. Polymermalta - na připravený podklad se aplikuje raklí nebo zubovou stěrkou. Spotřeba pryskyřice při plnění 1 : 3,5 na 1 mm tloušťky vrstvy: 0,4-0,5 kg/m2, plniva cca 1,6-1,7 kg/m2. Pevnost v tlaku při stupni plnění 1 : 3,5 = 50 MPa
 5. Polymerbeton – plnění pryskyřice křemičitým pískem v poměru 1 : 4 a více, nejčastěji 6-8, max. cca 12-14, dle možností. Na připravený podklad (v tomto případě může být i do čerstvé penetrace) se hmota rovnoměrně roztáhne standardním zednickým nářadím, hladítkem či pomocí latě, upěchuje se a zahladí do roviny. Pro finální uhlazení je vhodné potírat hladítko ředidlem na bázi xylenu, čímž se sníží uchytávání písku na hladítko. Spotřeba pryskyřice při plnění 1 : 8 na 1 cm tloušťky vrstvy: 2,6 kg/m2, plniva 21 kg/m2. Pevnost v tlaku při stupni plnění 1 : 8 = 35 MPa

Doba zpracovatelnosti v závislosti na teplotě: 30 min při teplotě 10 °C, 20 min při teplotě 20 °C, 10 min při teplotě 30 °C.

Doba vytvrzení do stavu pochozí v závislosti na teplotě: 36 h při teplotě 10 °C, 24 h při teplotě 20 °C, 12 h při teplotě 30 °C.

Doba plného (chemického) vytvrzení v závislosti na teplotě: 9 dní při teplotě 10 °C, 7 dní při teplotě 20 °C, 6 dní při teplotě 30 °C

Balení: 

 • 15 kg - 12,2 kg složka A + 2,8 kg složka B 
 • 61,5 kg - 50 kg složka A + 11,5 kg složka B 

Skladování: Před smícháním dodržujte doporučené skladovací podmínky. Dodržujte skladovací teplotu 5 °C až 25 °C v suchých prostorách.

Víte, který epoxidový nátěr také využijete pro povrchovou úpravu betonových podlah? Přečtěte si článek Sadurit Z1 profi odolný ochranný epoxidový nátěr na betonové podlahy v naší Akademii. Dozvíte se, kde všude nátěr Sadurit Z1 můžete použít a jak s ním pracovat.

Doplňkové parametry

Kategorie: EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE
Záruka: 1 rok
Míchací poměr: 100:23hm%
Doba zpracovatelnosti: 30 min(10°C), 20 min(20°C), 10 min(30°C)
Doba vytvrzení (pochozí): 36 h(10°C), 24 h(20°C), 12 h(30°C).
Doba vytvrzení (úplná): 9 dní(10°C), 7 dní(20°C), 6 dní(30°C)
Spotřeba při aplikaci penetrace: 0,3-0,5kg/m2
Spotřeba při aplikace vyrovnávací stěrka: 0,6-1,2kg/m2
Spotřeba při aplikaci polymermalta: 0,4-0,5kg/m2/1mm vrstvy
Spotřeba při aplikaci polymerbeton: 2,6 kg/m2/1cm vrstvy
Balení: 15kg; 61,5kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: