Veropal 3D FLOOR TOP

Kód: 8134/10K
od 4 549 Kč / sada od 3 759,50 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Veropal 3D-Floor TOP je dvousložková epoxidová transparentní pryskyřice pro vrchní vrstvu systémové lité čiré epoxidové podlahy Veropal 3D Floor, do které lze zalít ploché inertní předměty dle vlastní fantazie.

Detailní informace

Velikost balení: 10kg
Skladem (1 sada) | 8134/10K
Můžeme doručit do: 26.6.2024
4 549 Kč / sada
3 759,50 Kč bez DPH
Velikost balení: 20kg
Skladem (2 sada) | 8134/20K
Můžeme doručit do: 26.6.2024
8 995 Kč / sada
7 433,88 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Veropal 3D-Floor TOP je dvousložková epoxidová transparentní pryskyřice pro vrchní vrstvu systémové lité čiré epoxidové podlahy Veropal 3D Floor, do které lze zalít ploché inertní předměty dle vlastní fantazie (mince, tapety, fotografie, kamínky, pivní tácky atd.). Všechny zalévané předměty mohou mít výšku pouze 2-3 mm a musejí být z inertního a nesavého materiálu. Podlahovinu aplikovat do výšky max. 5 mm, tak aby byly zatopeny všechny zalévané předměty.

Míchací poměr (A : B) = 100 : 50

 • Složka A - pryskyřice: čirá kapalina s viskozitou při 23 °C 400-1000 mPa.s a hustotou při 23 °C 1,1-1,2 g/ cm3
 • Složka B - tvrdidlo: čirá kapalina s viskozitou  při 25 °C 1000-2000 mPa.s a hustotou při 25 °C 1,02-1,04 g/ cm3 

APLIKAČNÍ INFORMACE

Pokyny před aplikací

 • Správný poměr A a B: Smíchejte celé množství složky A s odpovídajícím množstvím složky B podle stanoveného poměru. Pokud potřebujete menší množství, odměřte část složky A a následně doplňte odpovídajícím množstvím složky B.
 • Připravované množství: Připravte pouze množství materiálu, které dokážete zpracovat během doby zpracovatelnosti.
 • Aplikační podmínky: Teplota vzduchu a podkladu by měla být mezi +15 °C až +30 °C. Teplota pryskyřice a tvrdidla před aplikací by měla být v rozmezí +15 °C až +25 °C. Při nižší teplotě je míchání obtížné, zatímco při vyšší teplotě může dojít k rychlé exotermické reakci.
 • Doporučené nářadí: Pro aplikaci doporučujeme míchadlo s rychlostí otáček 300-400 za minutu, rakli s pěnovou, gumovou nebo zubovou stěrkou, plechové hladítko s rovnou a zubovou hranou a váleček určený pro epoxidové systémy.

Zajistěte, že dodržujete tyto pokyny a pracujte v optimálních podmínkách, abyste dosáhli nejlepších výsledků při aplikaci epoxidového podlahového systému VEROPAL 3D FLOOR. 

 Pokyny pro míchání materiálu
 • Při přípravě směsi je důležité, aby složka B byla důkladně a pečlivě smíchána se složkou A za pomoci vhodného míchadla s rychlostí otáček přibližně 300-400 za minutu. Vyvarujte se nadměrného míchání, které by mohlo způsobit zanesení vzduchu do směsi.

 • Pro zajištění dokonalého promíchání obou složek je nutné míchat po dobu minimálně 3 minut. Věnujte pozornost okrajům a dnu nádoby, kde se občas mohou zachytit nepromíchané zbytky jednotlivých složek materiálu. Po ukončení míchání přesuňte směs do čisté nádoby a pokračujte v míchání po dobu další minuty. Tímto postupem se eliminuje riziko vzniku nedotvrdlých oblastí při nakládání materiálu z nádoby na podklad. Věnujte této přípravě zvláštní pozornost, abyste dosáhli optimálního výsledku při aplikaci směsi.

Příprava podkladu

 • Před aplikací je klíčové zajistit, že povrch podkladu je pevný, stabilní, suchý a zbaven volných částic, nečistot, prachu, mastnoty, starých odlupujících se nátěrů, čisticích prostředků a stop po pneumatikách.
 • Základní mechanická příprava podkladu může zahrnovat otryskání pískem nebo ocelovými kuličkami, ofrézování nebo broušení diamantovou technikou, aby byl povrch zdrsněný. U nových povrchů je nutné odstranit cementovou mléko, zatímco u starších povrchů je nezbytné odstranit všechny volné částice a dosáhnout zdravého jádra.
 • Jakékoli praskliny, výtluky, nerovnosti nebo dutiny by měly být vhodně opraveny. Výsledkem přípravy podkladu by měla být pevnost v odtrhu minimálně 1,5 N/mm². Důkladná příprava podkladu je zásadní pro dosažení optimálního spojení a výkonu materiálu při aplikaci.

Vlastní aplikace

 1. Nátěrový systém Veropal 3D FLOOR TOP se aplikujte na čistý povrch nejdříve 24 hodin po penetračním nátěru Veropal 3D FLOOR PEN nebo probarveném nátěru Veropal 3D FLOOR BASE.
 2. Vrchní epoxidová litá podlahovina Veropal 3D FLOOR TOP se aplikuje nalitím na plochu s upevněnými zalévanými plochými předměty (výška pouze 2-3 mm a musejí být z inertního a nesavého materiálu – mince, zalaminované fotografie, plakáty, pivní tácky, tapety atd.), a to do maximální výšky 5 mm tak, aby byly zatopeny všechny zalévané předměty.
 3. Smísení složek. Před vlastním zpracováním se Veropal 3D FLOOR PEN složka A smísí se s tvrdidlem Veropal 3D FLOOR složkou B v předepsaném mísícím poměru (A : B) 100 : 50 hmot. dílů. Mísení obou složek probíhá cca 2-3 minuty pomocí míchadel na vrtačce.
 4. Namísený materiál se rovnoměrně nanese na plochu pomocí kovových zubových stěrek nebo nivelační hrazdy. Tloušťka vrstvy může být od 1 mm do 5 mm.  Spotřeba pryskyřice je cca 1,1 kg/m2 při 1mm vrstvě, pro 5 mm vrstvu tedy 5,5 kg.
 5. Ihned po nalití a roztažení po ploše doporučujeme plošné použití odvzdušňovacího válce a podle potřeby i jehlové boty.  POZOR!!! Při vyšší tloušťce vrstev dochází k horšímu odpařování rozpouštědel a prodlužuje se doba potřebná k dokonalému vytvrzení. V extrémním případě může dojít i k tvorbě trhlinek na povrchu podlahy nebo k mramorování povrchu nerovné podlahy v důsledku rozvrstvení pigmentů o různé hustotě v prohlubních.

Doba zpracovatelnosti v závislosti na teplotě: 40 min při teplotě 15 °C, 30 min při teplotě 20 °C, 20 min při teplotě 30 °C.

Doba vytvrzení do stavu pochozí v závislosti na teplotě: 40h při teplotě 15 °C, 30 h při teplotě 20 °C, 24 h při teplotě 30 °C.

Doba plného (chemického) vytvrzení v závislosti na teplotě: 10 dní při teplotě 15 °C, 8 dní při teplotě 20 °C, 7 dní při teplotě 30 °C

Čištění nářadí:

 1. Nářadí a všechny pracovní pomůcky okamžitě po použití očistit ředidly na směsi xylenu a butanolu nebo na bázi acetonu.
 2. V případě vytvrdnutí lze nářadí od zbytků kompozice očistit mechanicky.
 3. V případě kontaktu kompozice s pokožkou okamžitě omýt teplou vodou s mýdlem.

DOPORUČENÁ ÚDRŽBA POLAHY OPATŘENÉ NÁTĚREM

 • Pro čištění podlah opatřených nátěry je optimální běžný saponátový 1-3% roztok s vlažnou, nikoliv horkou vodou.
 • V případě, že je třeba použít horkou vodu, musí být podlahovina řádně vytvrzená.
 • Vysoce zamaštěné podlahy se myjí roztoky obsahující saponát s max. 2%ním roztokem chlornanu sodného, sody nebo louhu.
 • Pokud je třeba použít rozpouštědel, je možné použít lakový benzín nebo denaturovaný líh. Nedoporučujeme používání aromatických a kyslíkatých rozpouštědel včetně acetonu, butyl a ethyl acetátu.
 • Pro údržbu je třeba se vyvarovat speciálních přípravků pro kameninu-sanitu, obsahující organické kyseliny, jako kyselinu mravenčí, octovou apod. v koncentracích nad 5 %.
 • Suchou cestou se podlahy mohou čistit po 8 dnech od aplikace po dokonalém zatvrdnutí.
 • Strojně by se měly podlahy potěry čistit nejdříve po 21 dnech od aplikace.

Balení: 

 • 10 kg = cca 2-9 m2 (v závislosti na mm tloušťky) 6,67 kg složka A (10L kbelík) + 3,33 kg složka B (5L PE kanystr)
 • 20 kg = 4-18 m2 (v závislosti na mm tloušťky) 13,33 kg složka A (20L plast. Kbelík) + 6,67 kg složka B (10L PE kanystr)

Skladování: Před smícháním dodržujte doporučené skladovací podmínky. Dodržujte skladovací teplotu 5 °C až 25 °C v suchých prostorách.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE: Při práci s tímto produktem je třeba zajistit dobrou ventilaci a použít ochranné rukavice a brýle. Podrobné údaje týkající se bezpečného zacházení a ochrany zdraví jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Zásady bezpečnosti práce s epoxidovými systémy

 • Důsledným používáním ochranných pomůcek se chraňte před přímým kontaktem Vaší pokožky a očí s epoxy materiály.
 • Důsledným zabezpečením odvětrání se chraňte před nadýcháním výparů.
 • Vždy používejte ochranné rukavice při mísení a aplikaci materiálu.
 • V případě potřísnění oka nechte oko otevřené a vymývejte min. 15 minut a poté vyhledejte lékařskou pomoc. V případě potřísnění pokožky okamžitě omývejte tekoucí vodou.

Ať už jste začátečník nebo pokročilý uživatel, chraňte své zdraví. Jak správně předejít nepříjemným situacím se dozvíte v článku Bezpečná práce s epoxidovou pryskyřicí v naší Akademii

Doplňkové parametry

Kategorie: 3D PODLAHA
Záruka: 1 rok
? míchací poměr: 100:50hm%

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Synpo logo

SYNPO akciová společnost je již více než 70 let čelním představitelem aplikovaného výzkumu v oblasti pryskyřic, laků, nátěrových hmot, lepidel, tmelů a polymerů. Pod svojí značkou VEROPAL vyrábí čiré epoxidové pryskyřice, lepidla, tmely, kompozity a další polymerní produkty. Výrábí také velmi kvalitní průmyslové nátěrové hmoty Akrylmetal. Zabývá se smluvním výzkumem a vývojem a formulacemi v oblasti syntetických polymerů, nátěrových hmot, kompozitů a lepidel. Díky svým certifikovaným analytickým a zkušebním laboratořím udržují krok se světovými materiálovými trendy. Věnují se také zakázkové výrobě specialit v oblasti polymerní chemie a vývoji procesů na poloprovozním a výrobním zařízení. Od roku 2000 je u společnosti zaveden certifikovaný systém managementu jakosti dle ISO 9001.