Pracovní teplota

Pracovní teplota – určuje rozmezí teploty, při které je epoxidovou pryskyřici nutné odlévat. Pokud je teplota nižší, vytvrzování epoxidové pryskyřice se s klesající teplotou zpomaluje, je-li vyšší, vytvrzování se urychluje.