Světlostálost

Světlostálost je důležitá vlastnost barviv a pigmentů a ukazuje, jak je dané barvivo (pigment) stálý na světle, popř. jak se postupem času mění.