Maximální objem lití

Maximální objem lití - určuje maximální množství pryskyřice, které je možné odlévat na jedno lití bez rizika exotermické reakce