Jak jednoduše srovnat prohnuté či pokroucené dřevo

Reálný případ přímo z praxe realizovaný v dílně Lexy z Lexani Racing v Praze, který na realizaci tohoto postupu proaktivně a perfektně spolupracoval, a díky zpětné vazbě jsme mohli postup i produkt flexibilně upravoit, za což mu patří veliký dík.

Úkol: narovnat prohnuté fošny v tloušťce 80mm dřeva tak, aby při srovnávání do roviny byl minimální úbytek materiálu a zachovala se co největší tloušťka. 

Počáteční stav: Dvě vysušené jasanové středové fošny 290cm x 55-60cm, tloušťka 80mm. Prohnuté pouze v příčném řezu a víceméně jen uprostřed - do Véčka (nebylo tudíž nutné řešit vrtuli). Průhyb cca 25mm, při prostém protažení v protahu by zůstala fošna o tloušťce cca 30mm. 

Teorie: vysušené fošny prohnuté během sušení naříznout několika řezy ve směru prohnutí, následně pomocí síly fošnu opatrně stáhnout do požadované roviny. Otevřené vyřezané drážky pak vylít vhodnou epoxidovou pryskyřicí s vysokou pevností (Veropal FixWood), nechat vytvrdnout a po vytvrzení srovnat fošnu horní frézou do roviny. 

Veropal Fixwood: Epoxidová pryskyřice VEROPAL FixWood  je rychlý vysokopevnostní systém používaný na opravy prohnutého a pokrouceného dřeva a na vyztužení dřeva proti průhybu a kroucení. 

Postup: 

1. Nařezat podélně ze spodní strany fošny (vnitřek prohnutí) ponornou nebo kotoučovou pilou několik drážek vedle sebe, my jsme jich řezali 5. Hloubka řezu 50 mm - 2/3 až ¾ tlouštky jsou ideál. V našem případě stačily drážky jen uprostřed. Při průhybu do pravidelného oblouku by bylo nutno fošnu nařezat v celé šíři, v našem případě to nebylo nutné. Důležité je se také podívat na druhou (pohledovou) stranu fošny a dívat se po prasklinách, kterými by eventuálně mohl epoxid protéct. Taková potenciální místa je třeba přelepit pevnou a dobře lepící lepící páskou. Dobrým tipem je pak pro zlepšení přilnavosti pásky jí přejet po povrchu horkovzdušnou pistolí. V případě že by epoxid měl prasklinou ve dřevě protéct, páska ho zachytí.

2. Rozevření a srovnání fošny. My jsme použili ocelové nohy 120x100 mm, ke kterým se fošny přitáhnuly tak, aby se rozevřely. K uvolnění pnutí se ještě ty spáry trochu rozevřou pomocí klínu (např. sekyrka a kladivo), aby to "vypraskalo". Spáry je dobré potom vyfoukat od nečistot kompresorem. 

3. Pojištění formy - toto jsme udělali až při pokusu číslo 2. (V pokusu č. 1 jsme použili rychlou vysokopevnostní pryskyřici s běžnou viskozitou a v několika místech byla mikroprasklina ve dřevě skrz tloušťku, takže pryskyřice protékala skrz. Páska pryskyřici zachycovala, nicméně postupně díky hydrostatickému tlaku začala tvořit poměrně velké kapsy. Naštěstí jsme si toho všimli a pomocí starých textilních dek, dřevěných desek truhlářských svěrek jsme její protékání zastavili. Proto je lepší fošny rovnat na rovném pevném stole, jehož deska působí proti případnému hydrostatickému tlaku při případném protékání a zamezí tvorbě kapes. Zároveň nám tento pokus naznačil, že pro tento účel bude lepší velmi rychlá a hodně viskózní pryskyřice). V pokusu 2 jsme proto použili vysokoviskozní a rychlou pryskyřici Veropal FixWood. Nicméně jsme ještě před tím fošnu také zajistili z druhé strany lepící páskou a do drážek jsme nalili malé množství penetrace Veropal PEN, která je dobře zatékavá a rychle tvrdnoucí a tím jsme uzavřeli dno drážek a zamezili případnému průtoku další pryskyřice. Zejména v místě otevřených dutin. Možná, že u FixWood  to již je zbytečné, ale jistota je jistota.

4. Vylití FixWoodem. Veropal FixWood je třeba navážit v poměru 100:50 do maximálního objemu kolem cca 0,5L, míchat asi 2 minuty a hned zalévat do drážek, moc se nezdržovat, aby pryskyřice nechytla v míchací nádobě exotermní reakci. Přelitky kolem drážek stahovat špachtlí nebo plastovou stěrkou do drážek. Po vylití celého objemu 0,5L navážit a zamíchat další várku a proces opakovat, až do naplnění drážek. K tomu snad jen dodat to, že je potřeba dát pozor na exotermickou reakci v místě větších dutin - tak jako se nám stalo v místě kde vypadlo několik lamel a vytvořila se tím jedna velká dutina. Naštěstí tato strana není pohledová a na pevnost to nemá vliv, jelikož vylité dutiny jsou namáhány na tlak. Případné vypraskané spáry lze zatáhnou klasickou řídkou pryskyřicí, kterou se bude zalívat vady dřeva z pohledové strany fošny. Vytvrzení pryskyřice v drážkách trvalo přibližně 3 hodiny. Následné uvolnění svěrek a frézování a dorovnání fošen dělat po 24 hodinách.¨

5. Srovnání "žehlení" spodní strany fošny, která není pohledová, takže v rámci minimalizace ztrát nebylo nutno frézovat do nuly místa, kde chybělo trochu pryskyřice (zde prostřední spára). Tu je samozřejmě možno dolít do nuly, což se pravděpodobně bude dělat až najednou s příčným fixováním při výrobě stolu.

6. Tímto postupem se podařilo dřevo srovnat. Srovnáváním "žehlením" z obou stran se ubralo z každé strany 4mm dřeva, takže výsledné fixované fošny mají 72mm tloušťky. Jistě k tomu přispělo to, že fošny byly prohnuté jen v příčném řezu a víceméně jen uprostřed - do Véčka. Nebylo tudíž nutné dělat příčné a diagonální řezy. Nicméně kdyby se tyto fošny rovnaly ve srovnávačce, úběr by byl cca 5cm oproti těmto 8mm. Podařilo se zachránit tedy velmi podstatnou část dřeva, ze kterého zcela jistě bude hodnotný stůl. 

Na závěr ještě jedno velké poděkování Lexovi z Lexani Racing za perfektní spolupráci, komunikaci a přístup k celé této akci.

A NA ZÁVĚR HOTOVÝ STŮL, KTERÝ LEXA LEXANI ZE SROVNANÝCH FOŠEN UDĚLAL.