Osmo Čistý vosk 1101 bezbarvý

Cena: 270.00 Kč Původní cena:

Osmo Čistý vosk 1101 je bezbarvý, hedvábně matný nátěr na dřevo spojující výhody přírodních olejů a vosků. Obzvláště vhodný na povrchovou úpravu tvrdých olejnatých exotických dřevin jako např. meranti, Wenge, Merbau. Je nenáchylný k zašpinění, odpuzuje vodu, je odolný proti oděru a je příjemný na dotyk.Vydatnost: 1l stačí při 1 nátěru na cca 24 m2.

  • 0,125 l (270.00 Kč)
  • 0,750 l (668.00 Kč)

Objednáno u dodavatele

Při nákupu nad 5 000.00 Kč doprava zdarma.

Popis výrobku

  • Osmo Čistý vosk je bezbarvý, hedvábně matný nátěr na dřevo, který v jednom výrobku jedinečným způsobem spojuje výhody přírodních olejů a vosků.
  • Povrch s úpravou Čistým voskem je nenáchylný k zašpinění, odpuzuje vodu, je odolný proti oděru a příjemný na dotyk.
  • Jeho použití je jednoduché – bez základního nátěru a mezibroušení – šetří čas a peníze.
  • Výrobek je šetrný ke dřevu, protože nátěr je mikroporézní tzn.s otevřenými póry, neodprýskává, nepraská a neodlupuje se. Dřevo může dýchat.
  • Odolný vůči vínu, pivu, cole, kávě, čaji, ovocné šťávě, mléku a vodě podle DIN 68861-1C – žádné skvrny od vody.
  • Uschlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči slinám a potu podle DIN 53160, vhodný pro dětské hračky podle EN 71.3).
  • Oblasti použití: Stropní a stěnové obložení ze dřeva, dřevěné podlahy, rovněž povrch nábytku a hraček. Díky svým vodoodpudivým vlastnostem je také vhodný pro dřevo ve vlhkých prostorách ( kuchyně, koupelny, bazény ). Osmo Čistý vosk je obzláště vhodný na povrchovou úpravu tvrdých olejnatých exotických dřevin jako např. meranti, Wenge, Merbau

Aplikace

Příprava povrchu

Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. 20% vlhkost dřeva). Osmo Čistý vosk je připravený ihned k použití, neřeďte. Dobře promíchejte. Staré nátěry s otevřenými póry důkladně očistěte. Staré lakové nátěry a barvy je nutno odstranit. Malé trhliny, větší spáry nebo otvory ve dřevu vyplnit tmelem, epoxidem, Starbond lepidlem. Povrch dřeva pečlivě obruste, začněte hrubým brusným papírem – konečné broušení pro podlahu P120-150, nábytek P220-240. Před aplikací oleje odstraňte z povrchu zametáním a vysáváním prach z broušení.

Nanášení

Pevným štětcem nebo válečkem z mikrovláken naneste tence ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete. Po 30-45 minutách zapadujte padem nebo setřete přebytečný olej utěrkou z mikrovlákna. Pak nechte schnout za dobrého větrání 12 hodin. Po zaschnutí aplikujte druhý nátěr stejným postupem. Pozor: Uvnitř skříní a zásuvek nanést max. 1x tence hadříkem. Výsledek úpravy závisí mimo jiné na stavu dřeva, proto je zásadně třeba provést zkušební aplikaci.

Čištění pracovního nářadí

Osmo Čističem štětců (bez aromátů).

Doba schnutí

 Cca 12 hodin (při normálním klimatu, 23°C/50% rel. vlhkost vzduchu). Při nízkých teplotách nebo vysoké vlhkosti vzduchu se prodlužuje doba schnutí. Upozornění: Oleje zesilují přírodní barevný odstín dřeva (trvale mokrý efekt).

Bezpečnostní pokyny

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje 2-butanonoxim a kobaltkarboxylát. Může vyvolat alergickou reakci. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu výrobku. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Pozor: Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení). Uschlý nátěr odpovídá dle DIN 4102 požadavkům třídy B2 (normálně hořlavý). Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání pro profesionální uživatele.