Proč epoxidová pryskyřice po odlití nevytvrdla nebo lepí?

Pokud vaše pryskyřice nevytvrdla správně, znamená to, že chemická reakce mezi pryskyřicí a tvrdidlem neproběhla vůbec nebo neproběhla správně. Pryskyřice, která zůstává lepkavá nebo tekutá i dny po době vytvrzení deklarované výrobcem, zůstane ve velké většině případů stále lepkavá. Jestliže pryskyřice lepí, je to obvykle způsobeno nepřesným měřením nebo nedostatečným čí špatným stylem mícháním. Tři nejčastější problémy jsou:

1. Tekutá netuhnoucí pryskyřice:

 • Nejčastější příčinou je nedodržení správného míchacího poměru pryskyřice a tvrdidla
 • Omylem nalití pouze jedné složky (místo tvrdidla se nalije znovu pryskyřice).
 • Příliš nízká teplota – při nízkých teplotách (pod 15 °C) se epoxidové vazby tvoří velmi pomalu nebo téměř vůbec.
 • Přidání příliš velkého množství barviva.

CO S TÍM UDĚLAT? Tekutou pryskyřici je třeba seškrábnout a odlitek je třeba odlít znovu.

2. Lepkavá pryskyřice v celém objemu:

 • Ve většině případů způsobena nepřesným vážením
 • Dále nesprávným mícháním
 • Také vytvrzováním za nízkých teplot

CO S TÍM UDĚLAT? Zkuste svůj kousek přesunout na teplejší místo: pokud nevytvrdne, znovu ho zalijte čerstvou vrstvou pryskyřice.

3. Pouze lokálně měkká nedotvrzená, lepkavá pryskyřice.

Pokud máte lepkavé skvrny na jinak dokonale vytvrzeném povrchu, pravděpodobně jste při nalití vyškrábali z mixovací nádoby nesmíšenou pryskyřici nebo tvrdidlo ulpělé na stěně nebo dně míchací nádoby. Nezamíchaná pryskyřice nebo tvrdidlo ulpělé na stěnách nebo dně nebudou schopny katalyzovat, a proto nebudou schopny správně vytvrzovat. Proto ve vašem odlitku zůstanou lepkavá místa, která prostě neztvrdnou.

 • Nebo nedostatečně či špatně zamíchaná pryskyřice.

CO S TÍM UDĚLAT? Lokální nevytvrzená místa co nejlépe oškrábejte, vytvrzená místa lehce zdrsněte brusivem, pak očistěte (prach atd.) a navažte a zamíchejte novou pryskyřici a nalijte na inkriminovaná místa.

Chcete-li se vyhnout těmto problémům, následujte tyto kroky:

 • Ujistěte se, že teplota prostředí odlévání je v rozmezí 20°C – 28°C (ideálně 21-23°C). Odlévací pryskyřice by měla být v tomto prostředí temperována.
 • Važte (hmotnost) přesná množství složky A i složky B. Míchací poměr je přesně vypočítaný, to znamená, že na množství volných skupin obsažených v pryskyřici je vypočítané množství volných skupin obsažených v tvrdidle. Když přesně navážíte obě složky, pak se volné skupiny v pryskyřici i v tvrdidle na sebe naváží tak, že všechny volné skupiny najdou své protějšky. V případě, že bude nějaké ze složek více, pak volné nenavázané skupiny té složky způsobí, že pryskyřice bude lepkavá nebo nevytvrzená. Proto přidání více tvrdidla nezpůsobí rychlejší tvrdnutí nebo tvrdší odlitek, ale naopak, způsobí jeho špatné vytvrzení nebo nevytvrzení.
 • Pro míchání použijte čisté nádoby a správné míchací pomůcky (míchací tyčinky, míchadla atd). Míchejte důkladně, pomalu, snažte se promíchat materiál ze stěn i u dna). Míchejte přibližně 2-3 minuty. Jakmile máte pryskyřici zamíchanou, doporučuji obsah nádoby přelít do jiné nádoby a zamíchat znovu (např. 1 minutu). Teprve potom nalijte zamíchanou pryskyřici do formy. Eliminují se tím případné chyby nerozmíchaných složek u dna a na stěnách. V případě, že zamíchanou pryskyřici do druhé nádoby přelévat nebudete, určitě potom nevyškrabujte nádobu do sucha (na stěnách a na dně mohou být nerozmíchané složky).

Pokud budete postupovat podle těchto pokynů, dostanete dokonale vytvrzený odlitek. V případě jakýchkoliv dotazů nebo komentářů nás neváhejte kontaktovat na epoxio@synpo.cz nebo zavolejte na 737 108 685.